2020-09-07

Compensa Rodzina – co wchodzi w zakres ubezpieczenia?

Zobacz, czym charakteryzuje się oferta Compensa Rodzina.

Compensa Rodzina – co wchodzi w zakres ubezpieczenia?

O Compensa Rodzina warto pomyśleć, gdy chcemy objąć ochroną dom lub mieszkanie, a także w przypadku budowy czy remontu nieruchomości. Compensa Rodzina to pakiet ubezpieczeń dobrowolnych, w którym bardzo szeroki zakres pozwala na kompleksowe objęcie ochroną zarówno ubezpieczonego, jak i wszystkich osób pozostających z nim w gospodarstwie domowym. 

Kompleksowa oferta od Compensy

Kompleksowość pakietu Compensa Rodzina sprawia, że jest on bardzo wygodny dla osoby ubezpieczonej – jedno spotkanie z doradcą wystarczy by objąć ochroną nieruchomość i jej wyposażenie (stałe elementy, ruchomości domowe).Dodatkowo ubezpieczyć można zdrowie i życie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, a także zapewnić im OC w życiu prywatnym. 

Co wchodzi w zakres pakietu Compensa Rodzina?

W wersji podstawowej do wyboru mamy dwa warianty – ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, oraz tzw. All Risk. Różnica między nimi to oczywiście zakres. All Risk to ubezpieczenie od wszelkich, niewyłączonych w OWU, ryzyk przyszłych, niepewnych, nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli ubezpieczonego, które powodują zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia. Jednak pierwszy wariant ma również bardzo szeroki zakres. Znajdziemy tu bowiem zarówno typowe zdarzenia, jak np. deszcz, grad, śnieg i lód, przepięcie, pożar, uderzenie pioruna, czy zalanie, jak i znacznie rzadziej spotykane, np. upadek statku powietrznego, czy akty terroru.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Do tego w obu wariantach dodać należy szkody powstałe podczas przeprowadzki, koszty odtworzenia dokumentów, zalanie mienia osób trzecich, czy koszty wynajmu lokalu zastępczego lub pokoju w hotelu, jeśli po szkodzie dom czy mieszkanie nie nadaje się do zamieszkania. Warto także wspomnieć o Home Assistance. Usługa ta zapewni pomoc specjalisty w przypadku awarii. Może to być np. interwencja ślusarza, przewóz i przechowanie mienia, a nawet wizyta lekarza w miejscu ubezpieczenia.

Oba warianty zapewniają szeroką ochronę ubezpieczeniową domu czy mieszkania i przedmiotów, które się w nich znajdują. Do tego możemy również dodać ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem a także ubezpieczenia, które chronią zdrowie i życie ubezpieczonego i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Zapewniają to dodatkowe ubezpieczenie Następstw nieszczęśliwych wypadków oraz klauzula Onkopensa, która obejmuje świadczenie z tytułu rozpoznania nowotworu złośliwego w stadium inwazyjnym. 

OC w życiu prywatnym i ochrona sprzętu

Warte uwagi jest tu ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Obejmuje ono bowiem szkody wyrządzone przez ubezpieczonego i osoby pozostające z nim w gospodarstwie domowym nie tylko na terenie Polski, ale na całym świecie. Ubezpieczenie to obejmuje także zwrot kosztów poniesionych na ewentualne procesy sądowe czy koszt adwokata. 

Wśród szerokiego zestawu klauzul dodatkowych wyróżnić można na pewno ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie mienia firmowego, czy ubezpieczenie pomocy informatycznej – Compensa iMe. Ta klauzula obejmuje koszty interwencji informatycznej polegającej m.in. na zdalnej diagnostyce i naprawie wadliwie działającego oprogramowania, a także pomocy przy odzyskaniu danych, usuwaniu wirusa, czy po włamaniu na konto pocztowe. Ponadto w ramach Compensa Rodzina przy wykupie odpowiedniej klauzuli można także ubezpieczyć dom letniskowy.

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

  • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
  • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku