System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko – czym jest?

System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko - jak działa? Zobacz czym wyróżnia się ta ochrona. Sprawdź w Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko - sposób ubezpieczania nieruchomości, w której ubezpieczający wskazuje maksymalną wartość pierwszej potencjalnie wyrządzonej szkody. Oznacza to, że klient wskazuje taką sumę ubezpieczenia, która odzwierciedla maksymalną stratę w wyniku pierwszego i jednorazowego zdarzenia. Nie jest ona równoznaczna z wartością całego majątku klienta. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie tylko do wysokości tej kwoty. Jeśli okaże się, że w wyniku jednego zdarzenia, kwota nie jest wystarczająca na pokrycie szkód, ubezpieczony będzie musiał dopłacić np. na remont z własnej kieszeni. Jak to wygląda w praktyce? Zakład bierze na siebie odpowiedzialność tylko za pierwszą wyrządzoną szkodę klientowi

Alternatywą dla tej metody jest system ubezpieczenia na stałe sumy, czyli kwotę, w której uwzględnia się realną wartość wszystkich cennych przedmiotów. Maksymalna, wskazana kwota w tym sposobie ubezpieczenia jest przeznaczona na wszystkie zgłoszenia w ramach polisy mieszkaniowej. Suma ta jest górną granicą wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń.

Czy wiesz, że...

System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko jest opłacalne w polisie, w której jest bardzo niskie prawdopodobieństwo wystąpienia szkody nieruchomości. Wtedy suma ubezpieczenia może być niższa od rzeczywistej wartości majątku. Z takiego rozwiązania może skorzystać przedsiębiorca, który prowadzi działalność sprzedażową i w momencie włamania z kradzieżą nie jest możliwe wyniesienie całego dobytku podczas jednego zdarzenia.