Spotkajmy się na Zarząd w Drodze

Zapraszamy na cykl spotkań terenowych zarządu CUK z partnerami biznesowymi. To unikatowa okazja do bezpośredniego spotkania, podsumowania działań, prezentacji osiągnięć oraz dyskusji nad kluczowymi zagadnieniami. Zapewniamy otwartą przestrzeń do swobodnej wymiany pomysłów, budowania relacji i zaangażowania zarządu w dialog z partnerami. Wartość dodana projektu to nie tylko przekaz informacji, lecz także aktywny udział partnerów w kształtowaniu kierunku rozwoju firmy. "Zarząd w drodze" to inwestycja w zacieśnianie współpracy, budowanie synergii i rozwijanie transparentnych relacji biznesowych.

Najbliższe spotkania:

7 grudzień 2023
Q Hotel,
Zaolziańska 2, 53-334 Wrocław

Parking wykupiony na terenie hotelu. W przypadku braku miejsc proszę kierować się na Arkady Wrocławskie pobrać bilet i pokazać go w recepcji hotelu.

Program:

  • 1
    17:00 – 18:30
    Prezentacja – Jacek Byliński, Prezes Zarządu CUK Ubezpieczenia
  • 2
    18:30 – 22:00
    Kolacja i dyskusje biznesowe przy stole