2021-10-06

Zniesienie współwłasności samochodu - formalności krok po kroku

Wyjaśniamy, jak wygląda zniesienie współwłasności samochodu.

Zniesienie współwłasności samochodu - formalności krok po kroku

Pierwsze, co przychodzi na myśl młodym kierowcom, którzy chcą obniżyć koszty związane z obowiązkowym ubezpieczeniem OC to współwłasność samochodu. Konieczne jest dopełnienie wszelkich formalności, w tym podpisanie umowy kupna-sprzedaży z odpowiednimi danymi, a także zawarcie aktu darowizny. Przychodzi jednak moment, w którym jest czas na zniesienie współwłasności samochodu. Jak to zrobić?

Współwłaściciel samochodu - jak zrezygnować?

Przychodzi taki moment, że młody kierowca chce mieć auto na wyłączność i kupić ubezpieczenie OC samodzielnie. Do tej pory mógł korzystać ze zniżek, które w tym czasie wyrobił sobie bardziej doświadczony kierowca. Zakup auta wraz z bliską osobą (np. ojcem, mamą, dziadkiem czy starszym rodzeństwem) jest powszechnym sposobem na poradzenie sobie z wysoką kwotą polisy dla młodego kierowcy. Zrzeczenie się współwłasności samochodu może mieć oczywiście też inne powody. Wtedy konieczne jest dopełnienie formalności, bo auto jest cennym przedmiotem udziałów współwłaścicieli.

Umowa zniesienia współwłasności samochodu - wzór

Jednym ze sposobów na polubowne zniesienie współwłasności samochodu jest podpisanie umowy, w której dochodzi do zrzeczenia się praw do części pojazdu.

Jak powinna wyglądać rezygnacja ze współwłasności samochodu? Wzór musi zawierać informacje takie jak:

 • dane współwłaścicieli (imiona, nazwiska, PESEL, adresy zamieszkania),
 • dane pojazdu (model, marka, typ, numer VIN i rejestracyjny),
 • wysokość udziałów w procentach, z której rezygnuje jeden ze współwłaścicieli,
 • wysokość udziałów w konkretnej kwocie, z której rezygnuje jeden ze współwłaścicieli,
 • własnoręczne podpisy.

Tego typu umowa potwierdza zniesienie współwłasności samochodu. Wydział komunikacji wymaga dostarczenia tego dokumentu w ciągu 30 dni od momentu podpisania. Do urzędu zgodnego z adresem zamieszkania, trzeba wybrać się wraz z dowodem rejestracyjnym auta, kartą pojazdu (jeśli jest), potwierdzeniem polisy OC oraz wnioskiem o zniesienie współwłasności samochodu. Bez obaw, jest on prosty do wypełnienia, jednak różni się od urzędu, pod który podlegasz. Spokojnie zrobisz to np. stojąc w kolejce do okienka. Wniosek o zniesienie współwłasności samochodu jest istotny z punktu widzenia wydziału komunikacji. Konieczna jest zmiana informacji w dowodzie rejestracyjnym, gdzie są wpisani obydwoje właściciele. 

To ważne!

Wykreślenie współwłaściciela z dowodu rejestracyjnego nie trwa długo. Jeśli w dokumencie są wpisani obydwoje właściciele, a zrzekający się jest na drugim lub kolejnym miejscu, nie trzeba wymieniać całego dokumentu, jednak konieczna jest wizyta w wydziale komunikacji. Inaczej jest w sytuacji, w której osoba, która zrzeka się udziałów dotyczących pojazdu, jest wpisana jako pierwsza. Wtedy konieczne jest wypisanie współwłaściciela z dowodu rejestracyjnego, co wiąże się z wymianą na nowy i dodatkową opłatą. Niestety, trzeba dopełnić tej formalności, aby nie mieć problemów podczas kontroli policji.

Jak znieść współwłasność samochodu zgodnie z prawem?

Swoje udziały, czyli część samochodu, można sprzedać albo przenieść na zasadzie darowizny. Tu jednak trzeba pamiętać o pewnych formalnościach. W przypadku sprzedaży konieczne jest spisanie tradycyjnej umowy kupna-sprzedaży, a w drugiej opcji to akt darowizny samochodu. Na jego podstawie, można dokonać zmian w rejestracji pojazdu. Wszelkie dokumenty muszą być sporządzone dobrowolnie, zawierać niezbędne informacje oraz podpisy. Jeśli jeden ze współwłaścicieli sprzedaje udziały drugiej osobie, trzeba odprowadzić od tego podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), który wynosi 2%.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Jeśli jeden z współwłaścicieli przekazuje drugiej osobie część udziałów samochodu w formie darowizny, nie trzeba wybierać się do notariusza, jednak należy zwrócić uwagę na podatek od darowizny. Zgodnie z prawem, fakt ten należy zgłosić do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy i zgłosić zniesienie współwłasności auta. Zgodnie z ustawą, kwota jest uzależniona od konkretnej grupy podatkowej:

 • 0 grupa podatkowa - małżonek, rodzeństwo, dzieci, rodzice, dziadek, babcia, pasierb, pasierbica, ojczym, macocha - jest zwolniona z podatku,
 • I grupa podatkowa - pradziadek, prababcia, wnukowie, prawnukowie, teściowie, zięć i synowa - podatek obliczany jest na podstawie kwoty wolnej od podatku 9637 złotych,
 • II grupa podatkowa - rodzeństwo rodziców, zstępni rodzeństwa, małżonkowie rodzeństwa, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie pozostałych zstępnych, małżonkowie rodzeństwa małżonków - podatek obliczany jest na podstawie kwoty wolnej od podatku 7276 złotych,
 • III grupa podatkowa - pozostali - podatek obliczany jest na podstawie kwoty wolnej od podatku 4902 złotych.

Jak widzisz, darowizna współwłasności samochodu nie jest prostym przedsięwzięciem. Najbliżsi członkowie rodziny, której przekazujemy udziały, nie muszą odprowadzać podatku. W innym przypadku do Urzędu Skarbowego trzeba zgłosić wniosek SD-Z2 i jest na to 6 miesięcy od momentu podpisania umowy. Jeśli przed tym terminem sprzedasz auto, konieczna jest zapłata podatku od sprzedaży.

To ważne!

Nawet jeśli nie musisz płacić podatku w pierwszej linii, trzeba zgłosić sam fakt darowizny.

Współwłasność samochodu - jak znieść krok po kroku?

Podsumowując, aby zmiana współwłaściciela samochodu została przeprowadzona zgodnie z prawem, musisz wykonać te kroki:

 • 1
  Podpisz umowę zniesienia współwłasności.
 • 2
  Przygotuj niezbędne dokumenty: umowę, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu (jeśli jest), dowód osobisty, polisę OC oraz opcjonalnie numer KRS lub wydruk z CEIDG.
 • 3
  Udaj się do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta, aby przerejestrować auto lub wykreślić drugiego współwłaściciela z dowodu rejestracyjnego.
 • 4
  Na miejscu wypełnij wniosek.
 • 5
  Pamiętaj o dostarczeniu umowy do Urzędu Skarbowego i opłaceniu podatku, zgodnie z prawem.
 • 6
  Poinformuj o zmianie swojego ubezpieczyciela.

Czy zniesienie współwłasności samochodu wpływa na cenę ubezpieczenia OC? Tak. Jeśli zmienia się właściciel pojazdu, trzeba o tym powiadomić ubezpieczyciela. Ponownie obliczy on składkę, biorąc pod uwagę nowe dane, czyli zrobi tzw. rekalkulację. Przykładowo, jeśli docelowym właścicielem będzie młody kierowca, a współwłaścicielem dotychczas była doświadczona osoba za kierownicą, cena za OC może być wyższa.

Zniesienie współwłasności samochodu drogą sądową

Niestety, sytuacje w życiu czasem zmuszają do rozstrzygania konfliktów drogą sądową. Kiedy dochodzi do problemów z dogadaniem się i jedna ze stron nie chce dobrowolnie zrzec się udziałów samochodu, można spróbować rozwiązania konfliktów za pomocą mediatora, ale jeśli to nic nie da, musi zostać przeprowadzone postępowanie. Sąd uzna, kto powinien uregulować należności. Trzeba jednak liczyć się z kosztami sprawy, a także utrzymaniem pojazdu. Nadal obowiązkowe jest ubezpieczenie OC oraz wykonywanie badań technicznych. Niestety, zniesienie współwłasności auta taką drogą może przedłużać się i trwać latami. 

Umowa współwłasności samochodu a długi

Współwłasność samochodu z osobą, która ma poważne długi nie jest przyjemną sytuacją. Najlepiej spisać umowę zniesienia i postąpić według kroków opisanych wcześniej. Jeśli jednak okazałoby się, że w ramach długów, komornik przejął część samochodu, niezadłużona osoba może wykupić swoje udziały. Drugim rozwiązaniem jest pozostawienie pojazdu na rzecz licytacji, a po postępowaniu komorniczym, część należnych pieniędzy zostanie zwrócona.

Zniesienie współwłasności samochodu po śmierci

Śmierć współwłaściciela samochodu to kolejna z trudnych sytuacji do rozwiązania. Wszystko zależy od tego, jaka była wola zmarłego, czy pozostawił on po sobie testament, czy może będzie prowadzone postępowanie spadkowe. W pierwszej sytuacji samochód dziedziczy osoba, która jest wskazana w testamencie. Nie musi ona być związana rodzinnie. W drugiej sytuacji, kiedy zmarły nie pozostawił po sobie testamentu, konieczne jest ustalenie współwłaścicieli samochodu, a także spadkobierców. Na czas postępowania sądowego, nie można podejmować ważniejszych decyzji, np. sprzedawać auta bez zgody. Jednocześnie, należy pamiętać o tym, aby ponosić wszelkie koszty związane z eksploatacją oraz obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Brak pozostawionego testamentu wiąże się z dziedziczeniem ustawowym. To ściśle określone osoby, zgodnie z prawem, które są spadkobiercami. W pierwszej kolejności są to oczywiście małżonek i dzieci, a dalej rodzice, rodzeństwo, dziadkowie itd.

Jeśli nowy współwłaściciel będzie utrudniał możliwość korzystania z pojazdu, konieczna będzie umowa zniesienia współwłasności albo wejście na drogę sądową. Do ustalenia jest też fakt, kto jest odpowiedzialny za spłatę należności. Pamiętaj o tym, że nowy właściciel auta powinien zgłosić się do wydziału komunikacji, aby nanieść zmiany w dowodzie rejestracyjnym. Konieczne jest też zgłoszenie się do ubezpieczyciela, aby ponownie przeliczyć cenę za ubezpieczenie OC. Rekalkulacja składki to dostosowanie składki za polisę, zgodnie z aktualnymi danymi właściciela samochodu. 

Pakiet OC i AC - oszczędzaj czas i pieniądze

 • Wiele towarzystw do wyboru,
 • Kompleksowa ochrona Twojego auta,
 • Pełne wsparcie doradców.

Warto też pamiętać o tym, że obowiązkowe ubezpieczenie OC nie wygasa automatycznie po śmierci właściciela. Trzeba natychmiast poinformować towarzystwo, a następnie rozstrzygnąć, kto będzie nowym posiadaczem auta. Zakazane jest też tworzenie fikcyjnej umowy kupna-sprzedaży pomiędzy zmarłym a kupującym. Za to grozi nawet więzienie. Do załatwienia wszelkich formalności, np. przerejestrowanie samochodu po śmierci właściciela, potrzebne jest potwierdzenie w postaci postanowienia sądualbo aktu poświadczenia dziedziczenia, wydawanego przez notariusza. 

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat darowizny współwłasności samochodu, a także masz wątpliwości co do tego, jaka będzie wysokość składki za OC, zajrzyj do naszego artykułu: Śmierć właściciela samochodu - co z OC?

Nie zapomnij o ważnym OC!

Formalności są bardzo ważne, ale podczas ich załatwiania nie możesz zapomnieć o obowiązkowym OC. Za każdy dzień przerwy grożą kary, które nie są niskie. Aby kupić ubezpieczenie online, poznaj nasz kalkulator CUK Ubezpieczenia. Ponadto możesz zadzwonić na infolinię albo odwiedzić jeden z oddziałów.

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku