Compensa oferuje kompleksową ochronę dla rolników i ich majątku. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika oraz ubezpieczenie budynków rolnych zapewniają nie tylko pokrycie finansowe w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń, ale również spokój ducha w trudnych chwilach. Rozwiązania ubezpieczeniowe proponowane przez Compensa są dostosowane do specyfiki branży rolniczej, uwzględniając jej unikalne potrzeby i ryzyka. Solidne zabezpieczenie to fundament każdej stabilnej działalności rolniczej.

Zaufaj towarzystwu Compensa, aby chronić to, co dla Ciebie najcenniejsze. Te polisy nie tylko chronią Twoje gospodarstwo, ale również Twoją przyszłość. Dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu ubezpieczyciela możesz być pewien, że w razie potrzeby, będziesz mógł liczyć na pomoc i wsparcie.

OC rolnika w Compensie, ubezpieczenie gospodarstwa rolnego czy agrocasco to nie jedyne polisy, na które warto zwrócić uwagę. Poniżej przedstawiamy ubezpieczenie rolne Compensa.

OC rolnika Compensa – ochrona, na której możesz polegać

Odpowiedzialność cywilna rolnika to fundament każdej działalności rolniczej. Compensa oferuje kompleksową ochronę dla rolników, zapewniając pokrycie finansowe w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń. Ubezpieczenie OC rolnika zostało zaprojektowane z myślą o potrzebach tej grupy zawodowej, uwzględniając specyfikę ich działalności oraz unikalne ryzyka związane z pracą na roli.

Dlaczego warto wybrać OC rolnika Compensa?

Wybierz OC rolnika w Compensie, aby mieć pewność, że Twoja działalność rolnicza jest właściwie zabezpieczona. Polisa w tym towarzystwie to:

 • solidność i wiarygodność – Compensa to firma z wieloletnim doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej, ciesząca się zaufaniem klientów na całym rynku;
 • kompleksowa ochrona – ubezpieczenie OC Rolnika chroni przed skutkami szkód, które mogą zostać wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością rolniczą;
 • dostosowanie do indywidualnych potrzeb – każde gospodarstwo rolne jest inne. Dlatego Compensa oferuje elastyczne rozwiązania ubezpieczeniowe, dopasowane do specyfiki Twojej działalności;
 • profesjonalna obsługa i wsparcie – zespół specjalistów służy pomocą i wsparciem na każdym etapie, gwarantując kompleksową obsługę i szybką reakcję w razie potrzeby.

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego w Compensie

Ubezpieczenie budynków rolniczych to kluczowy element zabezpieczenia dla każdego posiadacza gospodarstwa rolnego. Compensa dostarcza kompleksową ofertę, która umożliwia pełne zabezpieczenie Twojego majątku rolnego. Polisy ubezpieczeniowe zapewniają ochronę w razie różnych zdarzeń i są dostosowane do Twbudoich indywidualnych potrzeb i wymagań.

Co jest objęte ochroną ubezpieczeniową?

Ochrona ubezpieczeniowa chroni przed skutkami finansowymi spowodowanymi przez uszkodzenie lub zniszczenie Twoich budynków, które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego. Obowiązkowy zakres ubezpieczenia budynków rolniczych regulowany jest przez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych i obejmuje m.in. takie zdarzenia jak huragan, ogień czy powódź.

Warto pamiętać jednak, że obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych nie chroni Cię w pełni. Oprócz podstawowego ubezpieczenia w Compensie możesz dokupić ubezpieczenie mienia w zakresie rozszerzonym oraz w wariancie od wszystkich ryzyk (All Risk). Co ważne, ubezpieczając budynki rolnicze w Compensie zarówno w wariancie rozszerzonym, jak i w wariancie All Risk, spełnisz ustawowy obowiązek dotyczący ubezpieczenia budynków rolniczych.

Suma ubezpieczenia dla budynków, które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego ustalana jest w porozumieniu z Compensą. W przypadku innych przedmiotów, które chcesz ubezpieczyć, to Ty decydujesz, jak wysoka ma być suma ubezpieczenia

Jak możesz rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową dla budynków rolnych?

W ramach jednej umowy ubezpieczenia możesz zawrzeć dodatkowo:

 • ubezpieczenie pojazdów wolnobieżnych i maszyn rolniczych,
 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym,
 • ubezpieczenia dobrowolne – ubezpieczenie innego mienia, które znajduje się w posiadaniu rolnika.

Poniżej przedstawiamy różnice pomiędzy poszczególnymi pakietami:

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (zakres zgodny z ustawą)Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (wariant rozszerzony)Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (wariant All Risk)

Ogień, huragan, powódź, podtopienie, deszcz nawalny, grad, opady śniegu, piorun, eksplozja, obsunięcie się ziemi, tąpnięcie, lawina, upadek statku powietrznego

Tak

Tak

Tak

Trzęsienie ziemi, sadza i dym, zalanie, fala uderzeniowa, upadek drzew i masztów, wandalizm

Nie

Tak

Tak

Zamarznięcie wody w instalacjach lub urządzeniach

Nie

Tak (w budynkach mieszkalnych)

Tak (w budynkach mieszkalnych)

Wiatr

Nie

Tak (około 47 km/h)

Tak (prędkość wiatru nie ma znaczenia)

Deszcz

Nie

Tak

Tak

Przepięcia elektryczne i piorunowe z wyłączeniem OZE

Nie

Tak

Tak

Uderzenie pojazdu

Nie

Tak

Tak

Zalanie przez niezamknięte okno w budynku mieszkalnym

Nie

Nie

Tak, limit 2 000 zł

Graffiti

Nie

Nie

Tak

Akty terroru

Nie

Nie

Tak

Rażące niedbalstwo

Nie

Nie

Tak

Pęknięcie lub stłuczenie szyb i innych stałych elementów budynku mieszkalnego

Możliwość rozszerzenia ochrony

Możliwość rozszerzenia ochrony

Tak

Działanie zwierząt z wyłączeniem zwierząt domowych, kretów, nornic, owadów oraz zwierząt gospodarskich, które są w posiadaniu ubezpieczonego

Nie

Nie

Tak

Inne szkody poza tymi, które nie są wyłączone w OWU, np. szkody własne

Nie

Nie

Tak

Zastanawiasz się, dlaczego poza obowiązkowym ubezpieczeniem budynków rolniczych warto rozszerzyć ochronę o wariant rozszerzony lub All Risk? Oba te warianty chronią Cię od ryzyk wymienionych w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Dodatkowe rozszerzenia ochrony poszerzają katalog ryzyk, które zostały objęte ochroną – np. akty terroru, wandalizm czy przepięcia. W przypadku wariantu All Risk ochroną ubezpieczeniową objęte będą wszystkie szkody, które nie zostały wyłączone w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Ubezpieczenia dobrowolne – kompleksowa ochrona Twojego mienia

W ramach ubezpieczeń dobrowolnych możesz rozszerzyć ochronę budynków rolniczych o wyżej wymienione ryzyka. Możesz wykupić dodatkowe rozszerzenie zakresu lub ubezpieczyć swoje nieruchomości w wariancie All Risk.

Co jeszcze możesz dokupić w ramach rozszerzenia ochrony o ryzyka dobrowolne?

Pozostałe ryzyka, o które możesz rozszerzyć ochronę to:

 • 1
  ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku – w ramach tego ubezpieczenia ochroną mogą zostać objęte ruchomości domowe, stałe elementy, zewnętrzne elementy OZE, a także materiały, zapasy i wyposażenie gospodarstwa rolnego;
 • 2
  ubezpieczenie zwierząt gospodarskich – ochrona obejmuje ogień i inne zdarzenia losowe, takie jak porażenie prądem czy powódź;
 • 3
  ubezpieczenie agrocasco – ubezpieczenie maszyn rolniczych i pojazdów wolnobieżnych nie tylko w gospodarstwie rolnym, ale również poza nim;
 • 4
  OC w życiu prywatnym – ochrona ubezpieczenia chroni Ubezpieczonego w związku z wyrządzeniem szkód osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego. Ochrona obejmuje m.in. użytkowanie hulajnóg elektrycznych, rowerów, deskorolek czy użytkowanie konia rekreacyjnego;
 • 5
  OC osoby prowadzącej gospodarstwo agroturystyczne – ochrona obejmuje odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe, wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem gospodarstwa agroturystycznego;
 • 6
  ubezpieczenie mienia firmowego – ochroną objęte jest mienie firmowe, które użytkowane jest w ramach działalności gospodarczej i wchodzi w skład majątku Twojej firmy;
 • 7
  Home Assistance – W ramach pakietu Home Assistance Compensa świadczy usługi:
  • assistance domowego – możesz liczyć na pomoc specjalisty, a także świadczenia związane z doradztwem rolniczym, usługą deratyzacji oraz dezynsekcji;
  • assistance medyczny dla wszystkich domowników – otrzymasz wsparcie w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub zachorowania. Zorganizowana zostanie również wizyta lekarza lub pielęgniarki.

Zakres dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej jest bardzo szeroki. Dzięki temu każdy z nas znajdzie coś dla siebie. Pamiętaj, żeby przed zawarciem polisy zapoznać się z OWU, czyi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Poznaj nie tylko zakres ochrony, ale również wyłączenia, by mieć pewność, w jakich sytuacjach zadziała Twoja polisa ubezpieczeniowa.

Gdzie kupić ubezpieczenie rolne od Compensy?

Ubezpieczenie rolne z towarzystwa Compensa możesz kupić w CUK Ubezpieczenia. Przyjdź do jednej z naszych placówek, gdzie zespół naszych wykwalifikowanych doradców pomoże Ci dobrać ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb. Polisę kupisz również bez wychodzenia z domu. Zadzwoń na naszą infolinię i zabezpiecz swoje mienie już dziś!