2023-10-16

Jak zorganizować ślub za granicą?

Dowiedz się, jak zaplanować ślub poza Polską.

Jak zorganizować ślub za granicą?

Organizacja ślubu za granicą wymaga pewnej dyscypliny, a w wielu przypadkach o wiele bardziej skomplikowanych formalności niż przy ceremonii w ojczystym kraju. Jednak dla chcącego nic trudnego! Wizja zawarcia związku małżeńskiego w preferowanej szerokości geograficznej i spędzenia miesiąca miodowego w wymarzonych okolicznościach przyrody to tylko niektóre powody, dla których warto podjąć się tego wyzwania! W tej poradzie tłumaczymy, jak wziąć ślub za granicą oraz jakie dokumenty i formalności są potrzebne, by zrealizować taki cel w określonych sytuacjach.

Czy Polacy mogą wziąć ślub za granicą?

Tak! Ślub za granicą to cel możliwy do realizacji dla każdego, kto zobowiąże się przejść wszelkie związane z tym procedury. Wymogi mogą różnić się jednak w zależności od kraju, w którym planowana jest ceremonia.

Obywatele Polski, którzy zamierzają wziąć ślub za granicą, są zobowiązani zdobyć zaświadczenie stwierdzające, że polskie prawo nie przewiduje przeszkód w zawarciu takiego małżeństwa. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek w dowolnie wybranym urzędzie stanu cywilnego na terenie całego kraju. Zaświadczenie może uzyskać obywatel Polski i bezpaństwowiec na stałe zamieszkały w Polsce. Jest ono ważne 6 miesięcy od dnia wydania.

Warto wiedzieć!

Zmiana nazwiska po ślubie za granicą wymaga odpowiednich formalności: należy złożyć wniosek do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby zamieszkałe poza granicami Polski mogą to zrobić za pośrednictwem polskiego konsula, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, do którego wniosek ma być przekazany. Więcej informacji można znaleźć na stronie MSWiA.

Jak wziąć ślub cywilny za granicą?

Ślub cywilny za granicą może wymagać spełnienia wielu formalności – tak samo jak ślub kościelny. Jednak dla wielu osób jest to jedyna preferowana forma zawarcia małżeństwa. Aby wziąć ślub cywilny za granicą,  należy podjąć kilka następujących kroków:

 • 1
  Wybór miejsca ślubu za granicą

  Najpierw trzeba zdecydować się na kraj i konkretne miejsce, w którym dojdzie do oficjalnej ceremonii. Warto upewnić się, że to miejsce umożliwia zawieranie małżeństw cywilnych dla obcokrajowców.

 • 2
  Dokumenty

  W kwestii skompletowania wymaganych dokumentów i dopełnienia formalności należy skontaktować się z urzędem stanu cywilnego lub odpowiednią instytucją w danym kraju, aby dowiedzieć się, co konkretnie będzie potrzebne. Zazwyczaj są to: paszporty, zaświadczenia o stanie cywilnym (świadectwa urodzenia) z tłumaczeniem na język lokalny, a także ewentualne świadectwa o niekaralności.

 • 3
  Wymagania wizowe

  Decydując się na ślub za granicą, zawsze należy upewnić się, czy są wymagane odpowiednie wizy lub pozwolenia na pobyt w kraju, w którym planowana jest urzędowa ceremonia zawarcia małżeństwa. Ich wyrobienie może bowiem wymagać czasu – lepiej zrobić to więc z właściwym wyprzedzeniem. 

 • 4
  Ustalenie terminu ślubu

  W tym celu należy porozumieć się z urzędem stanu cywilnego lub inną właściwą instytucją, aby umówić się na termin ceremonii. Często terminy mogą być ograniczone, więc ten krok również warto zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem.

 • 5
  Świadkowie

  W zdecydowanej większości krajów na świecie zawarcie związku małżeńskiego wymaga obecności świadków. Warto zatem upewnić się, jakie są w tej kwestii przepisy w danym kraju i ustalić, kto będzie pełnił rolę świadków dla obu stron w trakcie ceremonii.

 • 6
  Wniesienie opłat

  Niektóre formalności urzędowe związane z ceremonią ślubu należy uregulować z odpowiednim wyprzedzeniem – zgodnie z aktualnymi wymaganiami wybranego urzędu stanu cywilnego. Kwoty te powinny widnieć w cenniku na stronie instytucji. 

 • 7
  Tłumaczenie dokumentów

  W niektórych przypadkach może być wymagane tłumaczenie dokumentów na język danego kraju. Warto upewnić się, że jest to zrobione zgodnie z przepisami z pomocą tłumacza przysięgłego.

 • 8
  Ceremonia

  W dniu ślubu trzeba pojawić się w urzędzie stanu cywilnego z odpowiednim zapasem czasu i postępować zgodnie z instrukcjami urzędników.

Szczegółowe informacje na temat ślubu w konsulacie za granicą można znaleźć na stronie Gov.pl. ← Wejdź w link.

Ważne!

W przypadku obcokrajowców nieposługujących się językiem polskim lub językiem kraju, w którym zawierane jest małżeństwo, wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego. Świadkiem nie może być natomiast osoba niema, niewidząca lub głucha.

Jak wziąć ślub kościelny za granicą?

Polacy często decydują się na tak zwany ślub konkordatowy stanowiący niejako dokument-porozumienie pomiędzy kościołem a państwem. Taki ślub jest uznawany zarówno przez władze Kościoła rzymskokatolickiego, jak i urząd stanu cywilnego. Innym rozwiązaniem jest natomiast organizacja odrębnej ceremonii w urzędzie oraz w kościele. Przepisy mogą być w tej kwestii inne w zależności od wybranego kraju.

Aby ślub zawarty za granicą mógł zostać uznany za kościelny w Polsce, konieczne jest uzyskanie zgody proboszcza na przystąpienie do sakramentu poza rodzimą parafią. Należy pamiętać też o wygłoszeniu tak zwanych zapowiedzi przedślubnych oraz o odbyciu nauk przedmałżeńskich i wizyty w poradni małżeńskiej. Aby wziąć ślub kościelny za granicą, należy dostosować się do następujących wymogów:

 • 1
  Wybór kościoła

  Wybierz kościół lub parafię, w której chcesz wziąć ślub. Upewnij się, że to kościół lub wyznanie, do którego należysz lub do którego będziesz gotowy/a przystąpić. Pamiętaj też, że osoba wyznania katolickiego może wziąć ślub kościelny z ateistą – wówczas będzie to tak zwany ślub jednostronny.

 • 2
  Kontakt z duchownym

  Skontaktuj się z duchownym lub księdzem w wybranym kościele i omów z nim swoje zamiary. Upewnij się w kwestii wymaganych dokumentów i procedur. Pamiętaj, że możesz potrzebować świadectwa chrztu z rodzimej parafii.

 • 3
  Dokumenty

  Zazwyczaj należy dostarczyć m.in.: świadectwa chrztu, zaświadczenia o przyjęciu sakramentu bierzmowania (przynajmniej jednej ze stron w przypadku ślubu katolickiego) oraz dowody tożsamości.

 • 4
  Przygotowanie przedmałżeńskie

  Może być wymagane uczestnictwo w kursie przedmałżeńskim lub innym przygotowaniu do sakramentu małżeństwa, którego wymaga kościół. Kursy bywają płatne niezależnie od kraju.

 • 5
  Ustalenie terminu ślubu (data, miejsce, godzina)

  Umów się z duchownym na datę i miejsce ceremonii ślubu. Upewnij się, że jesteś świadomy/a wszelkich opłat związanych z ceremonią.

 • 6
  Dodatkowe procedury prawne

  Tak jak w przypadku ślubu cywilnego sprawdź, czy potrzebujesz jakichkolwiek dokumentów lub zgód od władz państwowych danego kraju, w którym planujesz wziąć ślub.

 • 7
  Tłumaczenie dokumentów

  W niektórych przypadkach może być wymagane tłumaczenie dokumentów na język danego kraju. Warto upewnić się, że jest to zrobione zgodnie z przepisami z pomocą tłumacza przysięgłego.

 • 8
  Ceremonia ślubna

  W dniu ślubu będziesz zobowiązany/a pojawić się w kościele w odpowiednim czasie i uważnie podążać za instrukcjami duchownego.

Ślub za granicą a formalności w Polsce

Warto wiedzieć, że ślub za granicą wymaga dopełnienia pewnych formalności w Polsce przed organizacją eventu w kraju docelowym. Obywatel Polski, który planuje organizację ceremonii ślubnej za granicą, powinien zdobyć zaświadczenie stwierdzające, że polskie prawo nie przewiduje przeszkód w zawarciu takiego małżeństwa. Można je zdobyć, składając odpowiedni wniosek w dowolnie wybranym urzędzie stanu cywilnego na terenie całego kraju. Co jeszcze będzie potrzebne?

 • Świadectwo o stanie cywilnym – dokument potwierdzający, że nie jesteś w innej relacji małżeńskiej lub nie ma innych przeszkód do zawarcia małżeństwa. Możesz je uzyskać w urzędzie stanu cywilnego, w którym jesteś zameldowany/a lub w miejscu swojego zamieszkania.
 • Tłumaczenie dokumentów – jeśli w kraju, w którym planujesz ślub, używa się innego języka niż polski, może być konieczne tłumaczenie świadectwa o stanie cywilnym na ten język. Upewnij się, że tłumaczenie jest zrobione przez tłumacza przysięgłego.
 • Apostille – w niektórych krajach może być wymagane zaświadczenie o legalności dokumentów. Apostille to specjalne potwierdzenie, które sprawia, że dokumenty są ważne za granicą. Możesz je uzyskać w urzędzie wojewódzkim.
 • Konsulat – skontaktuj się z konsulatem kraju, w którym planujesz ślub, aby dowiedzieć się o ewentualnych dodatkowych dokumentach i formalnościach, które mogą być wymagane przez tę instytucję.
 • Wizy i pozwolenia – upewnij się, że masz odpowiednie dokumenty i pozwolenia na pobyt w kraju, w którym zamierzasz wziąć ślub. Wiza turystyczna nie zawsze umożliwia zawarcie małżeństwa.

Ile kosztuje ślub i wesele za granicą?

Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o dokładny koszt, jaki niesie za sobą ślub za granicą. Cena organizacji takiego eventu będzie zależna od wielu czynników. Przede wszystkim od tego, jaki charakter ma mieć ceremonia – kameralny czy też bardziej wystawny. Jakie kwestie w największym stopniu wpłyną na koszt organizacji ślubu za granicą? Oto najważniejsze czynniki:

 • liczba zaproszonych gości;
 • typ i standard obiektu organizującego przyjęcie;
 • wyprzedzenie, z jakim dokonywane są rezerwacje oraz dostępne promocje;
 • długość pobytu w miejscu ceremonii;
 • kierunek zagranicznej podróży (Europa lub inny kontynent);
 • ceny za poszczególne usługi ślubne w miejscu docelowym;
 • rodzaj przewidzianych atrakcji towarzyszących ceremonii;
 • ceny za transport oraz zakwaterowanie w danym sezonie.

To ważne!

Organizacja ślubu za granicą wymaga dopełnienia wielu formalności i spraw związanych z podróżą do kraju docelowego. Nie wolno zatem zostawiać tego na ostatnią chwilę! Ceremonię należy zawsze organizować z odpowiednim wyprzedzeniem – minimum rok wcześniej. Dzięki temu można obniżyć koszt wielu usług towarzyszących, a także biletów lotniczych czy zakwaterowania gości w hotelu. Doskonałą metodą zaoszczędzenia na transporcie jest też np. skorzystanie z oferty autokarowej zamiast lotu samolotem.

Gdzie najłatwiej wziąć ślub jednopłciowy za granicą?

Wiele osób zastanawia się również, gdzie najłatwiej zawrzeć ślub jednopłciowy za granicą. Najchętniej wybieranym przez polskie pary homoseksualne kierunkiem, gdzie mogą bez problemu zawrzeć związek małżeński, są kraje niderlandzkie – Holandia oraz Belgia. Małżeństwa osób tej samej płci są prawnie zawierane i uznawane jednak obecnie aż w 36 krajach:

Andorze, Argentynie, Australii, Austrii, Belgii, Brazylii, Chile, Kostaryce, Danii, Ekwadorze, Estonii, Finlandii, Francji, Kanadzie, Kolumbii, Kubie, Nepalu, Niemczech, Islandii, Irlandii, Luksemburgu, Malcie, Meksyku, Holandii, Nowej Zelandii, Norwegii, Portugalii, RPA, Hiszpanii, Słowenii, Szwecji, Szwajcarii, Tajwanie, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Urugwaju. W dwóch kolejnych (Armenia i Izrael) małżeństwa takie nie są zawierane, lecz uznawane, jeśli zostały zawarte poza terytorium administracyjnym danego państwa.

Planujesz ślub za granicą? Wykup ubezpieczenie!

Jeśli chcesz zabezpieczyć się na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń podczas wyjazdu na ślub za granicą, musisz zadbać o odpowiednie ubezpieczenie turystyczne. Może ono zapewnić Ci kompleksową ochronę, jeśli dojdzie do groźnego wypadku w podróży, kradzieży, problemów ze środkiem transportu, a także wtedy, gdy nieumyślnie wyrządzisz szkodę osobie trzeciej. Polisa za granicę powinna obejmować m.in. koszty leczenia na odpowiednią sumę, OC w życiu prywatnym, a także ubezpieczenie bagażu.

Nie wiesz, jak dobrać ochronę ubezpieczeniową do swoich potrzeb? Decyzję ułatwi Ci kalkulator ubezpieczeń turystycznych. Znajdziesz tam wiele aktualnych ofert od wiodących towarzystw w najlepszych cenach na rynku! Wykup polisę w wygodny dla Ciebie sposób – na stronie, za pośrednictwem aplikacji, infolinii lub w najbliższej placówce CUK Ubezpieczenia w Twojej okolicy!

FAQ – najczęściej zadawane pytania:

 • 1
  Czy można wziąć ślub za granicą bez świadków?

  Ślub cywilny za granicą we dwoje bez świadków nie jest możliwy. Przepisowo wymagana jest ich obecność. Nie trzeba mieć jednak świadków różnej płci – można wybrać dwie kobiety albo dwóch mężczyzn. Co do zasady zawarcie małżeństwa, niezależnie od tego, czy będzie to ślub cywilny, kościelny czy konkordatowy, wymaga posiadania świadków. To oni swoim podpisem potwierdzają ważność złożonej przysięgi. Wymagania dotyczące świadków na ślubach mogą się jednak różnić w zależności od kraju docelowego – warto śledzić przepisy danego państwa.

 • 2
  Czy obcokrajowcy mogą wziąć ślub w Polsce?

  Tak, obcokrajowcy mogą wziąć ślub w Polsce. Istnieje kilka ważnych kroków i wymagań, które trzeba spełnić. Przede wszystkim możliwość zawarcia małżeństwa przez obcokrajowca regulowana jest przez jego prawo ojczyste. W szczególnych sytuacjach niezbędna jest zgoda sądu na ślub z obcokrajowcem. Oprócz tego, zarówno ślub z cudzoziemcem za granicą, jak i zawarcie związku małżeńskiego w Polsce będzie wymagało obecności tłumacza przysięgłego. Tłumaczone muszą być także wszelkie wymagane dokumenty.

 • 3
  Czy małżeństwo zawarte w Polsce jest ważne za granicą?

  Tak, małżeństwo zawarte w Polsce jest uznawane za ważne za granicą, o ile spełnia odpowiednie wymagania prawne. Jednakże różne kraje mogą mieć odmienne przepisy dotyczące uznawania małżeństw zagranicznych, dlatego zawsze warto skonsultować się z urzędem konsularnym kraju, w którym ma być uznane małżeństwo, aby dowiedzieć się o konkretnych wymaganiach i procedurach. Małżeństwo zawarte w jednym z krajów UE na pewno będzie uznawane we wszystkich pozostałych krajach UE – nie dotyczy to jednak w pełni małżeństw osób tej samej płci.

 • 4
  Czy rozwód za granicą jest ważny w Polsce?

  Tak, rozwód zawarty za granicą jest zazwyczaj uznawany za ważny w Polsce, pod warunkiem że spełnia on odpowiednie wymagania prawne. Polska uznaje rozwody, które są dokonywane zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym zostały zainicjowane. Aby zarejestrować zagraniczny wyrok rozwodowy w Polsce, należy złożyć wniosek w USC, w którym był zawarty lub zarejestrowany związek małżeński.

Oceń artykuł

5.00
(6)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku