Przepięcie – co to jest?

Jak rozumieć przepięcie w ubezpieczeniach nieruchomości? Poznaj definicję przepięcia w słowniku ubezpieczeniowym CUK.

Przepięcie - nagły i krótkotrwały wzrost napięcia prądu. Napięcie przekracza wartość dopuszczalną dla danego urządzenia lub instalacji i powoduje uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonych przedmiotów. Przyczynami przepięcia mogą być uderzenie pioruna (ubezpieczyciel może go definiować jako bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne, które ma swoje skutki) czy niepoprawne działanie pewnych urządzeń elektrycznych. 

Jeśli chodzi o ubezpieczenia, przepięcie może być definiowane w różny sposób, w zależności od konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Warto przed podpisaniem umowy zajrzeć do OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia). Zakres ochrony może obejmować przepięcie już w podstawowej polisie mieszkaniowej, jednak u części ubezpieczycieli konieczny będzie zakup stosownego rozszerzenia, co wiąże się z wyższą kwotą za składkę. Dzięki temu, np. jeśli w wyniku nieprzewidzianego zdarzenia, zostanie uszkodzony sprzęt elektroniczny, komputerowy czy fotograficzny, będziesz mógł liczyć na odszkodowanie. Wypłata takiego świadczenia gwarantuje zakup nowych urządzeń bądź naprawę zepsutych. 

Czy wiesz, że...

Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą stosować pewne wyłączenia odpowiedzialności, które będą ograniczać zakres ochrony Twojej nieruchomości. Przykładowo, przepięcie nie będzie zdarzeniem, które obejmuje dom w budowie lub w trakcie remontu. Wyłączenie odpowiedzialności może mieć także miejsce w przypadku działania konkretnych urządzeń lub elementów instalacji, np. liczników czy bezpieczników.