2022-01-10

Eurowinieta — najważniejsze informacje od A do Z

Małe kompendium wiedzy, które dotyczy eurowiniet.

Eurowinieta — najważniejsze informacje od A do Z

Kierowcy samochodów ciężarowych, którzy chcą poruszać się autostradami lub drogami krajowymi w różnych krajach Europy, powinni zorientować się, czy nie obowiązuje ich wykup eurowiniety. Tym mianem określa się system poboru opłat, który funkcjonuje już od 1999 roku i dotyczy samochodów ciężarowych o masie przekraczającej 12 ton. Obecnie obowiązuje on w czterech krajach — Holandii, Luksemburgu, Szwecji oraz Danii. Zamawianie winiety najczęściej jest niezbędne w przypadku pracowników firm transportowych, którzy zajmują się przewożeniem różnego rodzaju towarów.

Co istotne, zakup musi odbyć się jeszcze przed wyruszeniem w trasę. Ma on obowiązkowy charakter, a osoby, które nie posiadająwiniety, narażają się na bardzo wysoki mandat, w wysokości nawet kilkuset euro. Raz uiszczona opłata podczas zamawiania winiety obowiązuje we wszystkich czterech wymienionych wyżej krajach. Co za tym idzie, nawet jeśli nasza trasa obejmuje kilka państw, gdzie obowiązuje system poboru opłat, wystarczy nam jedna eurowinieta.

Najważniejsze informacje na temat eurowiniety

Prawne podstawy dotyczące wprowadzenia opisywanego systemu znajdują się w dyrektywie UE 1999/62. Do 2008 roku winiety funkcjonowały w wersji papierowej, a następnie przyjęły formę elektroniczną. W porównaniu do funkcjonującego w Niemczech Toll Collect i belgijskiego ​​Viapassu, gdzie opłaty są pobierane na podstawie długości przebytej trasy, w przypadku eurowiniet wysokość kwoty do uiszczenia zależy od czasu, w jakim kierowca ma zamiar korzystać z autostrad oraz dróg krajowych, przy czym minimum to 1 dzień, zaś maksimum 1 rok.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Kolejną różnicą w porównaniu do systemu belgijskiego i niemieckiego jest konieczność uiszczenia opłaty przed podróżą. Warto zaznaczyć, że do 2016 roku obowiązywała jedna winieta na Benelux, czyli Holandię, Luksemburg oraz Belgię. Ostatni kraj wprowadził jednak własne opłaty, podobnie jak Niemcy, które również były częścią systemu do 2003 roku.

 • Jak zostało już wspomniane, opłaty dotyczą pojazdów o masie przekraczającej 12 ton, jednak z owej grupy zostały wyłączone autobusy.
 • Sposobów zakupu winiety jest kilka. Można to zrobić tradycyjnie, zaopatrując się na stacjach paliw, na przejściach granicznych oraz w punktach obsługi AGES (operator eurowiniety), których obecnie jest ponad 500.
 • Opłatę uiszcza się z pomocą karty paliwowej, flotowej (Circle K, DKV, ENI/Agip, Esso, euroShell, eurotoll sas, EUROTRAFIC, Eurowag, LogPay, Multi Service Tolls, PLOSE, Ressa, TOTAL, TSI Global Star, UTA), karty kredytowej Visa lub Mastercard.
 • Inną możliwością jest elektroniczna eurowinieta, którą można nabyć przez internet. Jest to najwygodniejsze rozwiązanie istniejące już od 2008 roku.

Opisywany system pozwala odzyskiwać wymienionym krajom część pieniędzy przeznaczonych na rozwój infrastruktury oraz jej utrzymanie. Istotną informacją jest to, że po zakupie winiety dany pojazd jest automatycznie zarejestrowany w systemie. Co za tym idzie, kierowcy nie muszą posiadać przy sobie żadnego dokumentu, wydruków czy naklejek.

Eurowinieta — zamawianie przez internet krok po kroku

Chcąc dokonać opłaty za eurowinietę elektornicznie, należy wejść na stronę eurovignettes.eu. Do skorzystania z portalu nie trzeba rejestracji. Obowiązującą walutą w trakcie dokonywania transakcji jest euro. Procedura składa się z kilku etapów i zajmuje dosłownie chwilę. Jak wygląda to w praktyce?

 • Pierwszym krokiem jest wpisanie kraju, w którym pojazd został zarejestrowany. Klikając w pole można wybrać określony symbol danego państwa. Oprócz tego tuż obok niego podana jest pełna nazwa kraju. Jeśli pojazd został zarejestrowany w Polsce należy odszukać symbol PL lub wpisać sekwencję liter. Warto pamiętać, że jeśli ciężarówka ma rejestrację duńską lub szwedzką, opłatę wnosi się za pośrednictwem tamtejszego urzędu skarbowego, lub urzędu ruchu drogowego, a co za tym idzie, nie można skorzystać ze strony eurovignettes.eu. Kod kraju znajduje się np. na tablicy rejestracyjnej oraz w dowodzie rejestracyjnym.
 • Oprócz kraju rejestracji konieczne jest też wpisanie numeru rejestracyjnego pojazdu, umieszczonego w dowodzie rejestracyjnym, włącznie ze wszystkimi znakami rozdzielającymi. Jednocześnie nie można używać znaków specjalnych czy przegłosów. Przykładowo litery Ö lub Ø zastępujemy O. Niezbędnym elementem jest też wpisanie klasy osi, na podstawie liczby osi samochodu ciężarowego lub zestawu drogowego, włączając w to ewentualną przyczepę. Do wyboru jest 1-3 osie albo 4 lub więcej osi. Osoby, które nie posiadają odpowiednich informacji, powinny wybrać drugą opcję. Podczas określania klasy osi konieczne jest uwzględnienie osi podniesionych.
 • Niezbędnym krokiem jest także wpisanie klasy emisji. Oznacza ona jaką ilość szkodliwych substancji emituje dany pojazd. Tego typu informacje również znajdziemy w dowodzie rejestracyjnym. Istnieje siedem klas, z czego Euro 0 dotyczy pojazdów z datą pierwszej rejestracji do 30 czerwca 1992 roku, Euro 1 z datą od 1 lipca 1992 roku do 30 września 1995 roku, zaś Euro 2 od 1 października 1995 roku do 30 września 2000 roku. Klasa Euro 3 obowiązuje od 1 października 2000 roku do 30 września 2005 roku, Euro 4 od 1 października 2005 roku do 30 września 2008 roku, zaś Euro 5 i EEV (Enhanced Environmental friendly Vehicle) od 1 października 2008 roku do 31 grudnia 2012 roku. Ostatnia klasa obejmuje Euro 6 oraz czystsze wersje i dotyczy pojazdów z datą pierwszej rejestracji od 1 stycznia 2013 roku. Osoby, które nie znają klasy emisji lub nie została ona wymieniona na liście, muszą zaznaczyć Euro 0.
 • Kolejny etap to określenie daty początkowej i końcowej ważności. Zarówno eurowinieta na Szwecję, jak i inne kraje zaczyna obowiązywać od momentu zakupu lub jeśli kupujemy ją z wyprzedzeniem, od godziny 00:00 wskazanego dnia. Termin ważności kończy się o godzinie 24:00 w ostatni wskazany dzień.

Wszystkie wprowadzone dane należy dokładnie sprawdzić, ze szczególnym uwzględnieniem numeru rejestracyjnego pojazdu. Następnie wybieramy dogodną formę płatności — kartę paliwową/flotową lub kredytową i wpisujemy dane z karty. W przypadku karty flotowej lub paliwowej będzie to jej numer i termin ważności, zaś jeśli używamy karty kredytowej jej rodzaj (Visa lub Mastercard), nazwisko posiadacza, numer, termin ważności oraz kod CVV2. Gdy uzupełnimy wszystkie dane, przejdziemy na stronę zawierającą podane informacje o zamówieniu oraz koszt eurowiniety. Zakup musi zostać poprzedzony potwierdzeniem danych przez wpisanie odpowiednich znaków z pola i akceptacją warunków handlowych. 

Po zaznaczeniu opcji „Kupuj”, zamówienie zostanie zrealizowane. Jeśli płacimy kartą kredytową, konieczna będzie jeszcze autoryzacja płatności. Po uiszczeniu opłaty mamy możliwość pobrania i wydrukowania potwierdzenia zamówienia, na którym znajduje się też numer eurowiniety.

Zamawianie winiety a koszty zakupu

Jeśli chodzi o taryfy, cennik zawiera zarówno koszty zakupu winiet rocznych, miesięcznych, tygodniowych, jak i dziennych. W jaki sposób naliczana jest opłata? Jej wysokość jest uzależniona od terminu ważności eurowiniety, klasy emisji pojazdu oraz liczby osi. Co za tym idzie, najmniejsze koszty poniosą posiadacze pojazdów 1-3 osiowych o klasie emisji Euro 6 lub czystszej. Przykładowo, w cenniku obowiązującym od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, taryfa roczna dla takich samochodów ciężarowych wyniesie 750 euro, zaś dla pojazdów o klasie Euro 0 i liczbie osi 4 lub więcej aż 2359 euro. Jeśli chodzi o taryfę dzienną, nie ma żadnych różnic i opłata w każdym przypadku wynosi 12 euro/1 dzień.

Warto zaznaczyć, że system automatycznie oblicza cenę, tak aby była optymalna. Kierowca otrzyma zatem najkorzystniejsze zestawienie taryf, z uwzględnieniem podanego okresu ważności. Może się bowiem okazać, że lepszym rozwiązaniem jest zakup taryfy tygodniowej niż kilku taryf dziennych. Co za tym idzie, zamawiający nie musi samodzielnie dokonywać kalkulacji. System może także zaproponować zakup eurowiniety o dłuższym terminie ważności, jeśli opłata będzie taka sama. Dokładne informacje na temat opłat można znaleźć na stronie eurovignettes.eu w zakładce taryfy.

Czy można odzyskać część opłat za niewykorzystaną winietę?

W momencie, gdy winieta posiada jeszcze minimum jeden pełny miesiąc ważności i wiemy, że nie zostanie wykorzystana, istnieje możliwość odzyskania części opłaty. W tym celu należy złożyć wniosek o jej zwrot. Jest on dostępny na wskazanej wyżej stronie. Dokument można wysłać mailem, pocztą lub faxem. W tym celu można również udać się do placówki AGES. Należy pamiętać o tym, że zwrot obejmie wyłącznie pełne miesiące. Co za tym idzie, chcąc odzyskać całość opłaty, wniosek musi zostać wysłany jeszcze zanim rozpocznie się termin ważności danej winiety.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

W przeciwnym wypadku, od kwoty zostaną odliczone minione i rozpoczęte miesiące. Pieniądze są przelewane w euro na podane przez nas konto bankowe, po uwzględnieniu opłaty manipulacyjnej, która wynosi 25 euro. Czas rozpatrywania wniosku o zwrot wynosi kilka dni. Jakie jeszcze dokumenty są potrzebne do uzyskania zwrotu?

 • uzupełniony i podpisany wniosek;
 • dane konta bankowego — BIC, IBAN, nazwa banku, dane odbiorcy, miejscowość;
 • kopia dowodu rejestracyjnego lub kopia karty pojazdu;
 • minimum jeden z następujących wariantów — pokwitowanie opłaty za eurowinietę/numer eurowiniety/numer rejestracyjny pojazdu lub okres ważności winiety.

Co jeszcze trzeba wiedzieć o zamawianiu eurowiniety?

Warto pamiętać o dokładnym sprawdzeniu wpisanych danych jeszcze przed sfinalizowaniem transakcji. Ma to kluczowe znaczenie, gdyż po dokonaniu opłaty i zrealizowaniu zamówienia, informacje nie mogą zostać już poprawione. Co w takiej sytuacji? Jeśli popełniliśmy błąd przy wpisywaniu np. numeru rejestracyjnego, zostanie to odczytane jako brak winiety. Holandia, Szwecja, Luksemburg oraz Dania kontrolują jej posiadanie poprzez system kamer, oraz mobilnych patroli.

Co za tym idzie, weryfikacja przebiega bardzo sprawnie, a wszelkiego typu nieprawidłowości wiążą się z koniecznością zapłacenia mandatu. W razie popełnienia jakiegokolwiek błędu w trakcie składania zamówienia jedyną możliwością jest odzyskanie części opłaty przez złożenie wspomnianego wyżej wniosku. Oczywiście dotyczy to wyłącznie winiet, które są ważne jeszcze minimum jeden miesiąc.

 • W razie wpisania błędnego numeru rejestracyjnego lub symbolu kraju należy zakupić nową eurowinietę, wpisując poprawne dane. Jeśli okaże się, że błąd dotyczy terminu ważności, konieczne jest złożenie dodatkowego zamówienia uwzględniającego brakujące dni. W przypadku nieprawidłowego określenia klasy emisji lub liczby osi również trzeba zamówić nową winietę, chyba że w razie wprowadzenia faktycznych danych opłata jest taka sama lub niższa.
 • W trakcie składania zamówienia nie można wskazać daty wcześniejszej niż obowiązujący dzień. Co za tym idzie, nie ma możliwości kupienia winiety z mocą wsteczną. Cały proces musi być zatem zaplanowany z odpowiednim wyprzedzeniem. Należy pamiętać również o tym, że nie ma możliwości przepisania dokonanej opłaty na inny pojazd.
 • Jeśli chodzi o to, z jakim wyprzedzeniem można zamówić eurowinietę, jest to możliwe w ciągu całego bieżącego roku. Co więcej, zazwyczaj w okolicach grudnia można zapoznać się z nowym cennikiem i złożyć zamówienie z wyprzedzeniem, już na kolejny rok.

Pakiet OC i AC - oszczędzaj czas i pieniądze

 • Wiele towarzystw do wyboru,
 • Kompleksowa ochrona Twojego auta,
 • Pełne wsparcie doradców.

Nasze rady pozwolą Ci szybko i łatwo zamówić winietę, dzięki której będziesz mógł swobodnie poruszać się autostradami i drogami krajowymi w Holandii, Danii, Szwecji oraz Luksemburgu. Jeśli dodatkowo chcesz mieć pewność, że w razie problemów na trasie będziesz mógł liczyć na szybką pomoc, sprawdź oferty assistance i zapewnij sobie spokój podczas każdej kryzysowej sytuacji. Możesz też zdecydować się na pakiet OC i AC, dzięki któremu zadbasz nie tylko o podstawową ochronę, ale również zabezpieczysz się na wypadek stłuczki, wypadku, kradzieży czy szkód wyrządzonych przez niekorzystne warunki atmosferyczne.

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą, skontaktuj się z pracownikami CUK na infolinii lub odwiedź nas osobiście w jednej z placówek. Możesz także wygodnie kupić polisę online.

Oceń artykuł

0
(0)

Oszczędź na OC/AC

wyceń i kup w 2 minuty

Numer rejestracyjny pojazdu
Data urodzenia właściciela pojazdu

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku