Ubezpieczenie nieruchomości to znakomita tarcza ochronna Twojego majątku. Zapewnia ochronę w razie pożaru, zalania czy innych nieprzewidzianych zdarzeń. Decydując się na taką polisę, warto wybrać towarzystwo AGRO Ubezpieczenia, które oferuje szeroki zakres ochrony dla Twojego mienia.

Co możesz zabezpieczyć w ramach ubezpieczenia nieruchomości od AGRO Ubezpieczenia?

AGRO Ubezpieczenia oferuje kompleksowe ubezpieczenia nieruchomości, które chronią Twoją własność i zapewniają spokój w obliczu nieprzewidywalnych sytuacji. Oferta jest elastyczna i dopasowana do Twoich potrzeb.

Co możesz ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia nieruchomości w AGRO Ubezpieczenia? Oto elementy, które możesz objąć ochroną:

 • Dom lub mieszkanie – bez względu na to, czy jesteś właścicielem domu jednorodzinnego, apartamentu w bloku czy mieszkania na wsi, towarzystwo AGRO Ubezpieczenia zapewni Ci ochronę, która pokryje szereg potencjalnych zagrożeń, od pożaru po kradzież.
 • Budynek gospodarczy – posiadasz budynki gospodarcze, takie jak stodoły, magazyny czy budynki inwentarskie? Ubezpieczenia obejmują również takie obiekty, zapewniając ochronę przed stratami spowodowanymi przez różnego rodzaju zdarzenia losowe.
 • Garaż wolnostojący – jeśli Twój garaż nie jest połączony z domem, również możesz objąć go ochroną ubezpieczeniową. Polisa zapewni Ci wsparcie w razie wystąpienia szkody, dzięki czemu kosztów związanych z naprawą nie będziesz musiał pokrywać z własnej kieszeni.
 • Ruchomości domowe – oprócz samych budynków, ubezpieczeniem możesz objąć także wyposażenie wnętrz, sprzęt AGD, meble oraz inne cenne przedmioty znajdujące się w Twojej nieruchomości.
 • Domek letniskowy – kupując ubezpieczenie nieruchomości w AGRO Ubezpieczenia ochroną ubezpieczeniową możesz objąć również swój domek letniskowy.

Ubezpieczenie domu AGRO Ubezpieczenia – kompleksowa ochrona Twojej nieruchomości

Twój dom to nie tylko miejsce, w którym mieszkasz. To miejsce, w którym tworzysz wspomnienia, budujesz swoje życie i chronisz swoją rodzinę. Zrozumiałe jest, że chcesz zapewnić mu najlepszą ochronę. W tym celu AGRO Ubezpieczenia oferuje kompleksowe ubezpieczenie domu, które chroni Twoją nieruchomość przed różnorodnymi ryzykami.

W ramach ochrony ubezpieczeniowej swoją nieruchomość możesz ubezpieczyć w wariancie ryzyk nazwanych lub all risk, czyli w wariancie od wszystkich ryzyk, które nie są wyłączone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres ubezpieczenia:

ZakresPodstawowyIndywidualnyWariant od wszystkich ryzykBudynek w budowie

Ogień i inne żywioły (deszcz nawalny, pożar, uderzenie pioruna, grad, silny wiatr, wybuch, lawina, zapadanie się ziemi, osunięcie się ziemi, trzęsienie ziemi)

Tak

Tak

Tak

W zakresie: lawina, pożar, osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, wybuch, zapadanie się ziemi, grad, silny wiatr – wyłącznie dla budynku w stanie surowym zamkniętym

Inne zdarzenia losowe (dym/sadza, fala naddźwiękowa, napór śniegu, uderzenie pojazdu, upadek statku powietrznego, upadek drzew i masztów, zamarzanie)

Tak, z wyłączeniem zamarzania

Opcja (dla domu jednorodzinnego, mieszkania i ruchomości domowych)

Tak

W zakresie: fala naddźwiękowa, uderzenie pojazdu, upadek statku powietrznego

Wszystkie zdarzenia losowe, które nie zostały wyłączone w OWU

Nie

Nie

Tak

Nie

Przepięcia

Nie

Nie

Tak

Nie

Kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja (w tym graffiti)

Opcja

Opcja, z wyłudzeniem gotówki od osoby, która ukończyła 70 lat

Opcja, z wyłudzeniem gotówki od osoby, która ukończyła 70 lat

Opcja (dotyczy wyłącznie stałych elementów i przedmiotów budowlanych w budynku w budowie w stanie surowym zamkniętym)

Zwrot kosztów poszukiwania i usunięcia przyczyny szkody

Tak

Tak

Tak

Tak

Powódź

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Assistance domowy

Opcja

Opcja

Opcja

Nie

Assistance rowerowy

Opcja

Opcja

Opcja

Nie

Assistance medyczny

Opcja, dostępna wyłącznie przy rozszerzeniu zakresu o następstwa nieszczęśliwych wypadków

Opcja, dostępna wyłącznie przy rozszerzeniu zakresu o następstwa nieszczęśliwych wypadków

Opcja, dostępna wyłącznie przy rozszerzeniu zakresu o następstwa nieszczęśliwych wypadków

Nie

Zalania

Opcja

Opcja

Tak

Nie

Stłuczenie szyb i innych przedmiotów szklanych

Opcja

Opcja

Tak

Opcja (dla budynków w stanie surowym zamkniętym)

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Ubezpieczenie nagrobków

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

Dom letniskowy

Nie

Opcja

Opcja

Nie

Szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego: pozostawienie włączonego żelazka, lokówki, prostownicy, płyty indukcyjnej, elektrycznej, gazowej, grzejnika elektrycznego, farelki

Nie

Opcja

Tak

Nie

Szeroki zakres ubezpieczenia daje Ci pełną ochronę niezależnie od tego, na który pakiet się zdecydujesz. Nie czekaj i już dziś kup ubezpieczenie domu w towarzystwie AGRO Ubezpieczenia.

AGRO Ubezpieczenia – dodatki ubezpieczeniowe

Ubezpieczenie domu w budowie, ubezpieczenie domu czy mieszkania to nie jedyna ochrona oferowana przez towarzystwo AGRO Ubezpieczenia.
Przyjrzyjmy się szerzej niektórym z rozszerzeń ochrony. Sprawdź, w jaki sposób działa OC w życiu prywatnym, NNW oraz ubezpieczenie nagrobka w AGRO Ubezpieczenia.

OC w życiu prywatnym – gwarancja pełnej ochrony

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym jest bardzo ważnym rozszerzeniem w związku z posiadaniem nieruchomości. AGRO Ubezpieczenia oferuje ubezpieczenie, które zapewnia Ci kompleksową ochronę nie tylko Twojego majątku. OC w życiu prywatnym, to ubezpieczenie, które działa, gdy w wyniku wykonywania czynności związanych z Twoim życiem prywatnym doprowadzisz do szkód osobom trzecim.

Ubezpieczenie dotyczy sytuacji, gdy Twoje działania w życiu prywatnym prowadzą do szkód osobowych lub rzeczowych u osób trzecich. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody niezależne od winy osób ubezpieczonych, takie jak zalanie mienia osób trzecich z powodu eksploatacji instalacji wodociągowych lub centralnego ogrzewania.

Czym jest życie prywatne w rozumieniu ubezpieczyciela? Obejmuje opiekę nad rodziną, posiadanie i użytkowanie nieruchomości, prace domowe, aktywności rekreacyjne oraz posiadanie zwierząt domowych. Ubezpieczenie chroni również w związku z używaniem różnych urządzeń osobistych, takich jak rowery, łodzie, drony czy modele latające. Możliwe jest rozszerzenie zakresu odpowiedzialności cywilnej o np. odpowiedzialność najemcy za szkody w mieniu wynajmującego lub odpowiedzialność za szkody w krajach europejskich oraz kilku krajach spoza Europy.

Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody, wynikające ze zdarzeń objętych ubezpieczeniem.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wynikłe z działalności zarobkowej, rażącego niedbalstwa, stanu nietrzeźwości oraz wielu innych okoliczności wskazanych w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym to niezwykle istotny element ochrony Twojego majątku. Z AGRO Ubezpieczeniami możesz spać spokojnie, wiedząc, że Twój dom i życie prywatne są odpowiednio zabezpieczone.

Następstwa nieszczęśliwych wypadków – czyli Twoje bezpieczeństwo na każdym kroku

W życiu nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. Dlatego AGRO Ubezpieczenia oferuje ubezpieczenie, które zapewnia świadczenie w razie w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku. Polisa ubezpieczeniowa działa jak tarcza, chroniąc Ciebie i Twoich bliskich w trudnych chwilach.

Ubezpieczenie obejmuje życie i zdrowie ubezpieczonego oraz bliskich wskazanych w umowie ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia jest zawierana na rzecz osób, które nie ukończyły 65 lat w dniu jej zawarcia.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, jeśli nastąpiła w ciągu 24 miesięcy od daty wypadku;
 • trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego, będący skutkiem nieszczęśliwego wypadku, jeśli wystąpił w ciągu 24 miesięcy od daty wypadku.

Wypłata odszkodowania następuje w przypadku:

 • śmierci ubezpieczonego wskutek wypadku – wypłacane jest świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia;
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku – świadczenie wypłacane jest proporcjonalnie do stopnia uszczerbku.

Sumę ubezpieczenia określa ubezpieczający. Stanowi ona górną granicę odpowiedzialności towarzystwa.

Towarzystwo nie odpowiada za skutki wypadku w pewnych okolicznościach, takich jak samobójstwo, stan nietrzeźwości, prowadzenie pojazdu bez uprawnień, czy też działania związane z terroryzmem lub działaniami zbrojnymi. Wszystkie wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej znajdziesz w OWU, czyli w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Z AGRO Ubezpieczeniami możesz być pewien, że w przypadku nieszczęśliwych wypadków Twoje życie i zdrowie są chronione. Kupując ubezpieczenie nieruchomości, nie zapominaj o tym rozszerzeniu.

Ubezpieczenie nagrobka – ochrona pamięci Twoich bliskich

W trosce o spokój i pamięć Twoich bliskich AGRO Ubezpieczenia oferuje specjalne ubezpieczenie nagrobków, które zapewnia kompleksową ochronę dla tych ważnych miejsc pamięci.

Przedmiotem ubezpieczenia jest nagrobek cmentarny, będący własnością ubezpieczonego i znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Odpowiedzialność AGRO Ubezpieczenia obejmuje szkody  wynikłe z różnych zdarzeń losowych, kradzieży oraz dewastacji.

Rodzaje szkód objętych ubezpieczeniem:

 • szkody wywołane zdarzeniami losowymi, takimi jak uderzenie pojazdu, upadek drzewa, powódź czy silny wiatr;
 • kradzież oraz dewastacja nagrobka pod warunkiem, że wszystkie jego elementy są przytwierdzone w sposób uniemożliwiający ich usunięcie bez pozostawienia śladów.

Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 10 000 zł i stanowi górną granicę odpowiedzialności towarzystwa AGRO Ubezpieczenia.

AGRO Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z umyślnych działań ubezpieczonego, rażącego niedbalstwa, działania w stanie nietrzeźwości oraz innych okoliczności wymienionych w warunkach umowy.

Twój spokój i pamięć o Twoich bliskich są bardzo ważne. Dlatego AGRO Ubezpieczenia oferuje ubezpieczenie nagrobków, które daje Ci pewność, że te ważne miejsca są chronione w każdej sytuacji.

Ubezpieczenie domku letniskowego z AGRO Ubezpieczenia

Marzysz o spokojnych wakacjach w swoim domku letniskowym? AGRO Ubezpieczenia zapewni Ci kompleksową ochronę, abyś mógł cieszyć się swoim azylem z dala od miejskiego zgiełku. 

Co obejmuje ubezpieczenie domku letniskowego? Przedmiotem ubezpieczenia jest Twój dom letniskowy, położony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, będący Twoją własnością lub współwłasnością.
Ubezpieczenie pokrywa szkody wynikłe z różnych zdarzeń, takich jak pożar, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, wybuch czy silny wiatr.

Suma ubezpieczenia, ustalana przez Ciebie, stanowi górną granicę odpowiedzialności AGRO Ubezpieczenia i może wynosić maksymalnie 250 000 zł. Każdorazowa wypłata odszkodowania pomniejsza sumę ubezpieczenia.

AGRO Ubezpieczenia nie odpowiada za szkody wynikłe z umyślnych działań ubezpieczonego, rażącego niedbalstwa ani za szkody w budynkach o konstrukcji palnej. Ponadto wyłączone są także szkody na przedmiotach wartościowych, gotówce, roślinach doniczkowych i ogrodowych, a także w sprzęcie elektronicznym i innym sprzęcie.

Twój domek letniskowy to miejsce, gdzie odpoczywasz i tworzysz wspomnienia. Dlatego też AGRO Ubezpieczenia dba o jego bezpieczeństwo, zapewniając Ci spokój podczas Twoich wakacyjnych podróży. Nie czekaj i ubezpiecz swój dom letniskowy już dziś!

Jak zgłosić szkodę w AGRO Ubezpieczenia?

Szkodę w towarzystwie AGRO Ubezpieczenia możesz zgłosić w prosty sposób. Wystarczy, że skontaktujesz się z towarzystwem telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie. Szkodę możesz zgłosić również za pośrednictwem formularza na stronie internetowej www.agroubezpieczenia.pl. Musisz podać numer polisy oraz uzupełnić najważniejsze informacje dot. zdarzenia ubezpieczeniowego.

Towarzystwo odpowie na Twoje zgłoszenie i jeśli jest ono zasadne, wypłaci Ci odszkodowanie.

Gdzie kupić ubezpieczenie mieszkania oferowane przez AGRO Ubezpieczenia?

Polisę ubezpieczeniową możesz kupić w CUK Ubezpieczenia. Nie czekaj i już dziś skontaktuj się z nami, dzwoniąc na naszą infolinię lub przychodząc do jednej z naszych placówek, która znajduje się w Twojej okolicy.

Nasi doradcy pomogą Ci dobrać ubezpieczenie, które spełni Twoje potrzeby.