Polisa na życie w Ergo Hestii

Jeśli planujesz kupno ubezpieczenia na życie, sprawdź warunki w STU Ergo Hestia.

Jeśli planujesz kupno ubezpieczenia na życie, sprawdź warunki w STU Ergo Hestia. W grupie znajduje się spółka Życie Ergo Hestia S.A., która specjalizuje się w tego typu polisach i obecnie zajmuje trzynaste miejsce na rynku ubezpieczeń życiowych w Polsce.

Towarzystwo jest liderem szczególnie w zakresie ubezpieczeń rentowych. W ofercie ubezpieczyciela znajduje się np. innowacyjne ubezpieczenie rentowe Sjesta, czyli ubezpieczenie gwarantujące klientowi dożywotnio miesięczne wypłaty renty.

Zadbaj o przyszłość swoją i bliskich z Ergo Hestią

Na uwagę zasługuje także program inwestycyjno-emerytalny Advanta, dzięki któremu można zabezpieczyć przyszłość swoją i swoich bliskich. Oszczędności zgromadzone w ramach tego ubezpieczenia gwarantują godny poziom emerytury. Mogą być one wypłacane jednorazowo lub w postaci wybranego rodzaju renty.

Spółka Ergo Hestia na Życie ma również w swojej ofercie specjalne ubezpieczenie na wypadek wydarzeń, które uniemożliwiają ubezpieczonemu dalszą pracę, a co za tym idzie zdobywania dochodu. Ta oferta nazywana jest ubezpieczeniem DuoProtect.

Polisy indywidualne i grupowe

Życie Ergo Hestia to również skuteczna ochrona ubezpieczeniowa życia dla klientów indywidualnych, którzy chcąc zabezpieczyć siebie i swoich najbliższych, mają możliwość wyboru dwóch typów ubezpieczeń: Altima lub Aspira. Ubezpieczyciel w swojej ofercie posiada także programy ochrony grupowej dla przedsiębiorstw, które dopasowują się do specyfiki danej branży, a nawet stylu życia konkretnej grupy pracowników.