Czy wiesz, że PZU oferuje kompleksową ochronę ubezpieczeniową oraz szereg rozwiązań z zakresu opieki zdrowotnej? PZU Ochrona i Zdrowie dedykowana jest dla pracodawców, pracowników oraz ich bliskich, którzy otrzymają pomoc finansową ze strony towarzystwa w razie nieprzewidzianych zdarzeń, a ubezpieczeni mogą skorzystać z opieki medycznej.

To ubezpieczenie zdrowotne PZU łączy w sobie zarówno ochronę życia, jak i ochronę zdrowia oraz prywatną opiekę medyczną. Sprawdź, na jakie wsparcie ze strony towarzystwa możesz liczyć!

Ubezpieczenie zdrowotne PZU – dla kogo?

Ubezpieczenie skierowane jest dla pracodawców, pracowników oraz ich rodzin. Polisa zdrowotna z PZU to innowacyjne rozwiązanie, które gwarantuje Ci wsparcie na każdym etapie Twojego życia.
Towarzystwo pozwala na dopasowanie zakresu ubezpieczenia do potrzeb klienta. Możesz wybrać jeden z trzech wariantów ochrony:

 • PZU Ochrona i Zdrowie – łączy w sobie dwa pakiety – zarówno ochronny, jak i zdrowotny,
 • PZU Życie pod Ochroną – obejmuje tylko część ochronną,
 • PZU Zdrowie pod Ochroną – obejmuje tylko część zdrowotną.

Ubezpieczającym w przypadku takiej polisy jest zakład pracy, ubezpieczonymi natomiast pracownicy tego zakładu, a także ich najbliżsi – partnerzy życiowi, małżonkowie lub pełnoletnie dzieci. Umowa podpisywana jest na rok i ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny rok pod warunkiem opłacenia składki.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

Podstawowym ubezpieczonym jest pracownik, który jest zatrudniony w firmie, która jako ubezpieczający jest płatnikiem składek. Poza pracownikiem ochroną ubezpieczeniową objęci mogą być również jego bliscy.

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby od 16 roku życia (pracownicy, partnerzy czy małżonkowie) oraz od 18 lat – w przypadku pełnoletnich dzieci ubezpieczonego. Odpowiedzialność towarzystwa kończy się w momencie, gdy osoba ubezpieczona osiągnie 70 rok życia.

Ochrona i Zdrowie PZU – zakres ubezpieczenia

PZU w ramach polisy Ochrona i Zdrowie oferuje rozbudowany zakres wsparcia, który dopasowany jest do indywidualnych potrzeb każdego klienta.
Konstrukcja tego ubezpieczenia jest bardzo prosta. Składa się z części obligatoryjnej oraz z dobrowolnych rozszerzeń ochrony.

Poniżej przedstawiamy konstrukcję produktu PZU Ochrona i Zdrowie:

 • 1
  Moje Zdrowie – część obligatoryjna
  • Opieka medyczna
  • Wsparcie poszpitalne
  • Powrót do zdrowia
  • Wsparcie powypadkowe
 • 2
  Moja Rodzina – część obligatoryjna
  • Zabezpieczenie najbliższych
  • Wsparcie dla Ciebie
 • 3
  Mój Wybór – część fakultatywna
  • Dofinansowanie leków
  • Opieka medyczna dla niepełnoletniego dziecka/dzieci
  • Ochrona dla dziecka
  • Opieka medyczna dla partnera życiowego, małżonka lub pełnoletniego dziecka
  • Pomoc w razie wypadku

W zależności od Twoich potrzeb możesz dobrać ochronę do swojej sytuacji życiowej i dodatkowo rozszerzyć ją na swoich najbliższych.

Ubezpieczenie zdrowotne PZU – zakres pozostałych wariantów

Pamiętaj, że możesz wykupić również ochronę ubezpieczeniową z ograniczonym zakresem:

 • PZU Życie pod Ochroną,
 • PZU Zdrowie pod Ochroną.

Poniżej przedstawiamy konstrukcję produktu PZU Życie pod Ochroną:

 • 1
  Moje Zdrowie – część obligatoryjna
  • Wsparcie poszpitalne
  • Powrót do zdrowia
  • Wsparcie powypadkowe
 • 2
  Moja Rodzina – część obligatoryjna
  • Zabezpieczenie najbliższych
  • Wsparcie dla Ciebie
 • 3
  Mój Wybór – część fakultatywna
  • Dofinansowanie leków
  • Ochrona dla dziecka
  • Pomoc w razie wypadku

Polisę możesz zawrzeć również w zakresie zdrowotnym – PZU Zdrowie pod Ochroną. Poniżej przedstawiamy konstrukcję tego produktu:

 • 1
  Moje Zdrowie – część obligatoryjna
  • Opieka medyczna + śmierć ubezpieczonego
 • 2
  Mój Wybór – część fakultatywna
  • Dofinansowanie leków
  • Opieka medyczna dla niepełnoletniego dziecka/dzieci
  • Opieka medyczna dla partnera życiowego, małżonka lub pełnoletniego dziecka

To Ty decydujesz, na jakiej ochronie Ci zależy i kogo jeszcze chcesz ubezpieczyć. Pamiętaj, żeby przed zawarciem polisy zapoznać się z OWU, czyli Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, by mieć pewność, w jakich sytuacjach możesz liczyć na wsparcie ubezpieczyciela.

Moje Zdrowie PZU – opieka medyczna

W ramach pakietów ubezpieczeniowych towarzystwo PZU gwarantuje również opiekę medyczną, która jest obligatoryjna dla ofert PZU Ochrona i Zdrowie oraz PZU Zdrowie pod ochroną.
Moje Zdrowie oferuje aż 5 zakresów do wyboru:

 • Zdrowie Profilaktyka,
 • Zdrowie Start,
 • Zdrowie Medium,
 • Zdrowie Medium Plus,
 • Zdrowie Premium.

Zobacz, co PZU oferuje w ramach opieki medycznej w poszczególnych pakietach.

Oferowane świadczeniaZdrowie ProfilaktykaZdrowie StartZdrowie MediumZdrowie Medium PlusZdrowie Premium

Dostęp do lekarzy POZ

Tak

Nie

Tak

Tak

Tak

Wizyty u lekarzy (bez limitu)

1 rodzaj konsultacji

17 rodzajów konsultacji

26 rodzajów konsultacji

28 rodzajów konsultacji

32 rodzaje konsultacji

Konsultacje u psychiatry lub psychologa – maksymalnie 4 razy w roki

Nie

Nie

Nie

Psychiatra

Psychiatra i psycholog

Badania diagnostyczne

14 bezpłatnych badań

20 bezpłatnych badań diagnostycznych oraz 135 badań ze zniżką 15%

186 bezpłatnych badań diagnostycznych oraz 136 badań ze zniżką 15%

336 bezpłatnych badań diagnostycznych

413 bezpłatnych badań diagnostycznych

USG ciąży

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Stomatologia zachowawcza

Nie

20% zniżki

20% zniżki

20% zniżki

20% zniżki

Ilość dostępnych wizyt domowych w roku

Nie

Nie

2 wizyty w roku

4 wizyty w roku

4 wizyty w roku

Szczepienia ochronne

Nie

Nie

Przeciwko grypie i tężcowi

Przeciwko grypie i tężcowi

Przeciwko grypie i tężcowi, WZW typu A i B

Rehabilitacja ambulatoryjna

Nie

Nie

Nie

Nie

30 zabiegów na rok

Refundacja kosztów za świadczenia realizowane poza siecią PZU

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Całodobowa infolinia

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Moje Zdrowie PZU – wsparcie poszpitalne

Wsparcie poszpitalne w ramach tego ubezpieczenia gwarantuje Ci:

 • leczenie szpitalne w zarówno w związku z chorobą z pakietu, jak i nieszczęśliwym wypadkiem,
 • świadczenia za dzień rekonwalescencji,
 • świadczenie za pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii,
 • leczenie szpitalne poza terytorium Polski,
 • leczenie szpitalne Twojego małżonka lub partnera życiowego (również w wyniku choroby i nieszczęśliwego wypadku),
 • operacje chirurgiczne,
 • operacje przy znieczuleniu ogólnym,
 • operacje, które miały miejsce w trakcie pobytu w szpitalu powyżej 14 dni,
 • operacje, które muszą zostać wykonane w związku z daną chorobą z pakietu,
 • operacje, które muszą zostać wykonane poza RP,
 • operacje chirurgiczne Twojego małżonka lub partnera życiowego.

Moje Zdrowie PZU – powrót do zdrowia

W ramach pakietu Moje Zdrowie otrzymujesz również wsparcie w związku z powrotem do zdrowia. Poniżej przedstawiamy zakres ochrony oferowany przez PZU:

OnkowsparcieOnko-kardiowsparcieOnko-kardio-neurowsparcieMultiwsparcie

Pierwsze wystąpienie ciężkiej choroby

Tak

Tak

Tak

Tak

Pierwsze wystąpienie ciężkiej choroby u Twojego małżonka lub partnera życiowego

Tak

Tak

Tak

Tak

Specjalistyczne leczenie

Tak

Tak

Tak

Tak

Konsultacja zagraniczna i assistance

Tak

Tak

Tak

Tak

Ciężka choroba – usługi medyczne

Tak

Tak

Tak

Tak

Trwały uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku zawału serca lub udaru mózgu

Nie

Tak

Tak

Tak

Liczba chorób, wchodzących w zakres ochrony

3 rodzaje chorób

10 rodzajów chorób

18 rodzajów chorób

45 rodzajów chorób

W ramach ciężkich chorób w zależności od pakietu ochroną objęte są różne zakresy – szczegóły dotyczące tego, jakie są to choroby znajdziesz w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

Moje Zdrowie PZU – wsparcie powypadkowe

W ramach wsparcia powypadkowego PZU gwarantuje Ci:

 • wypłatę świadczenia w związku z trwałym uszczerbkiem,
 • wypłatę świadczenia w związku z trwałym uszczerbkiem w wyniku NW Twojego małżonka lub partnera życiowego,
 • ochronę, która obejmuje następstwa wypadku, który miał miejsce na drodze lub w pracy,
 • pomoc w razie utraty sprawności w codziennym życiu,
 • wsparcie w razie trwałej niezdolności do pracy,
 • wsparcie w razie wystąpienia złamania kości.

Moja Rodzina PZU – wsparcie dla Ciebie i Twoich bliskich

W ramach tego ryzyka ochronę ubezpieczeniową możesz rozszerzyć również na swoich najbliższych. Sprawdź, jaki zakres ubezpieczenia oferuje PZU w ramach wsparcia dla Ciebie i Twojej rodziny:

Wsparcie dla CiebieZabezpieczenie Twoich najbliższych

Śmierć Twojego małżonka lub partnera życiowego

Śmierć w wyniku wypadku przy pracy

Śmierć Twojego małżonka lub partnera życiowego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Śmierć w związku z wystąpieniem zawału serca lub udaru mózgu

Śmierć Twojego rodzica lub rodzica Twojego partnera życiowego czy małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Śmierć Twojego dziecka

Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego

Śmierć Twojego dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Śmierć z wykluczeniem zdarzenia mającego miejsce pod wpływem narkotyków czy wskutek samobójstwa

Urodzenie dziecka (w tym również martwego)

Mój Wybór PZU – dodatkowe rozszerzenia ochrony

Poza obligatoryjnymi ryzykami znajdującymi się w polisie dostępny jest również szereg ryzyk fakultatywnych, które występują w poszczególnych ofertach. Sprawdź, na jakie rozszerzenia możesz się zdecydować:

 • 1
  PZU Ochrona i Zdrowie
  • Dofinansowanie leków
  • Opieka medyczna dla niepełnoletniego dziecka/dzieci
  • Opieka medyczna dla małżonka, partnera życiowego lub pełnoletniego dziecka
  • W razie wypadku
  • Ochrona dla dziecka
 • 2
  PZU Zdrowie pod Ochroną
  • Dofinansowanie leków
  • Opieka medyczna dla niepełnoletniego dziecka/dzieci
  • Opieka medyczna dla małżonka, partnera życiowego lub pełnoletniego dziecka
 • 3
  PZU Życie pod Ochroną
  • Dofinansowanie leków
  • W razie wypadku
  • Ochrona dla dziecka

Pamiętaj, że to Ty decydujesz, jaki zakres ochrony Cię interesuje. Dobierz ubezpieczenie tak, by spełniło zarówno Twoje oczekiwania, jak i Twojej rodziny. Cennik ubezpieczenia zdrowotnego PZU wyliczany jest indywidualnie w zależności od wielkości firmy i liczby pracowników, którzy chcą wykupić polisę.

Karencje w ubezpieczeniu zdrowotnym PZU

Karencja to okres, w którym ubezpieczony nie może skorzystać z określonych świadczeń, nawet po zakupie ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku polisy PZU Ochrona i Zdrowie, karencje są stosunkowo krótkie i dotyczą wybranych zabiegów lub świadczeń medycznych. Warto zaznaczyć, że karencje mają na celu zabezpieczenie interesów wszystkich ubezpieczonych oraz zapewnienie stabilności cen polis medycznych.

Karencje dla ofert PZU Ochrona i Zdrowie oraz PZU Życie pod Ochrony obowiązują, jeśli przystąpisz do ubezpieczenia później niż w czwartym miesiącu:

 • zatrudnienia u Twojego pracodawcy,
 • po zawarcia związku małżeńskiego,
 • od uzyskania pełnoletności.

Karencje kształtują się następująco:

 • 6 miesięcy – śmierć ubezpieczonego, śmierć małżonka lub partnera życiowego, śmierć rodzica oraz rodzica małżonka lub partnera życiowego, śmierć dziecka oraz urodzenie martwego dziecka;
 • 9 miesięcy – urodzenie dziecka.

Jeśli przystąpisz do ubezpieczenia w ciągu 4 miesięcy, powyższe karencje nie obowiązują. 

W ubezpieczeniu znajdują się również karencje, które są obecne zawsze, bez względu na moment przystąpienia do umowy ubezpieczenia:

 • 30 dni – leczenie szpitalne, leczenie szpitalne plus, leczenie szpitalne małżonka lub partnera życiowego;
 • 90 dni – ciężkie choroby, ciężkie choroby małżonka lub partnera życiowego, ciężkie choroby – usługi medyczne, leczenie specjalistyczne;
 • 180 dni – operacje chirurgiczne, operacje chirurgiczne plus, operacje chirurgiczne małżonka lub partnera życiowego.

To ważne!
Karencje nie mają zastosowania, jeśli do zdarzenia doszło w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Kiedy zgłosić uszczerbek na zdrowiu do PZU? Jeśli karencje nie mają zastosowania, szkodę możesz zgłosić od razu po zdarzeniu. Pamiętaj, że do wypłaty odszkodowania z całą pewnością konieczna będzie również dokumentacja medyczna.  

Gdzie kupić ubezpieczenie PZU Ochrona i Zdrowie?

Ubezpieczenie PZU Ochrona i Zdrowie dostępne są tylko dla firm. Jeśli jesteś pracodawcą i chcesz zapewnić swoim pracownikom odpowiednie wsparcie w związku z ich zdrowiem i życiem, rozważ ubezpieczenie z PZU. Szeroki zakres ochrony oraz atrakcyjne warunki będą dobrą odpowiedzią na potrzeby ubezpieczeniowe Twoich pracowników.

Nie czekaj i już dziś przyjdź do jednej z naszych placówek, gdzie Doradcy CUK pomogą Ci dobrać odpowiednią ofertę dla Ciebie i Twoich pracowników.