Strona www.cuk.pl wykorzystuje pliki cookies, które możecie Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej w Polityce cookies i prywatności.

Szukasz ubezpieczenia samochodu?

2018-05-08

Co obejmuje ubezpieczenie NNW

Nieszczęśliwy wypadek jest zdefiniowany w polisie komunikacyjnego NNW jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną. 

Ubezpieczenie NNW komunikacyjne, czyli Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest kolejnym dobrowolnym typem ubezpieczenia. 

Polega ono na wypłacie odszkodowania wskutek trwałych skutków wypadków powodujących uszkodzenia ciała lub uszczerbek na zdrowiu prowadzących do inwalidztwa lub śmierci.

Celem ubezpieczenia NNW komunikacyjnego jest wsparcie materialne ubezpieczonego i jego rodziny w przypadku kalectwa lub śmierci poniesionej w wypadku.

Nieszczęśliwy wypadek jest zdefiniowany w polisie komunikacyjnego NNW jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną (mające swoje źródło poza organizmem ludzkim), w następstwie którego ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał:

- uszkodzenia ciała, 
- rozstroju zdrowia,
- zmarł.

Co obejmuje ubezpieczenie NNW komunikacyjne?

Na wstępie należy zaznaczyć, że ubezpieczenie NNW komunikacyjne ogranicza odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń do jednego pojazdu.

Oznacza to, że jeśli kierowca poniósł uszczerbek na zdrowiu kierując innym pojazdem ubezpieczenie NNW komunikacyjnenie działa.

Warto zaznaczyć, że komunikacyjne ubezpieczenie NNW obejmuje nie tylko szkody powstałe wskutek poruszania się pojazdu, ale także związane bezpośrednio z jego użytkowaniem, np.:

  • podczas wsiadania czy wysiadania
  • rozładunku bądź załadunku auta
  • przebywania w nim w trakcie postoju i naprawy na trasie
  • wskutek upadku, pożaru bądź wybuchu pojazdu.

Kto podlega komunikacyjnemu ubezpieczeniu NNW?

Osobą ubezpieczoną tytułem ubezpieczenia NNW komunikacyjnegojest nie tylko kierowca, ale także wszyscy pasażerowie (maksymalnie do ilości miejsc siedzących w pojeździe).

Ubezpieczenie gwarantuje wypłatę wszystkim bez względu na to czy właściciel pojazdu ponosi odpowiedzialność cywilnąza skutki zajścia (mimo tego, że pasażerowie nie opłacają składki ubezpieczeniowej).

Czy wypłata tytułem ubezpieczenia NNW komunikacyjnego jest jednorazowa?

Tak, w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty jednorazowego odszkodowania w wysokości:

  • określonej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia  kwoty jeśli wskutek wypadku nastąpiła śmierć ubezpieczonej osoby,
  • procentu kwoty ubezpieczenia odpowiadającego procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.