2023-10-18

Bezpieczna odległość między autami – co warto wiedzieć?

Jaka odległość między autami pozwala zachować bezpieczeństwo na drodze?

Bezpieczna odległość między autami – co warto wiedzieć?

Choć precyzyjny sprzęt pomiarowy pozwalający ocenić dokładny odstęp między samochodami podczas jazdy nie istnieje, to są pewne sposoby na to, by zachować bezpieczną odległość i uniknąć kolizji. Warto dowiedzieć się też, co mówi o tym ustawa Prawo o ruchu drogowym. Utrzymanie dystansu ma na celu zapewnienie kierowcy optymalnego czasu na ewentualną reakcję w razie nagłego zagrożenia na drodze.

Ile powinna wynosić minimalna odległość między samochodami podczas jazdy? Czy jest ona inna w zależności od panujących warunków atmosferycznych oraz typu drogi, jaką podróżujemy? Co na ten temat głoszą przepisy? Na te i inne ważne pytania dotyczące bezpiecznej odległości między autami odpowiadamy w tym artykule.

Odstęp między pojazdami – czym jest w praktyce?

Odstęp między pojazdami to minimalna odległość, jaką powinien utrzymać każdy kierujący między swoim pojazdem a pojazdem jadącym przed nim. Co to właściwie oznacza? Otóż kierowcy w trosce o bezpieczeństwo są zobowiązani zachować optymalny odstęp, który umożliwi im reakcję na nagłe sytuacje, takie jak gwałtowne hamowanie, utrata kontroli nad autem czy groźba stłuczki z innym pojazdem obecnym w ruchu drogowym.

Choć bezpieczna odległość między pojazdami jest pojęciem względnym, ponieważ nie sposób dokładnie jej zmierzyć, to zgodnie z obowiązującymi przepisami, dozwolony odstęp wynosi połowę aktualnej prędkości jadących aut. Oznacza to, że w przypadku jazdy z prędkością 120 km/h, dystans od poprzedzającego pojazdu powinien wynieść 60 m, w przypadku 100 km/h – 50 m, 80 km/h – 40 m, itd.

Odległość między pojazdami – co mówią przepisy?

Jaka powinna być odległość między samochodami według przepisów ruchu drogowego? Nie jest to dostatecznie doprecyzowane, ponieważ nie istnieją odpowiednie urządzenia pomiarowe, które byłyby w stanie to stale monitorować. Jednak według aktualnych przepisów kierujący pojazdem jest zobowiązany utrzymywać taką odległość między autami,  która pozwoli zapobiec kolizji w razie nagłego hamowania, utraty kontroli nad pojazdem lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.

Przyjrzyjmy się jednak temu, co dokładnie mówią przepisy*. Cyt.: Art. 19. Ustawa Prawo o ruchu drogowym:

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

2. Kierujący pojazdem jest obowiązany:

1) jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym;

2) hamować w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia;

3) utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.

3. Poza obszarem zabudowanym, na jezdniach dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu, kierujący pojazdem objętym indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 7 m jest obowiązany utrzymywać taki odstęp od pojazdu silnikowego znajdującego się przed nim, aby inne wyprzedzające pojazdy mogły bezpiecznie wjechać w lukę utrzymywaną między tymi pojazdami. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem przystępuje do wyprzedzania lub gdy wyprzedzanie jest zabronione.

3a. Kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową jest obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Przepisu tego nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania.

4. Poza obszarem zabudowanym w tunelach o długości przekraczającej 500 m kierujący pojazdem jest obowiązany utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż:

1)     50 m — jeżeli kieruje pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobusem;

2)     80 m — jeżeli kieruje zespołem pojazdów lub pojazdem niewymienionym w pkt 1.

5. Organ zarządzający ruchem na drogach może zmniejszyć lub zwiększyć za pomocą znaków drogowych dopuszczalny odstęp, o którym mowa w ust. 4, w zależności od obowiązującej w tunelu dopuszczalnej prędkości.

*Źródło cytowanych wyżej przepisów: Art 19. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Warto wiedzieć!

Bezpieczna odległość między autami w tunelu jest wyjątkowo ważna, ponieważ to tam często dochodzi do najniebezpieczniejszych sytuacji z udziałem pojazdów. Ponadto bezpośrednio wpływa to na płynność ruchu w tak specyficznym miejscu, jakim są zamknięte przestrzenie. Niewystarczający odstęp pomiędzy samochodami w tunelu może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak wypadki lub zatory drogowe. Kierowcy powinni utrzymywać co najmniej 3-sekundowy odstęp między pojazdami w tunelach.

Czym grozi brak zachowania bezpiecznego odstępu między autami?

Właściwy odstęp między samochodami jest kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa na drodze. Problemy z nawierzchnią (deszcz, gołoledź, zły stan dróg) mogą powodować problemy z hamowaniem i utrzymaniem panowania nad pojazdem, a im większy dystans do jadącego z przodu auta, tym więcej czasu na ewentualny manewr. Dlatego tak ważne jest, aby kierowcy zachowali bezpieczny odstęp – w wielu przypadkach pozwala to zapobiec wypadkom. Jazda „na zderzaku” grozi natomiast poważnymi konsekwencjami w postaci kolizji.

Jeśli już dojdzie do wypadku i badania okoliczności zdarzenia przez policję, winny niezachowania bezpiecznej odległości między pojazdami, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Jeżeli kierowca nie utrzymywał optymalnego odstępu od poprzedzającego pojazdu na drodze ekspresowej, będzie groził mu mandat w wysokości od 300 do 500 zł i 6 punktów karnych*.

*Szczegóły w dokumencie Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf

To ważne!

Pewne czynniki mogą wymagać zachowania większego niż przeciętne odstępu między autami na drodze. Można do nich zaliczyć m.in. aktualną prędkość pojazdu, stan i jakość hamulców oraz ogumienia w pojazdach, stan nawierzchni, warunki atmosferyczne (opady śniegu, deszczu, występowania mgły, oblodzenie), typ pojazdu (osobowy, ciężarowy – pojazdy szczególnie długie i ciężkie). Przy występowaniu któregoś z powyższych czynników dystans między pojazdami należy zwiększyć adekwatnie do zagrożenia.

Jak ocenić i utrzymać bezpieczny odstęp między autami?

Właściwy czas reakcji kierowcy na nagłe sytuacje na drodze odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu kolizjom. Szacuje się, że odstęp między samochodami nie powinien być natomiast mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Jeżeli pojazd jedzie z prędkością 140 km/h to odstęp powinien być nie mniejszy niż 70 m. Jest to najłatwiejszy sposób na to, by oszacować, jak mniej więcej utrzymywać potrzebne odległości między autami.

Innym sposobem na skuteczną ocenę odległości oraz zachowanie bezpiecznego odstępu między samochodami w czasie jazdy jest tak zwana zasada trzech sekund. Jak sama nazwa wskazuje, polega to mniej więcej na określeniu minimalnych odstępów dzielących pojazdy na podstawie upływającego czasu. Trzy sekundy to moment określający odstęp, jaki należy zachować od poprzedzającego pojazdu.

Jak określić odległość między autami metodą trzech sekund?

Znajdź przed sobą dowolny nieruchomy obiekt, np. znak drogowy lub drzewo, przy którym w danej chwili znajduje się jadący przed Tobą pojazd. Jeśli miniesz wybrany cel trzy sekundy później, dokładnie taki odstęp czasu będzie Ci potrzebny do zachowania bezpieczeństwa na drodze. Zapewni Ci on możliwość reakcji w razie nagłego zdarzenia oraz zwiększy komfort jazdy.

Czytaj także: Czym jest lusterko do redukcji martwego pola?

Pamiętaj o polisie komunikacyjnej – sprawdź ofertę CUK!

Po przeczytaniu naszej porady wiesz już, dlaczego zachowanie optymalnej odległości między autami na drodze jest warunkiem bezpiecznej jazdy i unikania kolizji. Oprócz troski o bezpieczeństwo i znajomość zasad ruchu drogowego każdy kierowca powinien pamiętać też o obowiązku wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Polisa ta ochroni Cię od finansowych konsekwencji wyrządzenia szkody osobie trzeciej lub jej mieniu. Oprócz tego warto zadbać również o ochronę autocasco, by kompleksowo chronić swój pojazd.

Pakiet OC i AC możesz wykupić zdalnie w kilka minut dzięki dostępowi do bogatej oferty CUK! W celu porównania ofert skorzystaj z kalkulatora OC i AC. Wybraną polisę kupisz także za pośrednictwem aplikacji, infolinii (22 27 00 337) lub osobiście w jednej z ponad 500 placówek CUK w całej Polsce. Zachęcamy do kontaktu i zakupu wybranych ubezpieczeń.

FAQ – najczęściej zadawane pytania:

 • 1
  Czy istnieją różne zasady dotyczące odległości między autami w różnych warunkach pogodowych?

  Prędkość i odstęp zawsze należy dostosować do warunków pogodowych panujących na drodze. Wynika to z faktu, że np. w przypadku śliskiej nawierzchni droga hamowania wydłuża się. Ponadto przy osłabionych warunkach pogodowych mogą wystąpić też problemy z widocznością. Warto zatem mieć to na uwadze i dbać o utrzymanie niższej prędkości oraz większego odstępu między autami, jeśli pojawią się problemy atmosferyczne.

 • 2
  Czy zasady dotyczące odległości między pojazdami są inne w różnych krajach?

  Tak, zasady te mogą się różnić w zależności od kraju, w którym poruszamy się autem. Warto to sprawdzić na oficjalnych stronach rządowych państwa, do którego planujemy wybrać się tym środkiem transportu. Różnice mogą wynikać także z warunków pogodowych oraz typu drogi, jaką porusza się aktualnie kierowca. Inne zasady będą obowiązywać np. w tunelu, a inne na drodze ekspresowej.

 • 3
  Czy za nieutrzymanie odpowiedniej odległości między autami grozi mandat?

  Tak, za nieutrzymanie odpowiedniej odległości, czyli np. tak zwaną „jazdę na zderzaku” można dostać mandat, ponieważ grozi to kolizją drogową, do której często dochodzi właśnie z tego powodu. Za nieprzestrzeganie bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu kierowcom grozi mandat w wysokości od 300 do 500 zł oraz 6 punktów karnych.

 • 4
  Co jest przyczyną braku utrzymania bezpiecznej odległości między autami przez kierowców?

  Brak utrzymania bezpiecznej odległości między pojazdami przez kierowców może być spowodowany wieloma czynnikami. Najczęściej jest to rozproszenie uwagi wynikające np. z korzystania z telefonu podczas jazdy – to przewinienie może skutkować mandatem. Inne czynniki, które przyczyniają się do braku zachowania optymalnego odstępu między samochodami to m.in.:

  • nadmierna prędkość,
  • niedostosowanie do warunków pogodowych,
  • niedbalstwo,
  • presja czasu,
  • brak świadomości obowiązujących zasad,
  • zmęczenie i nieuwaga.

Oceń artykuł

5.00
(7)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku