2022-07-19

Koszty leczenia za granicą – jak wybrać sumę ubezpieczenia?

Sprawdź, czym się kierować przy wyborze sumy ubezpieczenia!

Koszty leczenia za granicą – jak wybrać sumę ubezpieczenia?

Wyjeżdżasz za granicę? Starannie przyjrzyj się sumie ubezpieczenia, aby nie martwić się o koszty leczenia na urlopie.

Co wchodzi w skład ubezpieczenia podróżnego?

Polisa turystyczna na wyjazd zagraniczny zwykle zawiera ubezpieczenie kosztów leczenia, NNW, ubezpieczenie bagażu i assistance. Skupmy się na kosztach leczenia – to ogół wydatków, jaki ponosisz w placówkach medycznych, kiedy problem zdrowotny zdarzy Ci się w trakcie podróży.

Wyjeżdżając za granicę, nie zakładamy, że stanie nam się coś złego. Jedziemy z myślą, że będziemy się wspaniale bawić. Niestety wypadki zdarzają się często, dlatego tak ważne jest zakupienie polisy ubezpieczeniowej, która pokryje zwrot kosztów leczenia za granicą, jeżeli nam również przydarzy się taka sytuacja.
 

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą

Podstawowym i w zasadzie najważniejszym składnikiem każdej polisy jest ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance za granicą. Jeżeli na zagranicznych wakacjach dojdzie do wypadku lub rozchorujesz się i będziesz wymagał pomocy lekarskiej, towarzystwo pokryje koszty Twojego leczenia do sumy ubezpieczenia określonej w umowie. Ubezpieczyciel opłaci również wszelkie transporty do placówek medycznych w ramach ubezpieczenia assistance. Jeżeli jednak nie wykupisz polisy oraz nie posiadasz karty EKUZ, pobyt w szpitalu za granicą bez ubezpieczenia będzie oznaczać dla Ciebie spory wydatek — będziesz musiał sam pokryć wszystkie koszty związane z Twoim leczeniem.

Pamiętaj, że nie posiadając ubezpieczenia, zwrot kosztów leczenia za granicą Ci nie przysługuje.

Przykład:

Będąc na wakacjach we Francji, okazało się, że dostałeś bardzo wysokiej gorączki. Lekarstwa kupione w aptece nie pomagały. Został wezwany do Ciebie lekarz, który za wizytę u pacjenta bierze około 200 euro. W związku z tym, że posiadasz polisę ubezpieczeniową, towarzystwo pokryje wszelkie koszty związane z Twoim leczeniem. Gdybyś nie wykupił ubezpieczenia, te koszty musiałbyś pokryć sam.

Od czego jeszcze możemy się ubezpieczyć?

Kolejnym ważnym elementem ubezpieczenia jest NNW, które gwarantuje wypłatę świadczenia w razie uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Nie możemy zapominać również o OC w życiu prywatnym, które przyda się nam, gdy nieumyślnie spowodujemy wypadek lub straty na rzeczach osoby trzeciej. W tej sytuacji to ubezpieczyciel pokryje roszczenia osoby poszkodowanej.

Ciekawym rozszerzeniem jest również ubezpieczenie bagażu, które gwarantuje wypłatę odszkodowania w razie kradzieży, zagubienia czy zniszczenia Twoich rzeczy.

Jeżeli podróżujesz samochodem – koniecznie wykup dodatkowe rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej, jakim jest auto assistance, które zapewni Ci holowanie czy naprawę na miejscu w razie awarii lub wypadku w podróży.

Ważne!

Sumę ubezpieczenia dla poszczególnych składników ubezpieczenia określamy osobno, np. bagaż możesz ubezpieczyć na 2 tys. zł, a koszty leczenia na 300 tys. zł.

Jak działa suma ubezpieczenia?

Suma ubezpieczenia to najwyższa kwota, jaką może wypłacić Ci towarzystwo za szkody objęte ochroną. Przykładowo, podczas wycieczki do USA Ewa trafiła do szpitala z powodu zwykłego zapalenia wyrostka robaczkowego. Za hospitalizację, wycięcie wyrostka i leki zapłaciła równowartość 280 tys. zł. Jej suma ubezpieczenia wynosiła 350 tys. zł i leczenie zmieściło się w tej kwocie. Gdyby jednak przytrafiło się coś poważniejszego, suma okazałaby się za niska.

Pamiętaj, że suma ubezpieczenia to limit odpowiedzialności ubezpieczyciela. Gdy wydatki na leczenie przewyższą umówioną kwotę, będziesz musiał z własnej kieszeni zapłacić resztę. Wyjeżdżając na wakacje, nie oszczędzaj na polisie i zdecyduj się na takie sumy ubezpieczenia, które w całości pokryją ewentualne koszty leczenia za granicą.

Koszty leczenia a karta EKUZ

W ramach Unii Europejskiej i kilku wybranych krajów (Szwajcaria, Norwegia, Islandia i Liechtenstein) sprawa jest prostsza. Na ich terenie karta EKUZ pozwoli Ci skorzystać z powszechnego systemu opieki zdrowotnej na takich samych zasadach, na jakich korzystają ze świadczeń tamtejsi mieszkańcy.

W tym miejscu warto mieć na uwadze, że nie we wszystkich krajach komplet usług medycznych jest darmowy i może się zdarzyć, że np. w Chorwacji będziesz musiał wnieść opłatę za pobyt w szpitalu. EKUZ nie sprawi, że każda usługa medyczna będzie darmowa! Pacjent może zostać zobowiązany do pokrycia części kosztów.

Przygotowaliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje dotyczące płatnych usług medycznych w niektórych krajach, w których karta EKUZ obowiązuje. Pamiętaj, że podane kwoty to koszt, jaki poniesiesz Ty, jako pacjent. Niektóre z kosztów są niewysokie, bo jedynie współfinansujesz leczenie (część kosztów jest pokrywana na podstawie posiadania EKUZ), inne z kolei są płatne w 100% przez pacjenta.

KrajZa co musimy zapłacić?

Bułgaria

●      Wizyta u stomatologa (oferowany bardzo ograniczony zakres świadczeń) – około 2,90 lewa.

●      Badania laboratoryjne – od 2 do 6 lewów.

●      Pobyt w szpitalu – około 5,80 lewa za dzień (max 10 dni w ciągu roku).

●      Leki – nieobjęte refundacją są płatne 100%. Refundowane leki mogą być płatne częściowo lub całkowicie darmowe – w zależności od decyzji lekarza.

●      Ratownictwo górskie – w całości opłacane przez pacjenta.

  • Transport do Polski – w całości opłacany przez pacjenta.

Chorwacja

●      Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu – 10 kun.

●      Leczenie specjalistyczne i specjalne – 20% kosztów (ale nie więcej niż 60,13% podstawy budżetowej, która na dzień dzisiejszy wynosi 3326 kun) lub 2000 kun.

●      Wizyta u stomatologa – 10 kun, o ile świadczenie jest ujęte na wykazie HZZO, czyli chorwackiego odpowiednika NFZ. Jeżeli świadczenie nie znajduje się na wspomnianym wykazie, będziesz musiał zapłacić za taką usługę w pełnej wysokości.

●      Leki – w przypadku leków znajdujących się na wykazie HZZO – stosowana jest współpłatność. Koszt leków nierefundowanych pokrywasz w pełnej wysokości.

  • Transport powrotny do Polski jest całkowicie opłacany przez pacjenta.

Cypr

●      Wizyta u lekarza ogólnego – 3 euro.

●      Wizyta u specjalisty – 6 euro.

●      Badania laboratoryjne/radiologiczne i inne dodatkowe – koszt zależy od ich rodzaju.

●      Opłata za leki – 0,5 euro za każdy lek przepisany na recepcie, jednak nie więcej niż 10 euro za całą receptę.

  • Transport powrotny do Polski – w całości opłacany przez pacjenta.

Grecja

W Grecji leczenie jest bezpłatne w ramach publicznej służby zdrowia (ESY i PEDY). Za świadczenia w prywatnych placówkach, które mają kontrakt z EOPYY, trzeba zapłacić.

●      Badania – 15% kosztów świadczenia.

●      Leczenie stacjonarne w szpitalu – 30% ceny procedury medycznej lub 10% ceny dziennej hospitalizacji.

●      Leki – za receptę zapłacisz 25% jej ceny. Za leki na niektóre choroby zapłacisz mniej – 10%, niektóre z nich mogą być również bezpłatne. Każda zrealizowana recepta kosztuje dodatkowo 1 euro.

  • Transport medyczny do Polski jest w całości opłacany przez pacjenta.

Hiszpania

●      Leczenie stomatologiczne – pełna odpłatność.

●      Leki – jeśli są to leki refundowane – pokryjesz od 40% do 60% ich ceny, a jako emeryt od 10% do 60%.

  • Transport powrotny do Polski jest w całości opłacany przez pacjenta.

Portugalia

●       Opłata za udzielone świadczenie zdrowotne – od 5 do 10 euro, w zależności od placówki. Dzieci i kobiety w ciąży są zwolnione z opłat.

●       Leczenie szpitalne – ok. 25 euro za noc, leczenie w stanach nagłych ok. 15–20 euro.

●       Opłata za leki – niektóre leki refundowane są bezpłatne, za inne należy zapłacić 5%, 31%, 61% lub 85% ceny. Leki nierefundowane sprzedawane są za pełną odpłatnością.

  • Transport medyczny do Polski — cały jego koszt pokrywa pacjent.

Szwajcaria

●       Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu / specjalisty/ stomatologa – 33 franki szwajcarskie dla osób do 18 lat, 92 franki szwajcarskie dla osób powyżej 18 lat – ryczałt na 30 dni.

●       Leczenie stacjonarne w szpitalu – 33 franki szwajcarskie dla osób do 18 lat, 92 franki szwajcarskie dla osób powyżej 18 lat – ryczałt na 30 dni.

●       Pobyt w szpitalu – 15 franków szwajcarskich za dzień. Zwolnione z tej opłaty są dzieci i osoby do 25 lat, jeśli kontynuują naukę.

●       Transport karetką – 50% kosztów, przy czym jest możliwość ubiegania się o zwrot poniesionej kwoty do 500 franków szwajcarskich rocznie.

●       Transport pogotowiem lotniczym/ratownictwo górskie – 50% kosztów, przy czym jest możliwość ubiegania się o zwrot do 5000 franków szwajcarskich.

●       Koszty akcji poszukiwawczo-ratowniczych są w pełni płatne.

  • Transport medyczny do Polski jest w całości opłacany przez pacjenta.

Włochy

●       Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu – do 36,15 euro za wizytę.

●       Wizyta u lekarza specjalisty – zapłacisz część kosztów wizyty.

●       Leczenie stomatologiczne – zapłacisz pełny koszt wizyty.

●       Leki – mogą być objęte ryczałtem, darmowe, płatne w połowie lub w całości.

●       Transport do szpitala – zapłacisz część kosztów.

  • Transport medyczny do Polski – jest w całości opłacany przez pacjenta.

Ubezpieczenie kosztów leczenie przydaje się nawet w krajach, gdzie obowiązuje EKUZ. Patrząc na koszty dodatkowe, jakie musimy ponieść, pomimo posiadania karty EKUZ, zdecydowanie bardziej opłaca się wykupić polisę ubezpieczeniową na wysokie sumy ubezpieczenia.

Jeżeli jednak wyjedziemy za granicę, nie wykupimy polisy i nie wyrobimy karty EKUZ – wszystkie koszty związane z leczeniem będziemy musieli pokryć w całości sami. Leczenie za granicą bez karty EKUZ czy polisy ubezpieczeniowej w znaczny sposób nadwyręży nasz budżet, a w sytuacjach, gdzie potrzebujemy długiej hospitalizacji, może doprowadzić nas do naprawdę ciężkiej sytuacji finansowej.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Jak wybrać sumę ubezpieczenia kosztów leczenia?

Wśród ofert towarzystw możesz natrafić na tanie polisy o niewystarczających warunkach ubezpieczenia. Zdarzają się sumy ubezpieczenia na wyjazd poza Europę niższe niż 100 tys. zł. To często za mało, aby pokryć typowe zdarzenia objęte ochroną, nie mówiąc już o poważnych przypadkach.

Wybierając sumę ubezpieczenia, nie należy sugerować się jej wartością w Polsce. Za 400 tys. zł można kupić mieszkanie w dużym polskim mieście. Nie oznacza to jednak, że tygodniowe leczenie po udarze mózgu za granicą będzie kosztować mniej.

Wiele zależy oczywiście od kosztów opieki medycznej na miejscu. Szczególnym przypadkiem, jeśli chodzi o opiekę zdrowotną jest USA, gdzie usługi medyczne są bardzo kosztowne. Z tego powodu warto wybrać maksymalne sumy ubezpieczenia oferowane przez ubezpieczycieli. W USA sama tylko operacja serca po zawale może kosztować nawet 740 tys. zł, a jedno pobranie krwi to koszt ok. 4 tys. zł.

Ubezpieczenie kosztów leczenie przydaje się nawet w krajach, gdzie obowiązuje EKUZ. Patrząc na koszty dodatkowe, jakie musimy ponieść, pomimo posiadania karty EKUZ, zdecydowanie bardziej opłaca się wykupić polisę ubezpieczeniową na wysokie sumy ubezpieczenia.

Jeżeli jednak wyjedziemy za granicę, nie wykupimy polisy i nie wyrobimy karty EKUZ – wszystkie koszty związane z leczeniem będziemy musieli pokryć w całości sami. Leczenie za granicą bez karty EKUZ czy polisy ubezpieczeniowej w znaczny sposób nadwyręży nasz budżet, a w sytuacjach, gdzie potrzebujemy długiej hospitalizacji, może doprowadzić nas do naprawdę ciężkiej sytuacji finansowej.

O czym należy pamiętać, wybierając sumę ubezpieczenia?

Istotny jest Twój stan zdrowia. Jeśli cierpisz na chorobę przewlekłą, musisz bezwzględnie powiedzieć o tym ubezpieczycielowi. Cena składki wzrośnie, ale wykupienie odpowiedniej klauzuli gwarantuje pokrycie kosztów niezbędnego leczenia związanego ze zdiagnozowanymi już chorobami.

Bez względu na cel podróży (także do UE!) niezbędne jest ubezpieczenie transportu medycznego, który zostanie pokryty w ramach kosztów leczenia i Assistance. Jeśli nie będziesz mógł wrócić do kraju o własnych siłach, towarzystwo zapłaci za specjalistyczny transport do Polski. Jego koszt w Europie zwykle zaczyna się od 30 tys. zł, a transport medyczny z Azji lub USA to koszt nawet kilkuset tysięcy złotych.

Karta EKUZ nie pokrywa tego świadczenia, opłacane są jedynie niezbędne transporty do placówek medycznych za granicą. Transport powrotny do Polski jest w całości opłacany przez pacjenta.

Zdecydowanie polecamy zakup polisy ubezpieczeniowej. Będziesz mieć pewność, że nawet w trudnych sytuacjach nie zostaniesz bez pomocy. Brak karty EKUZ lub polisy ubezpieczeniowej, w razie choroby czy nagłego wypadku, może Cię naprawdę wiele kosztować.

Wyjeżdżasz w podróż? Kup ubezpieczenie turystyczne!

Zadzwoń na infolinię, odwiedź nasz kalkulator turystyczny lub  placówkę CUK Ubezpieczenia, aby poznać korzystne oferty polis!

Oceń artykuł

4.50
(4)

Wpisz datę końca polisy

  • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
  • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku