Strona www.cuk.pl wykorzystuje pliki cookies, które możecie Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej w Polityce cookies i prywatności.

Szukasz ubezpieczenia samochodu?

2020-03-19

Jak uruchomić PPK w firmie?

Program PPK pozwoli Ci odłożyć pieniądze na przyszłość. Czym jest?

Od początku roku 2020 do Pracowniczych Planów Kapitałowych dołączają firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników. Najpóźniej do 24 kwietnia pracodawcy powinni wybrać oferenta PPK, a do 11 maja podpisać w imieniu i na rzecz pracowników umowę o prowadzenie PPK. 

Trwa druga faza wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych, które mają w założeniu podnieść bezpieczeństwo finansowe polskich pracowników. Pracodawcy mogą wybierać wśród 20 instytucji finansowych, które otrzymały zezwolenie na zarządzanie i prowadzenie PPK. Jedną z nich jest Compensa TU na Życie SA Vienna Insurance Group – jedyny w tej grupie ubezpieczyciel, który oferuje PPK z dodatkowym komponentem ochronnym. Oprócz tego, dzięki swojemu doświadczeniu i narzędziom obsługowym może stanowić dla klientów duże wsparcie w procesie wdrażania PPK.  

Czym jest PPK i jak go uruchomić?

Jak uruchomić PPK w firmie?

1. Konsultacje z pracownikami  

Pracodawca dokonuje wyboru podmiotu zarządzającego PPK wraz z reprezentacją pracowników lub przedstawicielami związków zawodowych. Jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte, pracodawca jest zobowiązany do samodzielnego wyboru instytucji we wskazanym ustawowo terminie. W przypadku firm zatrudniających od 50 do 249 pracowników jest to 24 kwietnia 2020.  

2. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK i akcja informacyjna

Po dokonaniu wyboru, pora na podpisanie przez pracodawcę umowy o zarządzanie PPK. Jest to także czas dla pracodawcy na przeprowadzenie akcji informacyjnej wśród pracowników. I tutaj może włączyć się instytucja, z którą firma podpisała umowę. Za pośrednictwem CUK Ubezpieczenia Compensa oferuje pracodawcom w tym obszarze duże wsparcie. To mogą być spotkania informacyjnie dla pracowników w siedzibie firmy, to są także materiały edukacyjne w formie drukowanej i elektronicznej. 

3. Zawarcie umowy w imieniu i na rzecz pracowników o prowadzenie PPK

Po podpisaniu umowy o zarządzanie pora na zapisanie pracowników do PPK. Jak to zrobić? W przypadku PPK Compensy jest to bardzo proste. Dzięki aplikacji dedykowanej PPK można to zrobić poprzez wczytanie listy pracowników ze swojego systemu kadrowo-płacowego. Warto zaznaczyć, że pracownicy w wieku  od 18 do 55 lat zapisywani są obowiązkowo, a w wieku od 55 do 70 lat, jeśli wyrażą chęć przystąpienia do PPK. 

Aplikacja Compensy ma za zadanie w jak największym stopniu odciążyć pracodawców, dla których PPK oznacza dodatkowe obowiązki i wynikającą z nich odpowiedzialność. Serwis umożliwia pełną obsługę programu, m.in. szybki obieg dokumentów pomiędzy firmą a podmiotem zarządzającym PPK, generowanie raportów wpłat i uczestników, oraz szereg innych użytecznych z punktu widzenia pracodawcy funkcji. Strona ułatwia także transfer oszczędności nowego pracownika do PPK prowadzonego w firmie, w której podejmuje pracę. Masz pytania na temat PPK? Napisz do nas na zycie@cuk.pl.