2022-03-03

Bezpieczne użytkowanie butli z gazem

Czy w razie wybuchu butli z gazem można liczyć na świadczenie z tytułu ubezpieczenia nieruchomości?

Bezpieczne użytkowanie butli z gazem

W wielu gospodarstwach domowych w Polsce jedynym sposobem na ogrzewanie czy korzystanie z płyty grzewczej w kuchni jest użytkowanie butli z gazem. Trzeba jednak robić to bardzo ostrożnie, bo mieszanka propanu i butanu może być niebezpieczna. Jak powinno wyglądać bezpieczne użytkowanie butli z gazem? Czy zakręcać butlę z gazem na noc? Odpowiadamy!

Kilka słów na temat butli z gazem

Butla gazowa wypełniona jest propanem i butanem, czyli popularnym paliwem, które stosuje się w wielu gospodarstwach domowych. Ma ona szerokie zastosowanie, ponieważ dzięki niej jest możliwe ogrzewanie domu, a także gotowanie na kuchence gazowej. Trzeba jednak wymieniać ją w autoryzowanych miejscach, które otrzymują napełnienie od sprawdzonych dystrybutorów. Ma to zapewnić pełne bezpieczeństwo w dostarczaniu gazu do konkretnego odbiorcy, czyli w praktyce do wielu mieszkań i domów.

Najczęściej stosuje się tego typu instalacje w domach jednorodzinnych. Butla gazowa w bloku może być podłączona tylko pod kilkoma warunkami. Według prawa, instalacje z gazem płynnym mogą być wykonywane tylko w budynkach niskich, czyli do 12 metrów nad poziomem terenu. Jest to też możliwe w blokach do 4 kondygnacji nadziemnych. W jednym budynku nie może być instalacji gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. To bardzo ważne, jeśli zamierzasz korzystać z butli. W praktyce oznacza to, że stosowanie gazu ziemnego i butli gazowej w jednym budynku nie jest możliwe według prawa.

Ubezpieczenie nieruchomości

Nie przepłacaj za ubezpieczenie domu lub mieszkania.

SPRAWDŹ CENĘ

W związku z tym zapisem pojawiają się jednak pewne wątpliwości, szczególnie dotyczą one zarządców budynków wielorodzinnych, a także prywatnych właścicieli domów wolnostojących. Instalacja gazowa zasilana z butli może być też interpretowana jako przebudowa albo rozbudowa, a wtedy przepisy stanowią inaczej. Wszelkie informacje dotyczące podłączenia butli gazowej i projektowania instalacji znajdziesz w:

 • Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18),
 • Ustawie z dnia 24 czerwca 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2016.191 z dnia 2016.02.17),
 • przepisach wydanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. 2010.109.719 z dnia 2010.06.22).

Trzeba też pamiętać o bezpiecznym użytkowaniu butli z gazem na co dzień. Napełnianie jej nielegalnym paliwem może prowadzić do powstania niebezpiecznych mieszanek, a w efekcie - wybuchu gazu.

Przechowywanie butli z gazem i bezpieczeństwo jej użytkowania

Butla gazowa w bloku i domu jednorodzinnym musi być odpowiednio podłączona. Maksymalnie w jednym budynku mogą się znajdować dwie butle o pojemności 11 kilogramów. Trzeba regularnie sprawdzać jej wygląd (zniekształcenia, usterki, pęknięcia) i utrzymywać ją w czystości. Kiedy na palniku pojawia się żółty płomień albo sadza, konieczna jest interwencja u fachowca. Możliwe, że wówczas z butlą dzieje się coś złego. 

W budynkach mieszkalnych nie powinna się też znajdować butla gazowa zapasowa, niepodłączona do instalacji. To niebezpieczne, dlatego nie zaleca się takiego rozwiązania.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Pamiętaj o tym, aby regularnie sprawdzać instalację gazową, urządzenia oraz szczelność butli z gazem. Przegląd techniczny oraz drożność przewodów kominowych to działania, które muszą być wykonane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. W przypadku bloku czy budynku wielorodzinnego, najczęściej zajmuje się tym zarządca. Jeśli nie wiesz kto dokładnie może sprawdzić butlę gazową, wszystkie informacje znajdziesz w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o prawie budowlanym (Dz. U. z 2016 poz. 290). Wszelkiego rodzaju samodzielne naprawy czy przeróbki są również są zabronione, ponieważ mogą stanowić niebezpieczeństwo dla Ciebie i całej rodziny. 

Każda butla z gazem powinna być sprawna technicznie, a paliwo dostarczane od autoryzowanych punktów dystrybucji. Zimą stosuje się też innego rodzaju gaz, niż latem. Musisz też zadbać o temperaturę w pomieszczeniu, która nie powinna przekraczać 35 stopni Celsjusza. 

Butla gazowa na zewnątrz budynku nie może znajdować się poniżej poziomu terenu. To oznacza także, że nie wolno jej transportować do piwnicy. W razie rozszczelnienia, gaz zacznie zalegać przy podłożu, a wówczas jest duże prawdopodobieństwo wybuchu. To niebezpieczne, dlatego lepiej zapoznać się z przepisami dotyczącymi instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych.

To ważne!

Podłączenie butli z gazem oraz jej użytkowanie musi odbywać się zdroworozsądkowo. Każde uszkodzenie konstrukcji może mieć wpływ na życie Twoje oraz Twoich bliskich.
 

Przechowywanie butli z gazem – czy butla z gazem może leżeć?

Przechowywanie butli z gazem na zewnątrz budynku oraz w mieszkaniu wymaga bardzo dużej ostrożności. Musisz zdawać sobie sprawę z tego, że butla napełniona gazem powinna być przechowywana w pozycji pionowej, w suchym i przewiewnym pomieszczeniu. Zawór butli musi być zamknięty. Warto też zabezpieczyć ją przed ewentualnym przewróceniem czy uderzeniem. Gaz płynny w pojedynczej butli może mieć maksymalny ładunek równy 11 kg, a w mieszkaniu mogą znajdować się maksymalnie dwie takie butle, i to tylko pod warunkiem, że są podłączone do instalacji. W mieszkaniu nie może stać butla zapasowa. Gdzie w takim razie możesz ją przechować? Czy butla z gazem może stać na dworze?

Czy butla z gazem może stać na mrozie i w upale?

Jeśli zastanawiasz się, czy butla z gazem może stać na mrozie, najlepiej uniknąć takiej sytuacji. Niska temperatura może spowodować uszkodzenie konstrukcji, a co za tym idzie - stać się źródłem niebezpiecznych sytuacji. To samo dotyczy także nadmiernego promieniowania słonecznego. Masz wątpliwości, czy butla z gazem może stać na słońcu? Zbyt wysoka temperatura może spowodować przegrzanie, a także wybuch. Dobrze jest zabezpieczyć ją przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi albo w ogóle zrezygnować z przechowywania jej na zewnątrz domu. Nawet opady deszczu mogą mieć wpływ na stan techniczny całej konstrukcji, czyli obudowy.

Jakie są zasady korzystania z butli z gazem oraz jej przechowywania? 

Butla gazowa na zewnątrz domu nie jest więc najlepszym rozwiązaniem. Butla gazowa w bloku czy domu nie musi stanowić zagrożenia, ale powinieneś znać odpowiednie procedury i wiedzieć, jak zakręcić butlę z gazem LPG w razie potrzeby. O jakich jeszcze zasadach powinieneś bezwzględnie pamiętać?

 • Warunki źle wpływające na wytrzymałość butli
  Butli nie wolno przechowywać w warunkach, które mogą negatywnie wpływać na jej wytrzymałość lub powodować korozję. Istotne są tu przede wszystkim zbyt niskie i wysokie temperatury oraz wilgoć. Temperatura w pomieszczeniu, w którym stoi butla, nie może przekraczać 35°C. Butla nie powinna też stać przy jakimkolwiek źródle ciepła.
 • Pomieszczenia nieprzystosowane do przechowywania butli
  Butli z gazem nie wolno przechowywać w piwnicach, na poddaszach i na strychach, na klatkach schodowych i korytarzach, a także na tarasach lub balkonach oraz w innych pomieszczeniach, które są ogólnie dostępne. 
 • Sąsiedztwo liczników i gniazd elektrycznych
  Butla nie może stać w sąsiedztwie gniazd wtykowych i liczników elektrycznych oraz innych urządzeń, które mogą powodować iskrzenie. 
 • Instalacja gazowa
  Zabronione jest stosowanie gazu w butli w mieszkaniach korzystających z instalacji gazowej.
 • Wymiana butli 
  Najlepiej, gdy butla jest wymieniana przez osobę zajmującą się dystrybucją gazu. W przypadku samodzielnej wymiany trzeba bezwzględnie zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia lub odkształcenia butli, stan gumowej uszczelki i jej szczelność. 
 • Czujki gazowe
  Dla własnego bezpieczeństwa warto zamontować odpowiednie czujki gazu, które wykryją rozszczelnienie butli gazowej i zasygnalizują obecność gazu w pomieszczeniu.

Czy zakręcać butlę z gazem na noc?

Czy zakręcać butle z gazem na noc? Oczywiście tak.Zakręcanie butli z gazem na noc jest zalecane ze względu na bezpieczeństwo. Powinno to także dotyczyć wyjścia z domu albo wyjazdów na wakacje. Podczas Twojej nieobecnościmoże zdarzyć się wiele nieprzewidzianych sytuacji, dlatego warto zdemontować reduktor i zabezpieczyć dyszę specjalną nakrętką.

Jak podłączyć butlę z gazem?

Poprawna wymiana butli gazowej w domu wiąże się z jej odpowiednim podłączeniem. Na początku trzeba usunąć plombę foliową, która znajduje się na zaworze. Następnie należy sprawdzić, czy na pewno zawór butli jest zamknięty i bezpieczny, a w kolejnym kroku odkręcić plastikową zaślepkę i zostawić ją na później. Wówczas trzeba jeszcze raz sprawdzić stan techniczny butli z gazem – czy jest gumowa uszczelka oraz czy nie jest ona uszkodzona. W następnej kolejności czas na przykręcenie nakrętki reduktora do zaworu – można to zrobić samodzielnie, bez dodatkowych specjalistycznych narzędzi. Trzeba zwrócić uwagę na to, aby nie przekręcić złączek butli. Po dokręceniu nakrętki reduktora należy odkręcić zawór ręką i zobaczyć, czy instalacja jest szczelna. Do tego można użyć np. specjalnego testera. Jeśli pojawiają się pęcherzyki powietrza, oznacza to, że gaz wycieka. 

Uwaga!

Nie sprawdzaj szczelności butli gazowej za pomocą zapałki albo zapalniczki, to niebezpieczne. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, skonsultuj się z dostawcą butli gazowej. Najbardziej bezpieczną opcją jest wymiana butli gazowej w domu przez dostawcę. Jeśli jednak zabierzesz się za to samodzielnie, w razie wątpliwościprzerwij montaż. Kiedy zauważysz, że stan techniczny butli wymaga naprawy, nie podłączaj jej.

Dlaczego butla z gazem wybucha?

Najczęściej przyczyną wybuchu butli z gazem jest jej złe użytkowanie. Niestety taki wybuch nie zawsze kończy się tylko na potłuczonych szybach. Eksplozja może być naprawdę tragiczna w skutkach, o czym często informują media. Dlatego tak ważne jest stosowanie się do zasad przechowywania i korzystania z butli. Butle dla bezpieczeństwa napełnia się do 85% ich pojemności, dlatego zawsze warto korzystać z profesjonalnej rozlewni gazu albo wymienić pustą butlę po gazie na nową. W czasie transportu butle muszą być ustawione pionowo i zabezpieczone przed przewróceniem. O tym, czy butla z gazem może stać na słońcu lub mrozie, już pisaliśmy, ale warto podkreślić jeszcze raz, że nie można przechowywać butli w jakichkolwiek warunkach, które mogą źle wpływać na jej wytrzymałość. Zakręcanie butli z gazem na noc jest dobrym rozwiązaniem, ale jeżeli nie chcesz się na to zdecydować, to z pewnością powinieneś zainwestować w gazowe czujki. Rozszczelnienie butli gazowej może wynikać z uszkodzenia butli albo niewłaściwego podłączenia jej do urządzenia. 

Wybuch butli gazowej a ubezpieczenie

Wybuch butli z gazem może przytrafić się w gospodarstwie domowym, gdzie paliwo pochodzi z nielegalnego i niesprawdzonego źródła albo konstrukcja jest uszkodzona. Na bezpieczeństwo wpływa także temperatura przechowywania oraz zbyt bliski kontakt ze źródłem ciepła. Odległość ta powinna wynosić więcej niż 1 metr. 

Jeśli instalacja ulegnie uszkodzeniu, trzeba natychmiast zakręcić zawór butli, a następnie otworzyć wszystkie okna. Niedozwolone jest włączanie urządzeń elektrycznych czy otwartego ognia, np. palenie papierosa. Jeśli to możliwe, konieczne jest wyniesienie uszkodzonej butli z gazem poza budynek. W razie problemów, zawsze możesz liczyć na pomoc Straży Pożarnej.

Martwisz się o bezpieczeństwo swojego domu? Przygotuj się na każdą ewentualność. Ubezpieczenie domu jest dobrowolne i zapewni Ci wsparcie w trudnych sytuacjach. Podpisując umowę z ubezpieczycielem warto zwrócić uwagę na to, czy dana polisa obejmuje ryzyko wybuchu butli z gazem. Nie każde towarzystwo wypłaci świadczenie z tego tytułu. Często wypłata świadczenia zależy od przyczyny wybuchu butli z gazem - ochroną może być objęty np. wybuch spowodowany rozerwaniem butli, natomiast wybuch spowodowany ulatnianiem się gazu może skutkować brakiem wypłaty odszkodowania. Dlatego konieczne jest dokładne przeczytanie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i rozwianie ewentualnych wątpliwości podczas rozmowy z doradcą.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo!

Jak powinna być przechowywana butla gazowa w domu? Przepisy jasno definiują te zasady i z pewnością warto je wziąć pod uwagę, żeby zapewnić bezpieczeństwo sobie i swojej rodzinie. Musisz szczególną uwagę zwrócić na przechowywanie butli z gazem oraz jej prawidłowe podłączenie. Jednak rozszczelnienie butli gazowej może się wydarzyć, dlatego warto zabezpieczyć się również przed taką ewentualnością. W przypadku butli gazowych trzeba zachować szczególną ostrożność i nie można bagatelizować obowiązujących przepisów. 

Ubezpiecz swój dom z CUK!

Nie tylko w przypadku posiadania butli z gazem warto ubezpieczyć swój dom lub mieszkanie. Szukasz najlepszej oferty? Porównaj różne z nich na naszej stronie i dopasuj ubezpieczenie do swoich potrzeb. Na stronie CUK Ubezpieczenia bez problemu sprawdzisz oferty wielu towarzystw ubezpieczeniowych. Możesz również wykupić polisę na dom lub mieszkanie online albo zgłosić się do agentów ubezpieczeniowych CUK, którzy pomogą ci wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie oferowane na rynku. A przy okazji sprawdź najlepsze oferty ubezpieczenia na życie i zdrowie, które mogą być nieocenionym wsparciem, gdyby doszło do nieszczęśliwego wypadku.

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku