Prowadzenie gospodarstwa rolnego to wyjątkowo wymagająca praca, pełna wyzwań i nieprzewidywalnych okoliczności, dlatego warto mieć pewność, że Twój trud i majątek są odpowiednio zabezpieczone. PZU oferuje kompleksowe rozwiązania ubezpieczeniowe, które chronią Ciebie, Twoją rodzinę oraz Twój majątek rolny, w tym uprawy i zwierzęta. Sprawdź, jaki zakres oferuje to towarzystwo i dlaczego warto zdecydować się na taką ochronę.

Jeśli chcesz mieć zapewnioną pełną ochronę ubezpieczeniową, konieczne będzie zawarcie kilku polis, które zabezpieczą cały Twój majątek. Rozważ następujące rodzaje polis:

 • Gospodarstwo Rolne PZU – oferta obejmuje obowiązkowe ubezpieczenia rolne, takie jak ubezpieczenia budynków i OC Rolnika. Dodatkowo możliwy jest zakup dobrowolnego ubezpieczenia majątku ruchomego oraz wsparcie finansowe po wypadku. To pełne zabezpieczenie Twojego gospodarstwa rolnego, które można dostosować do Twoich indywidualnych potrzeb. Z PZU masz pewność, że Twój trud i inwestycje są zabezpieczone, a w razie niespodziewanych zdarzeń, będziesz mógł szybko wrócić do normalnego funkcjonowania.
 • PZU Uprawy – uprawy rolne są nieodłączną częścią działalności rolniczej, ale są narażone na wiele ryzyk. PZU oferuje ubezpieczenia, które pomogą Ci w przypadku strat z powodu zdarzeń losowych w uprawach polowych lub w szklarniach i tunelach. Co więcej, ubezpieczenia upraw są dotowane ze Skarbu Państwa, co może pomóc Ci zaoszczędzić nawet do 65% składki. Masz również możliwość dostosowania ochrony do swoich potrzeb – wystarczy, że wykupisz dodatkowe ubezpieczenia, które nie są dotowane.
 • PZU Zwierzęta – hodowla zwierząt i drobiu to inwestycja, która wymaga szczególnej uwagi. Ubezpieczenie zwierząt w PZU zapewnia odszkodowanie na pokrycie strat w hodowli z powodu choroby, wypadku lub innych zdarzeń losowych. Co ważne, możesz wykupić ubezpieczenie na rok lub na określony czas, taki jak transport, wystawy, zawody czy opas. Towarzystwo oferuje zarówno ubezpieczenia dotowane, jak i niedotowane, abyś mógł wybrać opcję najlepiej odpowiadającą Twoim potrzebom.

Z PZU możesz być pewien, że Twoje gospodarstwo rolne jest w dobrych rękach. Ubezpieczenia rolne dają Ci spokój i pewność, że niezależnie od przeciwności losu, Twój trud i inwestycje są odpowiednio chronione. W dalszej części artykułu przedstawimy więcej informacji na temat poszczególnych polis rolnych.

Gospodarstwo Rolne PZU – ochrona mienia i bezpieczeństwo pracowników

Prowadzenie gospodarstwa rolnego wiąże się z wieloma wyzwaniami i licznymi ryzykami. Dlatego warto zadbać kompleksową ochronę nie tylko swojego mienia, ale też osób pracujących na terenie gospodarstwa. PZU oferuje szeroki zakres ubezpieczeń, które obejmują ochronę Twojego domu, budynków rolnych, sprzętu rolniczego, wyposażenia gospodarstwa, ziemiopłodów oraz zwierząt. Dodatkowo, w razie nieszczęśliwego wypadku, towarzystwo udzieli Ci wsparcia finansowego. Ubezpieczenie rolne PZU to pewność, że Twój majątek jest właściwie zabezpieczony. Dla jakich grup przeznaczony jest ten produkt?

 • Dla rolników, czyli osób fizycznych, które prowadzą własne gospodarstwa rolne.
 • Dla osób prawnych (np. sp. z. o. o.) i jednostek bezosobowych (np. stowarzyszeń). Ochrona jest możliwa w zakresie ubezpieczenia majątku ruchomego, czyli np. sprzętu rolniczego, wyposażenia, zwierząt czy ziemiopłodów.

Jakie mienie może zostać objęte ochroną?

PZU oferuje zarówno ubezpieczenie budynków rolnych, jak i mienia ruchomego. Taki zakres gwarantuje pełną ochronę Twojego mienia.

Co dokładnie obejmuje ochrona ubezpieczeniowa w PZU?

 • Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych – zgodnie z ustawą, jeśli posiadasz gospodarstwo rolne, masz obowiązek ubezpieczenia budynków znajdujących się w Twoim gospodarstwie. Możesz objąć ochroną takie budynki jak: dom, garaż, stodoła, obora, magazyn. Co więcej, PZU daje możliwość ubezpieczenia także wiat i przybudówek, które znajdują się na terenie Twojego gospodarstwa.
 • Elementy stałe w budynku mieszkalnym – ochrona obejmuje również takie elementy w Twoim domu, jak meble w zabudowie, drzwi, okna, armatura, glazura czy podłogi.
 • Sprzęty gospodarstwa domowego – ubezpieczenie w PZU obejmuje także mienie ruchome, znajdujące się w Twoim domu. Ochrona może obejmować np. sprzęt wideo, meble, komputery, książki, ubrania i inne ruchomości domowe, które znajdują się w Twoim domu.
 • Ubezpieczenie pozostałego mienia ruchomego – ochroną ubezpieczeniową może zostać objęte również mienie ruchome, które znajduje się w Twoim gospodarstwie, takie jak np. ubezpieczenie maszyn rolniczych. PZU ubezpieczy również ziemiopłody, sprzęt rolniczy, narzędzia, materiały i zapasy oraz zwierzęta gospodarskie.
 • Słomę i siano – również takie, które składowane jest poza budynkami rolniczymi.

Zakres ubezpieczenia, czyli od czego możesz zabezpieczyć swoje mienie?

Kupując ubezpieczenie rolne w PZU, zyskujesz pewność, że towarzystwo wypłaci odszkodowanie w przypadku szkód spowodowanych przez szereg zdarzeń losowych. Zakres ubezpieczenia zależy od rodzaju polisy. Zobacz, w przypadku jakich zdarzeń możesz liczyć na pomoc PZU.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych – zakres ochrony:

 • ogień,
 • huragan,
 • opad śniegu,
 • podtopienia,
 • powódź,
 • grad,
 • deszcz nawalny,
 • uderzenie pioruna,
 • ekspolozja,
 • osuwanie się ziemi,
 • lawina,
 • tąpnięcie,
 • upadek statku powietrznego.

Dobrowolne ubezpieczenie mienia ruchomego – zakres ochrony:

 • ogień,
 • huragan,
 • powódź,
 • grad,
 • opady,
 • uderzenie pioruna,
 • śnieg i lód,
 • osuwanie się ziemi,
 • zapadanie się ziemi,
 • eksplozja,
 • lawina,
 • trzęsienie ziemi,
 • upadek statku powietrznego,
 • akcja ratownicza przeprowadzona w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego,
 • porażenie prądem (w odniesieniu do zwierząt gospodarskich).

Możliwe jest również rozszerzenie zakresu ubezpieczenia mienia ruchomego, aby zyskać jeszcze pełniejszą ochronę. Polisę można rozszerzyć o:

 • przepięcia,
 • kradzież z włamaniem (zarówno dla budynku mieszkalnego, jak i budynków gospodarczych),
 • assistance,
 • agrocasco, które gwarantuje ubezpieczenie dla Twoich maszyn rolniczych (np. w sytuacji, gdy na terenie Twojego gospodarstwa drzewo spadnie na Twoją maszynę rolniczą i spowoduje jej uszkodzenie).

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika

Jako rolnik jesteś również zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Ten obowiązek reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Kupując ubezpieczenie OC rolnika PZU masz pewność, że odszkodowanie zostanie wypłacone, jeśli Ty, ktoś z Twojej rodziny lub Twój pracownik wyrządzicie szkodę innej osobie podczas pracy w gospodarstwie.

Dlaczego warto wykupić obowiązkowe OC rolnika w PZU i co obejmuje?

 • Ochrona w trudnych sytuacjach – nikt nie jest w stanie przewidzieć wszystkich potencjalnych zagrożeń, szczególnie jeśli w Twoim gospodarstwie zatrudniasz pracowników lub w wykonywaniu prac pomagają Ci domownicy. Dlatego jako rolnik masz obowiązek wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika, które zapewnia wypłatę odszkodowania poszkodowanym osobom przez Ciebie, Twoich domowników lub pracowników.
 • Bezpieczeństwo i spokój – obowiązkowe OC rolnika to nie tylko spełnienie prawnego obowiązku, ale przede wszystkim gwarancja bezpieczeństwa i spokoju. Dzięki niemu nie musisz obawiać się finansowych konsekwencji nieszczęśliwych zdarzeń, które mogą wydarzyć się w trakcie prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Obowiązkowe OC rolnika PZU zapewnia wszechstronną ochronę i pewność, że w razie potrzeby, jesteś odpowiednio zabezpieczony. Skorzystaj z oferty PZU i ciesz się spokojem, wiedząc, że Twoje gospodarstwo rolne jest właściwie zabezpieczone.

To ważne!
Jeśli w poprzednim roku ubezpieczeniowym korzystałeś z usług innego ubezpieczyciela, konieczne jest złożenie wypowiedzenia OC rolnika.

Ubezpieczenie NNW

Gospodarstwo rolne to miejsce pełne wyzwań i potencjalnych zagrożeń, zarówno dla Twojego mienia, jak i Twojego zdrowia. Dlatego warto zabezpieczyć się przed nieszczęśliwymi wypadkami za pomocą ubezpieczenia NNW, czyli Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Ubezpieczenie NNW w PZU oferuje wypłatę odszkodowania w przypadku poważnych i trwałych uszczerbków na zdrowiu, takich jak:

 • zawał serca lub krwotok śródczaszkowy,
 • atak epilepsji lub omdlenie,
 • nieszczęśliwy wypadek.

W momencie, gdy Twoje zdrowie ulegnie trwałemu pogorszeniu, a Ty lub Twoi bliscy potrzebujecie wsparcia finansowego, możesz polegać na odszkodowaniu od PZU.

PZU pokrywa również dodatkowe koszty, które mogą wyniknąć w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, takie jak np.:

 • koszty związane z uciążliwym leczeniem w tym operacje lub dłuższy pobyt w szpitalu,
 • koszty związane z przeszkoleniem osób niepełnosprawnych, aby pomóc im wrócić do normalnego życia,
 • koszty związane z zakupem przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, które poprawią komfort i jakość życia,
 • koszty związane z transportem medycznym i dostawą leków,
 • koszty związane z rehabilitacją i pomocą psychologiczną, które pomogą w procesie powrotu do zdrowia,
 • koszty pomocy domowej po pobycie w szpitalu, abyś mógł skupić się na rekonwalescencji,
 • koszty opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi, w sytuacji, gdy Twoja zdolność do opieki zostaje ograniczona.

Bez względu na to, na jaki zakres ochrony ubezpieczeniowej się zdecydujesz pamiętaj o tym, by przed zakupem polisy zapoznać się z OWU, czyli Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Dzięki temu będziesz mieć pewność, w jakich sytuacjach zadziała Twoja polisa. Zapoznaj się nie tylko z zakresem ubezpieczenia, ale również z wyłączeniami ochrony.

Z PZU możesz być pewien, że Twoje gospodarstwo rolne i Twoje zdrowie są w dobrych rękach.

PZU Uprawy – ochrona Twoich plonów i inwestycji rolniczych

Ochrona ubezpieczeniowa oferowana przez PZU to gwarancja bezpieczeństwa Twoich upraw i inwestycji. Towarzystwo pozwala zarówno na zawarcie ubezpieczeń dotowanych, w ramach których nawet do 65% składki pokrywa budżet państwa, jak również ubezpieczenia niedotowane. Kupując ubezpieczenie upraw w PZU zabezpieczasz swoje gospodarstwo rolne przed nieprzewidzianymi ryzykami, jakie mogą mieć miejsce.

Ubezpieczenie upraw w PZU dedykowane jest różnym grupom beneficjentów m.in.:

 • rolnikom,
 • osobom prawnym (np. sp. z. o. o.),
 • jednostkom, które nie posiadają osobowości prawnej (np. stowarzyszeniom).

Co można ubezpieczyć w ramach polisy PZU Uprawy?

Jeżeli otrzymujesz bezpośrednie dopłaty z budżetu państwa – zgodnie z przepisami prawa masz obowiązek ubezpieczenia minimum połowę powierzchni Twoich upraw dotowanych od przynajmniej jednego obowiązkowego ryzyka ubezpieczeniowego.

PZU obejmuje ochroną takie uprawy jak:

Uprawy poloweUprawy warzyw i owoców
 • kukurydza
 • zboża
 • rzepak
 • rośliny strączkowe
 • buraki cukrowe
 • ziemniaki
 • tytoń
 • chmiel
 • owoce krzewów owocowych i drzew
 • krzewy owocowe i drzewa
 • truskawki (owoce i nasadzenia)
 • warzywa gruntowe

Od czego mogą być chronione uprawy?

Ubezpieczenie PZU Uprawy obejmuje takie zdarzenia jak:

 • przymrozki wiosenne,
 • ujemne skutki przezimowania,
 • grad,
 • powódź,
 • deszcz nawalny,
 • huragan,
 • ogień,
 • piorun.

PZU pozwala na wykupienie pojedynczych ryzyk dla Twoich upraw, ale daje też możliwość wykupienia pakietów sezonowych:

Obowiązkowe dotowane ubezpieczenie upraw

Dobrowolne dotowane ubezpieczenie upraw

Pakiet Wiosna

Pakiet Jesień

Pakiet 5 ryzyk

 • przymrozki wiosenne
 • grad
 • przymrozki wiosenne
 • grad
 • ujemne skutki przezimowania
 • deszcz nawalny
 • huragan
 • osunięcie się ziemi
 • lawina
 • piorun

PZU daje również możliwość wykupienia pakietu wszystkich ryzyk dotowanych: obowiązkowych i dobrowolnych
Poza ochroną dla upraw dotowanych PZU oferuje również dodatkową ochronę dla ubezpieczeń niedotowanych np. dla upraw polowych, środków do produkcji roślin czy upraw w tunelach foliowych i szklarniach

Przed zawarciem polisy PZU Uprawy zapoznaj się z OWU. Zapoznaj się z zakresem oraz z wyłączeniami ochrony ubezpieczeniowej, by mieć pewność, że Twoja polisa zadziała wtedy, kiedy tego oczekujesz.

PZU Zwierzęta – bezpieczeństwo Twojej hodowli

Twoje zwierzęta i hodowla to dla Ciebie nie tylko pasja, ale także inwestycja. Zabezpiecz się przed nieprzewidywalnymi ryzykami związanymi z chorobami, wypadkami czy innymi zdarzeniami losowymi. PZU oferuje szeroki zakres ubezpieczeń, które możesz dostosować do swoich indywidualnych potrzeb.

Dla kogo dedykowany jest produkt PZU Zwierzęta?

Ochrona ubezpieczeniowa dedykowana jest dla:

 • hodowców zwierząt,
 • właścicieli zwierząt gospodarskich oraz zwierząt hodowlanych.

Jakie zwierzęta można ubezpieczyć w ramach polisy PZU?

