2022-05-02

Brak miejsca w dowodzie rejestracyjnym

Co zrobić, kiedy brakuje miejsca w Twoim dowodzie rejestracyjnym?

Brak miejsca w dowodzie rejestracyjnym

Dowód rejestracyjny to dokument, który musi posiadać każdy właściciel pojazdu. Wpisane tam są podstawowe dane dotyczące samochodu, przyczepy lub jednośladu oraz informacje o kierowcy. Najwięcej miejsca znajduje się na drugiej i trzeciej stronie tego dokumentu. Wstawiane są tam pieczątki potwierdzające aktualne badania techniczne pojazdu oraz inne adnotacje urzędowe. Co musisz zrobić, jeżeli brakuje miejsca na dodatkowe wpisy w dowodzie rejestracyjnym?

Kiedy powstaje obowiązek wyrobienia dowodu rejestracyjnego?

Dowód rejestracyjny to podstawowy dokument pojazdu. O jego wydanie wnioskuje właściciel samochodu lub osoba upoważniona. Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od zakupu auta lub zmiany danych. Jest to wymóg konieczny użytkowania pojazdu.

Jeżeli dowód rejestracyjny zaginie lub zostanie uszkodzony czy też skradziony, obowiązkiem właściciela pojazdu jest dopełnienie wszystkich formalności związanych z wyrobieniem nowego dokumentu. Organem wydającym taki dokument jest Wydział Komunikacji odpowiedni dla miejsca zamieszkania właściciela pojazdu.

Od 4 grudnia 2020 roku nie ma obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego, gdy brakuje w nim miejsca na pieczątki ze stacji kontroli pojazdów. Jeżeli kierowca chce wyrobić nowy dokument, to nic nie stoi na przeszkodzie.

Jakie informacje zawarte są w dowodzie rejestracyjnym?

Pierwszą informacją wpisaną do dowodu rejestracyjnego są dane organu wydającego ten dokument. Poniżej umieszczony jest numer rejestracyjny, składający się z wyróżnika województwa, miasta lub pojazdu i kolejnego zbioru cyfr i liter. Ważne informacje to także data pierwszej rejestracji oraz dane właściciela i posiadacza dowodu rejestracyjnego. W tym miejscu rozróżnia się osobę, która kupiła auto oraz tego, kto posiada uprawnienia do kierowania nim.

W dowodzie rejestracyjnym zawarte są wszystkie dane pojazdu:

 • marka,
 • model,
 • typ,
 • numer VIN,
 • maksymalna masa całkowita,
 • dopuszczalna masa całkowita,
 • kategoria.

Ważną informacją jest data wydania dokumentu. Najwięcej miejsca zajmują pieczątki potwierdzające aktualne badania techniczne oraz dodatkowe dane urzędowe.

Dowód rejestracyjny zawiera kluczowe dane. Nie da się legalnie używać pojazdu bez posiadania tego dokumentu. Jest on wydawany obowiązkowo podczas rejestracji pojazdu. W rubrykach tego dokumentu są oznaczenia, które w każdej sytuacji możesz odczytać, posługując się legendą umieszczoną pod miejscem na adnotacje urzędowe.

Kiedy należy wymienić dowód rejestracyjny?

Każdy właściciel pojazdu ma obowiązek posiadać dowód rejestracyjny. Nie musi go wozić ze sobą. Jeżeli pojawi się sytuacja, kiedy należy wymienić ten dokument, to należy się zgłosić do Wydziału Komunikacji.

Dokument zniszczony, skradziony lub zgubiony jest powodem, dla którego właściciel pojazdu musi złożyć wniosek o wydanie nowego.

W przypadku kradzieży dowodu należy najpierw zgłosić zdarzenie na policji. Pozwoli to uniknąć konsekwencji, jeżeli dokument posłuży w przyszłości w przestępstwie.

Obowiązek wymiany dowodu rejestracyjnego zachodzi także w przypadku:

 • zmiany danych osobowych właściciela,
 • zmian konstrukcyjnych w pojeździe,
 • po zainstalowaniu instalacji gazowej LPG.

Żeby wymienić dowód rejestracyjny pojazdu, należy wypełnić odpowiedni wniosek i dostarczyć go do Wydziału Komunikacji wraz z następującymi dokumentami:

 • dowodem uiszczenia opłaty,
 • dotychczasowym dowodem rejestracyjnym,
 • kartą pojazdu,
 • potwierdzenie zawarcia polisy OC,
 • zaświadczeniem o ważnym przeglądzie technicznym pojazdu,
 • dokumentem tożsamości.

Po złożeniu wszystkich dokumentów otrzymasz nowy dowód  w przeciągu czasu określonego przez Wydział Komunikacji.

Brak miejsca na pieczątki – czy konieczna jest wymiana dowodu rejestracyjnego?

Jeszcze do niedawna dowód rejestracyjny był wydawany na okres 6 lat. Po upływie tego czasu właściciel pojazdu zobowiązany był do jego wymiany z powodu braku miejsca do wstawiania kolejnych pieczątek poświadczających posiadanie aktualnego przeglądu technicznego auta. Było to dosyć kłopotliwe oraz wymagało dodatkowych opłat.

W grudniu 2020 roku weszła w życie zmiana, która zniosła obowiązek wyrabiania nowego dokumentu, gdy brakuje w nim miejsc na nowe wpisy. W związku z nią nie ma obowiązku wymiany tego dokumentu. Podróżując po Polsce, kierowca nie ma też obowiązku posiadania tego dokumentu przy sobie. Sprawdzenie danych w przypadku kontroli policyjnej należy już do policjanta, który ma dostęp do bazy CEPiK (Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców).

Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym pojawi się brak wolnego miejsca, to diagnosta przeprowadzający badanie techniczne pojazdu wyda specjalne zaświadczenie, które zastępuje pieczątkę w dowodzie. Taki dokument, poświadczający stan techniczny pojazdu, nie jest niezbędny podczas kontroli drogowej. Ale tylko w naszym kraju. Po pozytywnym przejściu badania diagnosta wprowadzi informację do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców o dopuszczeniu pojazdu do ruchu.

Jeżeli chcesz wyjechać swoim pojazdem za granicę Polski, to musisz liczyć się posiadaniem wszystkich pieczątek w dowodzie rejestracyjnym. W tym celu konieczna jest wizyta w Wydziale Komunikacji, odpowiednim dla Twojego miejsca zameldowania. Wiąże się to z poniesieniem opłaty za wydanie nowego dokumentu.

Dowód rejestracyjny pojazdu należy mieć przy sobie podczas przeglądu technicznego. W innych okolicznościach nie jest to konieczne. Warto jednak mieć ten dokument przy sobie w wersji elektronicznej, w telefonie. Do tego służy system mObywatel z usługą mPojazd.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Kara za brak dowodu rejestracyjnego za granicą

Po nowelizacji prawa o ruchu drogowym w Polsce nie ma konieczności posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym poruszasz się w granicach naszego kraju. Zwolnienie z posiadania przy sobie tego dokumentu obowiązuje tylko na terenie Polski. Wyjeżdżając autem poza granice, konieczne jest zabranie ze sobą zarówno dowodu rejestracyjnego, jaki i ważnej polisy OC.

W sytuacji kiedy zostaniesz zatrzymany do kontroli drogowej poza Polską bez ważnych dokumentów, policja nie będzie w stanie stwierdzić, czy masz uprawnienia do kierowania pojazdem i użytkowania auta. Wgląd do bazy CEPiK mają bowiem wyłącznie służby krajowe. Brak dowodu rejestracyjnego i ważnej polisy OC w czasie takiej kontroli sprawia, że funkcjonariusze nie mają możliwości stwierdzenia, czy pojazd jest ubezpieczony.

Mało komfortowo będzie przebiegać zagraniczna kontrola drogowa przy braku wspomnianych wyżej dokumentów. Jeżeli dowód rejestracyjny jest zniszczony i mało czytelny, to również traci on ważność. Wiąże się z tym zatrzymanie dokumentów przez policję dokonującą kontroli drogowej za granicą. Nieczytelny dowód rejestracyjny zostanie następnie przesłany do Polski, do organu, który go wydał. Pojazd trafi na parking i będzie tam oczekiwać na dostarczenie dokumentu czytelnego. Ewentualnie auto ma szansę wrócić do kraju, ale tylko na lawecie. Wiąże się to oczywiście z wysokimi kosztami transportu. Kierowca takiego pojazdu musi się liczyć z mandatem. Może też trafić do aresztu na 48 godzin.

Brak dowodu rejestracyjnego i polisy OC za granicą Polski naraża kierowcę na poważne konsekwencje. To nie tylko mandat, ale też utrata możliwości kontynuowania podróży. Odholowanie auta na parking i zatrzymanie kierowcy w areszcie to bardzo poważne wyzwanie. Wszystko może się zmienić dopiero po dostarczeniu dokumentów pojazdu, dzięki którym kierowca udowodni, że auto jest jego i nie pochodzi z kradzieży.

Przed wyjazdem autem za granicę upewnij się, czy pojazd ma ważne badania techniczne. Właściciele samochodów posiadających dowody rejestracyjne bez miejsca na nowe pieczątki muszą zabrać ze sobą pisemne poświadczenie o wyniku kontroli ze stacji diagnostycznej. W wielu przypadkach pozwala ono uniknąć kłopotliwych sytuacji. Jednak nie każdy funkcjonariusz zaakceptuje taki dokument i może to skończyć się przejazdem na lawecie.

Planując dalszą podróż zagraniczną, dowiedz się wcześniej, czy musisz wystąpić o wydanie zielonej karty. Jest to międzynarodowy dokument potwierdzający zawarcie polisy OC. Wydawany jest on w języku narodowym oraz angielskim lub francuskim. Większość towarzystw ubezpieczeniowych nie pobiera opłat za wystawienie tego dokumentu.

Dowód tymczasowy pojazdu

Tymczasowy dowód rejestracyjny otrzymuje nowy właściciel samochodu na czas wydania właściwego dowodu rejestracyjnego. Zajmuje to zazwyczaj około 2 tygodni. Taki dowód wydaje się na okres 30 dni. Dokument ten formalnie nie różni się od dowodu rejestracyjnego i można z nim podróżować zarówno w kraju, jak i za granicą. Urząd ma maksymalnie 30 dni na przeprowadzenie procedury wydania stałego dowodu rejestracyjnego.  W sytuacji, kiedy wyrobienie ostatecznego dowodu rejestracyjnego opóźnia się, urzędnik może przedłużyć ważność dowodu tymczasowego o kolejne 14 dni.

Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

W przypadku, gdy pojazd nie spełnia wymogów technicznych, podczas kontroli drogowej może dojść do zatrzymania dokumentu w systemie. Wówczas kierowca otrzymuje pokwitowanie zatrzymania dokumentu. Informacja ta jest automatycznie przekazywana do CEPiK. Zwrot dokumentu może odbywać się wirtualnie. W tym celu trzeba zgłosić się do organu, który wydał dowód, lub na policję. Może to być komisariat, który niekoniecznie znajduje się w miejscu, gdzie dokument był zatrzymany. Koszty związane z elektronicznym zwrotem zatrzymanego dokumentu są przeniesione na przedsiębiorcę prowadzącego stację kontroli pojazdów i pokrywane z opłatą za badania techniczne.

Ubezpieczenie pojazdu

Jeżeli posiadasz tylko tymczasowy dowód rejestracyjny pojazdu i tak musisz mieć ubezpieczenie OC. Jest to wymóg konieczny do poruszania się autem. Podczas rejestracji pojazdu organ uprawniony ma obowiązek sprawdzenia, czy auto posiada ważną polisę OC. Kary za brak ubezpieczenia są dosyć wysokie. Problemy z brakiem OC zaczynają się z chwilą spowodowania kolizji drogowej lub wypadku. W takim przypadku za poniesione szkody sprawca wypadku musi zapłacić z własnej kieszeni, a kwoty są bardzo wysokie.

W CUK znajdziesz również pakiety OC i AC stworzone z myślą o różnych pojazdach. Nasi pracownicy z chęcią doradzą odnośnie wyboru odpowiedniego produktu.

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku