Business interruption – co to jest?

Business interruption to uzupełnienie ubezpieczenia firmowego. Sprawdź na czym polega w naszym Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Business interruption - ubezpieczenie od utraty zysku. W ramach polisy business interruption wypłacane jest świadczenie na wypadek wystąpienia szkody (zdarzenia losowego np. pożaru, zalania, a nawet przerwy w dostawie mediów), która jest bezpośrednią przyczyną utraty zysku (brutto), płynności finansowej, a nawet rynku. Business interruption jest związane z ubezpieczeniem firmy - jest jego uzupełnieniem. Celem takiego ubezpieczenie jest pokrycie kosztów stałych oraz zapewnienie firmie dochodu, który utraciła w wyniku wystąpienia zdarzenia losowego. Warto wskazać, że ubezpieczyciele definiują dochód jako zysk ze sprzedaży powiązany właśnie z kosztami stałymi. 

W ramach ubezpieczenia business interruption można skorzystać z różnych zakresów: podstawowego, rozszerzonego oraz w formule all risks (od wszystkich ryzyk, za wyjątkiem tych, które wskazane zostały w OWU). Zakresy te są związane z tymi określonymi w polisie majątkowej. 

Polisa business interruption jest przeznaczona dla wszystkich przedsiębiorców, jednak najczęściej korzystają z niej firmy świadczące usługi outsourcingowe i produkcyjne.

Przykładowo, Krzysztof jest właścicielem drukarni. Jako zaradny przedsiębiorca zdecydował się wykupić ubezpieczenie business interruption. Dzięki temu, gdy przez kilka dni występowała niezależna od niego przerwa w dostawie prądu, przez co drukarki oraz wszystkie powiązane z nimi urządzenia nie mogły pracować, otrzymał od towarzystwa świadczenie. Takie odszkodowanie pokryło koszty stałe (np. rachunki za wynajem lokalu w tych dniach) oraz utraconego dochodu - drukarnia Krzysztofa z powodu przymusowego postoju nie generowała w tym okresie przychodu.