Likwidacja szkód – co to jest?

Co to jest likwidacja szkód? Jak wygląda cały proces? Zobacz wytłumaczenie w naszym Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Likwidacja szkód - w kontekście ubezpieczeń oznacza prowadzone przez zakład ubezpieczeń postępowanie, które polega na ustaleniu odpowiedzialności ubezpieczyciela lub jej braku w związku z wystąpieniem szkody. Taki proces kończy się wypłatą odszkodowania ubezpieczonemu lub oficjalną odmową, jeśli nie ma do tego podstaw. W toku postępowania ubezpieczyciel zbiera dokumenty stworzone przez rzeczoznawców i dokładnie analizuje sytuację oraz przyczyny jej powstania, ocenia szkodę oraz ustala wysokość odszkodowania, jeśli się należy. 

Czy wiesz, że...

Procedura likwidacji szkody rozpoczyna się w momencie zgłoszenia jej przez ubezpieczonego drogą mailową, faxem lub telefonicznie. Swoje działania towarzystwo ubezpieczeniowe rozpoczyna w terminie do 7 dni od zgłoszenia szkody. Kolejnym etapem jest wizyta likwidatora, czyli rzeczoznawcy, który ocenia skalę zniszczeń. Do tego czasu ubezpieczony musi utrzymać stan, wskazujący na wystąpienie szkody i zabezpieczyć miejsce, aby szkoda się nie pogłębiała. Jest zobowiązany również do przygotowania dokumentów - m.in. pisemnego zgłoszenia szkody oraz innych wskazanych w konkretnym przypadku. Na podstawie zgromadzonych danych ubezpieczyciel podejmuje decyzję o wypłaceniu lub niewypłaceniu odszkodowania. W każdym przypadku ma obowiązek pisemnego powiadomienia ubezpieczonego o swojej decyzji. Na wypłatę tzw. bezspornej części odszkodowania ubezpieczyciel ma 30 dni od momentu zgłoszenia przez niego szkody.