2022-02-21

Co to jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Jak funkcjonuje UFG oraz jak zwrócić się do niego o pomoc? Dowiedź się czytając artykuł!

Co to jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) to organizacja, której głównym celem jest wypłata świadczeń osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych spowodowanych przez kierujących bez aktualnej polisy OC. UFG wypłaca też świadczenia osobom, które ucierpiały wskutek zdarzeń związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego przez osobę bez ważnej polisy OC rolnika (więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule „W jakich sytuacjach chroni OC rolnika?”) .

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny chroni interesy osób ubezpieczonych. Członkami funduszu są towarzystwa, które prowadzą na obszarze Polski działalność ubezpieczeniową w zakresie podstawowego ubezpieczenia OC dla właścicieli pojazdów mechanicznych i rolników. Celem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego jest również uszczelnienie systemu obowiązkowych ubezpieczeń przez kontrolowanie oraz nakładanie kar na nieubezpieczonych.

Jaką rolę pełni UFG?

Głównym celem UFG jest wypłacanie świadczeń ofiarom wypadków spowodowanych przez kierowców bez ważnej polisy OC na samochód i nieubezpieczonych rolników. Fundusz wypłaca też świadczenia osobom, które ucierpiały w zdarzeniach, których sprawcy zbiegli z miejsca zdarzenia i pozostają nieznani. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca świadczenia również wtedy, kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe ogłosi upadłość. 

Co ważne UFG wypłaci 100% kwoty odszkodowania z OC, ale już tylko 50% kwoty w przypadku polisy na życie. Warto jednak pamiętać, że będzie to kwota nie większa niż 30 tys. euro.

Jak funkcjonuje UFG oraz jak zwrócić się do niego o pomoc?

Szkodę można zgłosić w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym, które w ofercie ma podstawową polisę OC. Co istotne UFG nie może odmówić przyjęcia Twojego zgłoszenia. Podczas oceny straty ubezpieczyciel informuje konkretnie o tym, jakie dokumenty będą niezbędne, żeby dokładnie określić wysokość świadczenia. Przeprowadza on także pełne postępowanie dotyczące stanu rzeczywistego wypadku oraz celowości wypłaty.

Kiedy jeszcze możesz liczyć na pomoc UFG?

Potrzebujesz certyfikatu potwierdzającego bezszkodowy przebieg ubezpieczenia? Potrzebny do zdobycia ulg dokument otrzymasz z pomocą Ośrodka Informacji UFG. Potwierdzenie takie jest wydawane za okres ostatnich 5-ciu lat i znajdziemy w nim informacje o:

  • liczbie wykupionych polis;
  • liczbie potencjalnych szkód lub wypłaconych odszkodowań.

Niestety w zaświadczeniu wydawanym przez UFG nie będzie danych o poprzednich zniżkach, gdyż każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma własny ich system naliczania. 

Pamiętaj, że wykupienie ubezpieczenia OC jest obowiązkiem każdego właściciela samochodu i każdego rolnika, który posiada grunty rolne o powierzchni powyżej 1 ha.

Co jeszcze warto wiedzieć o Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to bardzo korzystna instytucja, pomagająca w określonych sytuacjach. Szczegóły jej działania powinny być znane niemal każdemu kierowcy. Funkcjonuje ona bowiem w związku z wypadkami drogowymi spowodowanymi przez inne osoby. Taka instytucja nie tylko wypłaca pieniądze w sytuacji, gdy dojdzie do zdarzenia drogowego, a sprawca jest nieznany. Sprawuje ona również pieczę nad szczelnością całego systemu obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny pełni istotną rolę. Polisa OC jest w Polsce obowiązkowa, ale wciąż zdarzają się sytuacje, w których niektórzy kierowcy jej nie wykupują. Fundusz Gwarancyjny dba o to, by po polskich drogach poruszało się jak najmniej pojazdów bez ubezpieczenia. Dlatego zajmuje się on kontrolowaniem kwestii ubezpieczeniowych i karaniem osób, które nie wykupiły stosownej polisy.

Informacje o wykupieniu OC i AC trafiają do Funduszu Gwarancyjnego. Można je sprawdzić nawet przez internet, przez specjalną platformę. W ten sposób da się zweryfikować, czy na dany pojazd została wykupiona polisa OC. Znajdują się tam również informacje na temat szkód zgłoszonych z ubezpieczenia konkretnej osoby w ciągu ostatnich 5. lat. To właśnie z tego powodu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wie, kto zwleka z wykupieniem ubezpieczenia OC i może w ten sposób nakładać stosowne kary wynoszące często nawet kilka tysięcy złotych.

Skąd biorą się pieniądze w UFG?

Pakiet OC i AC - oszczędzaj czas i pieniądze

  • Wiele towarzystw do wyboru,
  • Kompleksowa ochrona Twojego auta,
  • Pełne wsparcie doradców.

Ubezpieczeniowy FunduszGwarancyjny musi dysponować odpowiednimi środkami finansowymi, by móc wypłacać środki w razie konkretnych zdarzeń na drodze. Takie pieniądze pochodzą zwykle z towarzystw ubezpieczeniowych oferujących polisy objęte gwarancją UFG. Istnieją także takie źródła finansowania działalności tej instytucji, jak:

  • lokaty środków UFG;
  • wpływy z kar nałożonych na osoby, które nie wykupiły polisy OC;
  • wpłaty towarzystw ubezpieczeniowych w sytuacji, gdy doszło do upadłości jednej z takich firm.

Część składki uiszczanej przez kierowcę w związku z ubezpieczeniem komunikacyjnym trafia właśnie do Funduszu Gwarancyjnego. Jest to niewielki procent, jednak pozwala na sfinansowanie działalności tej instytucji. Dlatego tak ważne jest, by każdy posiadał obowiązujące ubezpieczenie OC. W innym przypadku pozostali kierowcy muszą ponosić opłaty za straty, jakie spowodowała osoba, która nie wykupiła odpowiedniej polisy.

Kary za brak ubezpieczenia OC są bardzo wysokie, wynoszą 5600 zł, dla pojazdów ciężarowych nawet 8400 zł po upływie 14 dni bez ważnej polisy. Dlatego też wpływy do UFG pozwalają na pokrywanie nawet dużych szkód. Instytucja działa bardzo sprawnie, na bieżąco kontrolując, który kierowca nie wykupił ubezpieczenia OC w terminie.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny a Rada Biur

Fundusz Gwarancyjny w tej postaci działa jedynie w Polsce. Nie ma bowiem europejskiej instytucji tego typu, która obejmowałaby wszystkie państwa należące do wspólnoty. Istnieje natomiast Rada Biur. To ona koordynuje jednostki działające w konkretnych krajach. Dzięki temu można uzyskać świadczenie nawet w sytuacji, gdy do wypadku z udziałem kierowcy bez ważnego OC dojdzie poza granicami Polski. Wówczas nad wypłaceniem odpowiedniej sumy pieniędzy czuwa właśnie Rada Biur.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

UFG jako pomoc w sprawdzeniu polisy OC

Jedną z najważniejszych możliwości, jakie daje UFG, jest sprawdzenie polisy OC. Instytucja gromadzi bowiem wiele danych na ten temat, włącznie z datą obowiązywania aktualnego ubezpieczenia. To ogromna pomoc zarówno dla urzędów, jak i prywatnych użytkowników. W ten sposób można bowiem sprawdzić, czy i gdzie właściciel konkretnego samochodu ma wykupione ubezpieczenie OC. Logowanie w UFG wymaga bowiem wpisania jedynie numeru rejestracyjnego lub VIN. Od kilku lat nie ma już ograniczeń pozwalających na uzyskanie takich informacji jedynie przez konkretną grupę osób.

Dzięki UFG weryfikacja OC jest bardzo prosta. Takie rozwiązanie przydaje się m.in. wtedy, kiedy zamierzasz kupić używany samochód. W ten sposób można sprawdzić ważność polisy OC wykupionej przez poprzedniego właściciela auta. Taka możliwość funkcjonuje nie tylko w Polsce. Coraz więcej krajów decyduje się bowiem na publiczne udostępnienie informacji o wykupionym ubezpieczeniu OC.

Jak skorzystać z pomocy UFG?

Ubezpieczyciel oferujący Ci OC powinien być zrzeszony w UFG. W ten sposób może on skontaktować się bezpośrednio z tą instytucją i zgłosić szkodę. Ma to znaczenie np. w sytuacji, gdy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia lub nie wykupił ubezpieczenia OC. Wówczas kolejnymi działaniami zajmuje się właśnie UFG.

Zazwyczaj najważniejszymi formalnościami zajmuje się samo towarzystwo ubezpieczeniowe. To ono gromadzi niezbędne dokumenty dostarczone przez poszkodowanego. W ten sposób można także wyliczyć wysokość świadczenia. Skompletowane dokumenty trzeba następnie przekazać do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Instytucja ma 30 dni na podjęcie decyzji odnośnie wypłacenia należnych środków. Jeśli będzie ona pozytywna, poszkodowany otrzyma pieniądze niezbędne do pokrycia kosztów przeprowadzonych napraw pojazdu.

Jeśli chcesz łatwo porównać ceny od wielu towarzystw ubezpieczeniowych, skorzystaj z naszej porównywarki polis OC. Możesz też zadzwonić i porozmawiać z doradcą lub odwiedzić jedną z naszych placówek.

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

  • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
  • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku