2023-10-19

Wniosek o wydanie wizy – co warto wiedzieć?

Dowiedz się, jak uzyskać wizę.

Wniosek o wydanie wizy – co warto wiedzieć?

Planując podróż do wielu krajów na świecie, będziemy zobowiązani złożyć wniosek o wizę. Wymogi władz danego obszaru geograficznego mogą się w tym względzie diametralnie różnić. Podstawowa orientacja w temacie oraz świadomość niezbędnych kroków, które należy podjąć przed złożeniem dokumentów, przyspieszy i ułatwi procedurę ubiegania się o to pozwolenie. Gdzie i jak złożyć wniosek o wydanie wizy? Jakie mogą być typy wiz? Do czego w ogóle potrzebna jest wiza? Na te i inne towarzyszące zagadnieniu pytania odpowiadamy w poniższym tekście.

Do czego potrzebna jest wiza?

Wiza to pisemne lub elektroniczne zezwolenie, które wraz z paszportem umożliwia przekroczenie granicy danego kraju oraz pobyt na jego terenie w określonym czasie. Wystawiana jest przez placówkę dyplomatyczną lub konsularną. Jeśli wiza cudzoziemca wygaśnie w trakcie pobytu w danym kraju, może to grozić przykrymi konsekwencjami – karą grzywny, a nawet wydaleniem lub niewpuszczeniem na terytorium państwa lub strefy państw w przyszłości.

Nie do wszystkich krajów będziemy jednak potrzebować wizy. Obecnie Polacy mogą bezwizowo podróżować po niemal całej Europie (z wyjątkiem Białorusi i Rosji), a także po Ameryce Południowej i Północnej. Wizy są za to wymagane w wielu krajach afrykańskich i azjatyckich.

Istotne jest też to, że do wielu krajów można podróżować bez wizy jedynie do 90 dni. Później pojawia się obowiązek wnioskowania o jej wydanie. Aby upewnić się, gdzie dokładnie będzie potrzebny dany typ wizy, sprawdzaj stronę MSZ – znajdziesz tam bieżące informacje dla podróżujących do konkretnego kraju.

Czytaj także: Do jakich krajów potrzebny jest paszport?

Wniosek o wydanie lub przedłużenie wizy – procedura i dokumenty

Wniosek o wydanie wizy wbrew pozorom nie jest skomplikowaną procedurą. Wymaga jednak skompletowania określonych dokumentów, a także dotrzymania konkretnych terminów. O niektóre typy wiz można wnioskować także online. O co zatem musisz zadbać przed ubieganiem się o wizę lub jej przedłużeniem? Oto najważniejsze kwestie:

 • 1
  Wypełnienia wniosku (stacjonarnie lub online).
 • 2
  Dostarczenia zdjęcia.
 • 3
  Uiszczenie odpowiedniej opłaty wizowej.
 • 4
  Wizyta w ambasadzie (w niektórych przypadkach).
 • 5
  Załączenie do wniosku o wizę biletów lotniczych lub innych wymaganych dodatkowo dokumentów (np. potwierdzenie ubezpieczenia turystycznego z odpowiednią sumą kosztów leczenia, która umożliwia wyjazd do danego kraju).
 • 6
  Przygotowanie paszportu (większość państw wymaga co najmniej 6-miesięcznej ważności dokumentu w momencie wyjazdu).
 • 7
  Przygotowanie zabezpieczenia finansowego (niektóre kraje, np. Indie zastrzegają sobie prawo weryfikacji, czy podróżnik wnioskujący o wizę dysponuje wystarczającą ilością pieniędzy na pobyt).
 • 8
  Aplikacja „Polak Za Granicą” – warto ją pobrać, aby śledzić bieżące informacje dla podróżujących do danego kraju.

Jak i gdzie złożyć wniosek o wizę?

Wniosek o wizę można złożyć w siedzibie przedstawicielstwa dyplomatycznego lub konsulacie państwa, do którego obcokrajowiec ma zamiar się udać. Każde państwo posiada jednak indywidualne regulacje związane z tą procedurą. Dlatego najbezpieczniejszą opcją przed ubieganiem się o wizę do danego kraju jest pobranie aplikacji MSZ „Polak Za Granicą”. Można tam sprawdzić, jakich dokładnie formalności wymaga państwo, do którego się wybieramy.

Obecnie do większości popularnych turystycznie krajów można wnioskować o wizę również elektronicznie – wystarczy tu jedynie stosowne potwierdzenie otrzymane na maila. W przypadku niektórych państw wciąż obowiązuje jednak standardowa procedura wymagająca papierowego dokumentu. Rzadziej zdarza się, że wizy wydawane są także na lotniskach przy wjeździe na teren danego kraju – np. w Kenii lub Jordanii.

Warto wiedzieć!

Planujesz złożyć wniosek o wizę Schengen? Pamiętaj, że będzie ona ważna  na terytorium jednego lub kilku, ale nie wszystkich państw strefy Schengen i uprawni Cię do pobytu lub pobytów na ich terytorium przez okres nieprzekraczający  90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. → Więcej informacji znajdziesz tu. ←

Jakie są rodzaje wiz?

Wniosek o wizę turystyczną będzie wymagał innych procedur niż wniosek o wydanie wizy krajowej dla cudzoziemców przybywających do Polski. Dlatego upewnij się, jakiego dokumentu będziesz potrzebował przynajmniej z półrocznym wyprzedzeniem, by zdążyć z wszelkimi wymaganymi formalnościami. Istnieją dwa główne rodzaje wiz, które są wydawane przez uprawnione do tego polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne lub konsularne: wiza Schengen (oznaczona literą „C”) oraz wiza krajowa (litera „D”).

[Więcej informacji dotyczących wnioskowania o konkretny typ wizy znajdziesz na tej stronie.]

Istotny przy klasyfikacji i procedurze wizowej jest także cel planowanej podróży oraz pobytu w danym kraju:

 • Wizy turystyczne dedykowane są osobom wyjeżdżającym do danego kraju w celu zwiedzenia lub w sprawach służbowych.
 • Planujący przejazd przez konkretne państwo do innego miejsca docelowego będą potrzebować wizy tranzytowej (typu „A”).
 • Uczniowie i studenci wyjeżdżający za granicę w celu kontynuowania nauki powinni złożyć wniosek o wizę studencką.
 • Osoby planujące podjęcie zatrudnienia w kraju wymagającym zezwolenia będą musiały ubiegać się o wizę pracowniczą.
 • W klasyfikacji wizowej wyróżnić można także wizy: imigracyjne, biznesowe, małżeńskie i dyplomatyczne.

Odmowa wydania lub przedłużenia wizy

Zgodnie z art. 30 Ustawy o cudzoziemcach cudzoziemcowi odmawia się wydania wizy krajowej, jeżeli nie uzasadnił celu lub warunków planowanego pobytu. Wizę Schengen lub wizę krajową wydaje lub odmawia jej wydania konsul danego kraju.

Wydanie lub odmowa wydania wizy następuje w drodze decyzji. Jeśli zatem niemożliwe było ustalenie Twojego zamiaru opuszczenia terytorium państwa członkowskiego przed upływem terminu ważności wizy, nie ma wystarczających dowodów na to, że nie miałeś możliwości wcześniejszego ubiegania się o wizę, co uzasadniałoby złożenie wniosku wizowego na granicy.

To ważne!

Nielegalny pobyt (bez ważnej wizy lub dokumentu tożsamości) skutkuje określonymi konsekwencjami. Podstawę prawną stanowi tu art. 302 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Co może stać się w najgorszym wypadku? Nastąpi wówczas wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. Będzie to skutkowało także m.in. zakazem ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen.

Wnioskujesz o wizę i planujesz podróż? Wykup polisę turystyczną!

Niezależnie od kierunku planowanej podróży, zawsze pamiętaj, by wykupić dopasowane do Twoich potrzeb  ubezpieczenie turystyczne – może być ono wymagane także przy ubieganiu się o wizę! Zadbaj o właściwy zakres ochrony, sumę gwarantowaną oraz czas trwania polisy.

Ubezpieczenie za granicę powinno obejmować m.in. koszty leczenia na sumę dostosowaną do potrzeb danego państwa, OC w życiu prywatnym, a także ochronę NNW oraz bagażu. Sprawdź aktualną ofertę polis od wielu towarzystw w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych, dokonaj zakupu online i ciesz się kompleksową ochroną podczas każdej podróży! O ofertę ubezpieczenia turystycznego możesz zapytać też osobiście w najbliższej stacjonarnej placówce CUK lub za pośrednictwem infolinii (22 27 00 337). Zachęcamy do kontaktu!          

FAQ – najczęściej zadawane pytania:

 • 1
  Czy wiza jest tym samym co paszport?

  Nie. Są to dwa odrębne dokumenty dające różne uprawnienia. Wiza jest pisemnym lub elektronicznym zezwoleniem, które wraz z paszportem umożliwia przekroczenie granicy lub pobyt na terenie danego kraju. Ma ona zwykle postać naklejki umieszczonej w paszporcie lub innym dokumencie podróży, a także stempla lub wpisu. Sam paszport stanowi natomiast dokument tożsamości umożliwiający wjazd na teren wielu krajów – nie musi być w nich jednak wymagana dodatkowo wiza.

 • 2
  Do jakich krajów potrzebna jest wiza?

  Obowiązek posiadania wizy nie jest jedynie uzależniony od tego, do jakiego kraju się wybieramy, ale także na jak długo i w jakim celu. W Europie wiza potrzebna jest tylko do Rosji i Białorusi. Poza naszym kontynentem będzie to jednak znacznie więcej krajów – głównie na terenie Azji i Afryki. Właśnie dlatego przed każdą planowaną podróżą za granicę, upewnij się, gdzie trzeba mieć wizę, a gdzie wystarczy zwykły paszport lub dowód osobisty. Takie odpowiedzi znajdziesz na stronie GOV.pl w zakładce „informacje dla podróżujących” do konkretnego kraju.

 • 3
  Do jakich krajów nie trzeba mieć wizy?

  Aktualnie obywatele Polski mogą podróżować bez wizy po niemal całej Europie (za wyjątkiem Białorusi i Rosji), a także w Ameryce Południowej i Północnej do określonego czasu (np. do 90 dni). Niektóre państwa wymagają natomiast zezwolenia wjazdu za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży (ESTA). Wizy są za to konieczne w wielu krajach afrykańskich i azjatyckich.

 • 4
  Co to jest wiza Schengen?

  Wiza Schengen to zezwolenie wydane przez państwo strefy Schengen, na podstawie którego można wjechać do strefy Schengen w różnych celach. Pobyty krótkoterminowe nie przekraczają 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Obecnie wizy Schengen wydaje 23 z 27 państw członkowskich UE, a także Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria. Wniosek o wizę Schengen można złożyć w konsulacie tego państwa strefy, które stanowi główny cel naszej podróży. W przypadku wielu państw – do tego, w którym planujemy najdłuższej przebywać.

Oceń artykuł

5.00
(3)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku