Trwały uszczerbek na zdrowiu – co to jest?

Czym jest trwały uszczerbek na zdrowiu? Kiedy można go stwierdzić? Sprawdź w Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Trwały uszczerbek na zdrowiu - poważne obrażenia, uszkodzenia lub urazy ciała, do których doszło w ramach nieszczęśliwego wypadku. Poszkodowanemu zmienia się dotychczasowe codzienne funkcjonowanie, a często trwały uszczerbek na zdrowiu jest nieodwracalny. Przykładowo, jest to utrata wzroku, uraz kręgosłupa czy padaczka pourazowa.

O trwałym uszczerbku na zdrowiu często mowa jest w ubezpieczeniach NNW, do którego dochodzi wskutek gwałtownego zdarzenia (czyli nieszczęśliwego wypadku), na podstawie przyczyn niezależnych od poszkodowanego. Przykładowo, jeśli kierowca wysiada z samochodu i ktoś go w tym momencie potrąci, dozna poważnego urazu kręgosłupa, można tu mówić o trwałym uszczerbku na zdrowiu. Warto jednak wspomnieć, że musi być on stwierdzony przez specjalistycznego konsultanta medycznego towarzystwa ubezpieczeniowego, aby otrzymać odszkodowanie. Pod uwagę brana jest dokumentacja chorego, w której znajdują się informacje o okolicznościach zdarzenia, obrażeniach czy przebytych badaniach. Jeśli na tej podstawie nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie uszczerbku, kieruje się poszkodowanego na dodatkowe badania.

Czy wiesz, że...

W ramach NNW możesz otrzymać odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu, jednak nie może być to więcej niż 100% sumy ubezpieczenia. Oznacza to, że jeśli w polisie za każdy uszczerbek jest przypisana konkretna wartość świadczenia, a poszkodowany po wypadku ma stwierdzone więcej niż jedno poważne uszkodzenie ciała,  ubezpieczony nie otrzyma więcej odszkodowania niż maksymalna suma wskazana w umowie.