PZU daje możliwość ubezpieczenia różnych kategorii zwierząt. Katalog jest bardzo szeroki. Niedotowane ubezpieczenie zwierząt obejmuje:

 • konie robocze, bydło, kozy, owce oraz inne zwierzęta gospodarskie,
 • konie wyścigowe (także rekreacyjne i sportowe),
 • trzodę chlewną,
 • lisy, norki i inne zwierzęta futerkowe,
 • ubezpieczenie pasieki (PZU obejmuje pasieki powyżej 5 uli),
 • ryby, które są hodowane w stawach hodowlanych,
 • drób, w tym kaczki, kury, indyki i gęsi (PZU daje możliwość ochrony różnych kategorii drobiu w tym tuczony drób oraz kury nioski).

Od czego mogą być chronione Twoje zwierzęta?

Zakres ubezpieczenia oferowany przez PZU jest bardzo szeroki. Poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres ochrony zarówno dla zwierząt gospodarskich, jak i dla drobiu:

Niedotowane ubezpieczenie zwierzątNiedotowane ubezpieczenie drobiu
 • ogień
 • powódź
 • uderzenie pioruna
 • huragan
 • wypadek zwierzęcia
 • choroba zwierzęcia
 • lawina
 • osunięcie się ziemi
 • ogień
 • powódź
 • uderzenie pioruna
 • huragan
 • opady
 • śnieg i lód
 • wypadek drobiu
 • choroba drobiu
 • eksplozja
 • grad
 • osuwanie się ziemi
 • zapadanie się ziemi
 • lawina
 • tąpnięcie
 • upadek statku powietrznego
 • wydostanie się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych
 • kanibalizm

Swoje zwierzęta gospodarskie możesz ubezpieczyć również na wypadek utraty produkcji mleka u krów, utraty płodu i młodego przychówku u bydła i koni oraz utylizacji zwłok koni roboczych i bydła.

Z kolei drób hodowlany możesz ubezpieczyć również na wypadek szkód, które powstały wskutek awarii urządzeń grzewczych lub wentylacyjnych w obiekcie, gdzie jest przechowywany drób oraz od szkód, które powstały w związku z przerwą w dopływie prądu.

Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia

Chcesz jeszcze bardziej zabezpieczyć swoje hodowle? Możesz to zrobić rozszerzając zakres ubezpieczenia w PZU o następujące opcje.

 • Ubezpieczenie pasiek – PZU wypłaci odszkodowanie, jeśli Twoje ule w pasiece zostaną uszkodzone przez zdarzenia losowe takie jak: powódź, ogień, huragan, uderzenie pioruna, obsunięcie się ziemi czy lawinę. Ochrona zadziała również, gdy dojdzie do wypadku podczas transportu uli na pożytki. PZU daje możliwość rozszerzenia ochrony również na wypadek kradzieży uli czy rodzin pszczelich oraz w razie zatrucia pszczół środkami do ochrony roślin.
 • Ubezpieczenie hodowli ryb – Towarzystwo wypłaci odszkodowanie, gdy dojdzie do sytuacji, że w stawie hodowlanym zabraknie wody, gdy ryby padną, uduszą się lub wypłyną ze stawu hodowlanego.
 • Ubezpieczenie zwierząt futerkowych – ochrona zadziała, gdy hodowane przez Ciebie zwierzęta zostaną stratyfikowane lub konieczne będzie ich uśmiercenie z powodu choroby czy wypadku lub w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych takich jak ogień, powódź, uderzenie pioruna, lawina, huragan czy obsunięcie się ziemi.

Jak widzisz, PZU gwarantuje kompleksową ochronę dla zwierząt i hodowli. Decydując się na to ubezpieczenie, zyskujesz spokój i pewność, że Twoje inwestycje są zabezpieczenie.

Gdzie kupić ubezpieczenie rolne PZU?

Chcesz zabezpieczyć swoje gospodarstwo rolne oraz swoje mienie i inwestycje? Polecamy Twojej uwadze ubezpieczenia rolne w PZU. Nie czekaj i już dziś zadbaj o bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny kupując polisy ubezpieczeniowe dopasowane do Twoich potrzeb.