2020-07-10

Nowy projekt ustawy w związku z COVID-19 - czy część ryzyka ubezpieczeniowego przejmie państwo?

Czy część ryzyka ubezpieczeniowego w związku z COVID-19 przejmie Skarb Państwa?

Ministerstwo Rozwoju przygotował i opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów projekt ustawy, która wspiera rynek ubezpieczeniowy w czasach COVID-19. Ma ona zabezpieczyć finansowo gospodarkę naszego kraju. Zobacz, co zakłada ten projekt ustawy.
 

Przejęcie części ryzyka ubezpieczeniowego przez państwo

Projekt ustawy zaproponowanej przez Ministerstwo Rozwoju zakłada, że część ryzyka ubezpieczeniowego zakładów, które są uprawnione do ubezpieczenia ryzyka kredytu, przejmie Skarb Państwa. Z czym to się wiąże? Oczywiście z przekazaniem odpowiedniej części składki ubezpieczeniowej na rzecz państwa i ograniczeniem ryzyka związanego z wypłacaniem odszkodowań przez zakłady ubezpieczeń w trudnym czasie gospodarczym spowodowanym przez pandemię. Środki na wypłaty mają być pokryte ze specjalnego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 lub z budżetu państwa. 

Tego typu działanie jest długofalowe. W projekcie ustawy zakłada się, że do 2023 roku łączne wydatki związane z odszkodowaniami mogą wynieść nawet 2,764 mld zł
 

Jaki jest cel nowego projektu ustawy?

Skutki gospodarcze w związku z COVID-19 mogą pojawiać się jeszcze przez najbliższe miesiące, a nawet lata. Dotyczy to również sektora ubezpieczeń, a raczej działalności komercyjnych zakładów ubezpieczeń. W związku z tym, państwo chce pomóc w płynności finansowej tychże towarzystw. Jeśli ustawa wejdzie w życie, ubezpieczyciele będą mogli ograniczyć swoje ryzyko na rzecz państwa i jednocześnie wypłacać odszkodowanie bez większych strat. Bez pomocy państwa, Ministerstwo Rozwoju przewiduje ograniczenie zabezpieczenia finansowego polskich przedsiębiorców, co może znacznie wpłynąć na ich obroty czy płynność finansową. 

Taki scenariusz będzie zdecydowanie negatywny dla polskiej gospodarki, ponieważ polscy przedsiębiorcy będą mieli ograniczony dostęp do zabezpieczenia swoich transakcji, w wyniku czego obniżeniu mogą ulec obroty handlowe oraz potrzebna będzie dodatkowa płynność w sytuacji ograniczenia możliwości sprzedaży w kredycie kupieckim. Ubezpieczenie należności handlowych (ubezpieczenie tzw. kredytu kupieckiego) zapewnia ochronę należnych wierzytelności powstałych w okresie trwania ubezpieczenia. W trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej zakład ubezpieczeń monitoruje na bieżąco kondycję finansową kontrahentów (odbiorców towarów lub usług) - czytamy w projekcie ustawy.

Planowo, projekt ten ma zostać przyjęty w drugim kwartale tego roku.
 

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

  • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
  • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku