2022-04-29

Umowa kupna-sprzedaży motocykla – co musisz wiedzieć?

Dowiedz się jak sporządzić umowę kupna-sprzedaży motocykla.

Umowa kupna-sprzedaży motocykla – co musisz wiedzieć?

Chcesz kupić lub sprzedać motocykl? By przeprowadzić taką transakcję, należy skompletować odpowiednie dokumenty. Najważniejszym jest  umowa zawarta pomiędzy kupującym i sprzedającym. Dokument ten powinien być spisany w dwóch egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron) oraz zawierać zapisy zgodne z Kodeksem cywilnym. Jaką treść musi zawierać umowa kupna-sprzedaży? Na co zwrócić uwagę?

Czym jest umowa kupna-sprzedaży?

Umowa kupna-sprzedaży jest umową cywilnoprawną regulowaną przepisami Kodeksu cywilnego. Na podstawie tego dokumentu sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia na kupującego prawa własności motocykla oraz jego wydania. Natomiast kupujący zobowiązuje się do odebrania pojazdu i zapłatę w kwocie podanej w umowie.

Umowa kupna-sprzedaży motocykla — pobierz wzór dokumentu pdf lub doc

Poniżej znajdziesz wzór umowy kupna-sprzedaży motocykla. Udostępniamy go w formacie pdf i doc. Pobierz właściwy wzór umowy, wydrukuj i wypełnij.

Umowa kupna-sprzedaży motocykla — pobierz wzór

Umowa kupna-sprzedaży motocykla (kilku właścicieli) — pobierz wzór

Upoważnienie do zawarcia umowy sprzedaży motocykla — pobierz wzór

Co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży motocykla?

Podczas kupna lub sprzedaży motocykla, skutera lub innego jednośladu, wymagany jest dokument poświadczający przeprowadzenie transakcji. Istotą tej umowy jest przeniesienie własności ze sprzedającego na kupującego. Umowa kupna-sprzedaży motocykla powinna zawierać podstawowe informacje:

 • miejsce i datę zawarcia umowy – element niezbędny, który wpływa na termin rejestracji motocykla oraz stanowi o rozpoczęciu ważności ubezpieczenia OC pojazdu;
 • dane stron umowy, czyli kupującego i sprzedającego – adres zameldowania, numer dowodu tożsamości, PESEL, a w przypadku sprzedaży motocykla przez firmę wymagany jest numer NIP:
 • precyzyjny opis przedmiotu transakcji:

○ marka/model motocykla,
○ rok produkcji,
○ numer podwozia,
○ numer silnika,
○ numer rejestracyjny,
○ aktualny przebieg,
○ kolor;

 • cenę sprzedaży motocykla – podaną liczbowo i słownie,
 • dodatkowe dane motocykla nt. stanu technicznego oraz prawnego, znaki szczególne;
 • oświadczenie kupującego o znajomości stanu technicznego pojazdu;
 • datę przekazania motocykla kupującemu;
 • określenie strony, która ponosi koszty związane z zawarciem tej umowy;
 • czytelne podpisy obu stron.

Im więcej informacji zostanie zapisane w umowie kupna-sprzedaży motocykla, tym mniej problemów będzie później.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Formalności związane ze sprzedażą motocykla

Po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży motocykla należy przekazać kupującemu następujące dokumenty:

 • dowód rejestracyjny motocykla;
 • kartę pojazdu;
 • polisę OC.

Kolejnym ważnym krokiem jest zgłoszenie sprzedaży motocykla w wydziale  komunikacji, w którym ten pojazd był zarejestrowany. Można to zrobić także przez internet, korzystając z profilu zaufanego na stronie gov.pl. By dokonać zgłoszenia sprzedaży motocykla, konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości oraz podpisanej przez obie strony umowy kupna-sprzedaży. Na zgłoszenie zbycia pojazdu ustawodawca dał 30 dni od daty jego sprzedaży.

Konieczne jest również zgłoszenie sprzedaży motocykla w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym była wykupiona polisa OC. Na dokonanie tej czynności jest maksymalnie 14 dni od daty podpisania umowy kupna-sprzedaży motocykla. Najczęstszą formą takiego zgłoszenia jest wypełnienie formularza na stronie ubezpieczyciela i przesłanie kopii umowy kupna-sprzedaży. Towarzystwo ubezpieczeniowe skontaktuje się z kupującym, by potwierdzić dane oraz zawarcie tej umowy.

Kiedy należy zapłacić podatek od dochodu ze sprzedaży motocykla?

Jeżeli sprzedałeś motocykl w czasie krótszym niż 6 miesięcy od daty jego zakupu, zarabiając na przeprowadzeniu tej transakcji, jesteś zobligowany do zapłaty podatku dochodowego. Podatek ten naliczony jest od zysku, jaki wygenerowałeś na sprzedaży pojazdu.

Formalności związane z zakupem motocykla

Kupno motocykla to nie tylko przyjemność posiadania wymarzonego pojazdu, wiąże się z tym kilka formalności. Jedną z nich jest rozliczenie z fiskusem. Obowiązkiem kupującego jest złożenie w Urzędzie Skarbowym w terminie 14. dni od daty zakupu motocykla, formularza deklaracji od czynności cywilnoprawnych PCC-3. Z podatku zwolniony jest nabywca, który kupuje jednoślad od firmy lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Najważniejszą czynnością po nabyciu motocykla jest jego zarejestrowanie w odpowiednim wydziale komunikacji. W tym celu konieczne jest posiadanie:

 • dowodu rejestracyjnego motocykla;
 • tablic rejestracyjnych;
 • polisy OC;
 • umowy kupna-sprzedaży motocykla;
 • karty pojazdu;
 • wypełnionego wniosku o rejestrację motocykla;
 • dowodu tożsamości.

Z czym wiąże się kupno motocykla bez dokumentów?

Jeżeli dokonałeś zakupu motocykla, który został trwale wyrejestrowany lub nigdy nie był zgłoszony do rejestracji, nie masz prawa zarejestrować go w polskim urzędzie. Czy warto więc kupować taki pojazd? Jedynym przeznaczeniem pojazdu kupionego bez prawa rejestracji jest baza części zamiennych.

Coraz częściej na rynku pojawiają się możliwości zakupu zabytkowego motocykla. By móc skorzystać z jazdy takim jednośladem, konieczne jest także zarejestrowanie go w odpowiednim wydziale komunikacji. Przeszkodą bywa brak dokumentów. Co zrobić w takiej sytuacji? Aby zarejestrować motocykl jako zabytek, należy:

 • ustalić rzeczywistą wartość motocykla;
 • zasięgnąć pisemnej opinii rzeczoznawcy motoryzacyjnego;
 • wpisać pojazd u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru zabytków;
 • ustalić własność pojazdu na podstawie oświadczenia właściciela, które składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej;
 • poddać pojazd badaniu w stacji kontroli pojazdów.

Po spełnieniu powyższych wymagań należy złożyć w wydziale komunikacji uzyskane dokumenty oraz oświadczenie o byciu właścicielem pojazdu. Po zarejestrowaniu motocykla jako pojazdu zabytkowego otrzymujemy żółte tablice rejestracyjne oraz dowód rejestracyjny.

Zakup motocykla sprowadzonego z zagranicy

Atrakcyjne ceny i dobry stan techniczny motocykli kupowanych za granicą to kusząca propozycja dla amatorów jazdy jednośladami. Dokonując zakupu pojazdu z zagranicy, należy dokonać wszystkich formalności związanych z jego nabyciem.

Umowa kupna-sprzedaży motocykla z zagranicy musi być dwujęzyczna lub przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego. W umowie powinny być zawarte następujące dane:

 • dane osobowe kupującego i sprzedającego;
 • dane pojazdu: marka, typ, rok produkcji, numer podwozia, numer karty pojazdu, przebieg, data pierwszej rejestracji, pojemność silnika, cena (wpisana liczbowo i słownie);
 • miejscowość i data;
 • czytelne podpisy kupującego i sprzedającego motocykl.

Umowa musi być sporządzona w dwóch językach: w języku urzędowym obowiązującym w kraju sprzedaży pojazdu oraz w języku polskim.

Jednak sama umowa kupna-sprzedaży motocykla z zagranicy nie wystarczy do zarejestrowania go w Polsce. Kolejne obowiązki, których trzeba dopełnić,  sprowadzając zakupiony motor z zagranicy to:

 • wykonanie za granicą tymczasowego dowodu rejestracyjnego pojazdu;
 • zakup celnych tablic rejestracyjnych;
 • wykupienie ubezpieczenia OC na czas przejazdu do Polski.

Z chwilą, kiedy motocykl będzie już w Polsce, wymagane są kolejne dokumenty i czynności:

 • tłumaczenie wszystkich dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;
 • wykonanie przeglądu technicznego motocykla;
 • opłacenie podatku akcyzowego;
 • rejestracja motocykla;
 • wykupienie polisy OC.

Niemiecka umowa kupna-sprzedaży motocykla – obowiązki sprzedającego i kupującego

Przed zakupem motocykla warto poświęcić czas na zapoznanie się z obowiązkami, których musi dopełnić każda ze stron transakcji. Po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży motocykla kupionego w Niemczech sprzedający zobowiązany jest do:

 • udzielenia wszystkich informacji związanych ze stanem prawnym pojazdu;
 • udostępnienia danych wszystkich poprzednich właścicieli;
 • wydania dokumentów pojazdu: dowód własności, dowód rejestracyjny, przegląd techniczny; analiza składu spalin, książka serwisowa, karta pojazdu;
 • odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady pojazdu zmniejszające jego wartość;
 • odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady prawne.

Natomiast kupujący musi sprawdzić stan techniczny motocykla oraz aktualne badania techniczne. Kupujący ma prawo zgłosić wady zmniejszające wartość zakupionego motocykla w ciągu miesiąca.

Umowa kupna-sprzedaży motocykla przygotowana przez prawnika

Umowa kupna-sprzedaży motocykla to najważniejszy dokument przy zakupie pojazdu. Powinien on zabezpieczać kupującego przed wadami prawnymi i technicznymi. Dlatego ważne jest, z jakiego wzoru umowy skorzystasz.

W internecie można znaleźć różne wzory kupna-sprzedaży. Niektóre są korzystniejsze dla sprzedającego, a inne dla kupującego. Dlatego warto przeczytać każdy wzór umowy. Jeżeli nie jesteś pewny treści, możesz zgłosić się do prawnika, by przygotował indywidualną umowę kupna-sprzedaży motocykla. W takim dokumencie powinny pojawić się sformułowania dające korzyści kupującemu:

 • zapis poświadczający, że pojazd spełnia warunki techniczne dopuszczenia do ruchu drogowego;
 • informacja o ważnej i opłaconej polisie OC;
 • potwierdzenie stanu zgodności pojazdu z treścią ogłoszenia sprzedaży.

Kupujący ma prawo do przeprowadzenia oględzin stanu technicznego pojazdu przed dokonaniem transakcji. Jeżeli okaże się, że treść ogłoszenia nie jest zgodna ze stanem faktycznym motocykla, ma on prawo do odszkodowania.

Wpisanie w umowie kupna-sprzedaży motocykla niższej ceny niż rzeczywista wiąże się z wieloma problemami. Jeżeli będziemy chcieli z jakiegokolwiek powodu anulować umowę, zwrot gotówki nastąpi w kwocie wskazanej w umowie. W wydziale komunikacji zostanie sprawdzona wartość rynkowa motocykla i na tej podstawie należy opłacić podatek. Nie zaleca się więc zaniżania w umowie wartości zakupionego pojazdu.

Ubezpieczenie motocykla

Zakupiony motocykl trzeba również ubezpieczyć. Warto postawić na polisę OC, która w Polsce jest obowiązkowa. Takie ubezpieczenie pozwala na wypłacenie środków osobie poszkodowanej z Twojej winy podczas kolizji lub wypadku. Na stronie CUK.pl znajdziesz również wiele innych form polis, jak np. OC samochodowe.

W razie wątpliwości możesz skorzystać z pomocy naszych specjalistów w jednej z wielu siedzib stacjonarnych na terenie całego kraju. Oprócz tego dysponujemy także sprawnie działającą infolinią. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku