System ubezpieczenia na sumy stałe – czym jest?

System ubezpieczenia na sumy stałe - czym jest i jak działa w polisie? Zobacz w Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

System ubezpieczenia na sumy stałe - sposób ubezpieczenia nieruchomości, w której wskazuje się wartość wszystkich ubezpieczanych przedmiotów i to za nią zakład ponosi odpowiedzialność. To jednocześnie maksymalna granica, czyli kwota, którą towarzystwo może wypłacić odszkodowanie klientowi w momencie zdarzenia określonego w umowie. System ubezpieczenia na sumy stałe ma na celu zapewnić finansowe zabezpieczenie ubezpieczonemu np. wskutek zniszczenia mienia, tak, aby mógł on przeprowadzić remont lub zakupić zniszczony sprzęt. Jest to najczęściej stosowana metoda w polisie nieruchomości, ponieważ uwzględniona jest w niej cała wartość mienia. 

Alternatywą dla tego systemu jest ubezpieczenie na pierwsze ryzyko. Polega to na wskazaniu w umowie wartości jednorazowej szkody. Jest to rozwiązanie, które uwzględnia sytuacje, w których np. podczas jednego włamania z kradzieżą, potencjalny złodziej nie wyniesie całego majątku. Suma ubezpieczenia na pierwsze ryzyko jest niższa niż na sumy stałe. Nie uwzględnia całego majątku. Klient może, na podstawie określenia prawdopodobieństwa takiego zdarzenia, zdecydować się na system ubezpieczenia na sumy stałe lub na pierwsze ryzyko.

Czy wiesz, że...

System ubezpieczenia na sumy stałe przekłada się na wyższa składkę. Jednocześnie, wskazana kwota powinna odzwierciedlać prawdziwą wartość przedmiotu ubezpieczenia. Zbyt wysoka będzie świadczyć o nadubezpieczeniu, a z kolei zbyt niska - niedoubezpieczeniu. Obydwa rozwiązania nie są opłacalne dla klientów.