Obowiązkowe OC zarządcy nieruchomości

OC zarządcy nieruchomości jest ubezpieczeniem obowiązkowym, określonym w artykule 186 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zakres obowiązkowego ubezpieczenia, jego przedmiot oraz sumę gwarancyjną określono w Rozporządzeniu.

OC zarządcy nieruchomości

OC zarządcy nieruchomości jest ubezpieczeniem obowiązkowym, określonym w artykule 186 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zakres obowiązkowego ubezpieczenia, jego przedmiot oraz minimalną sumę gwarancyjną wynoszącą 50 000 euro została określona w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13.12.2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości.

Co obejmuje polisa OC odpowiedzialności cywilnej?

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości za szkody powstałe w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomością. Jeżeli zarządca wykonuje swoją pracę przy pomocy osób trzecich, które działają pod jego nadzorem, ich działania również podlegają ochronie.

W CUK znajdziemy dla Ciebie najlepszą polisę

Szukasz ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości? Przyjdź do placówki CUK lub zadzwoń +48 22 27 00 337 do naszego doradcy i dowiedz się szczegółów.

Więcej o ubezpieczeniu OC zarządcy nieruchomości znajdziesz tutaj.