Ubezpieczenie zdrowotne z Allianz to produkt finansowy, który zapewnia ochronę zdrowia i dostęp do opieki medycznej w razie choroby lub wypadku. Dedykowany jest firmom. Dzięki temu pracownicy mogą skorzystać z różnorodnych usług medycznych, wizyt lekarskich, badań diagnostycznych oraz leczenia, często bez dodatkowych kosztów. Ubezpieczenie zdrowotne z Allianz to kompleksowy pakiet ochrony, który zapewni Twoim pracownikom szybki dostęp do wysokiej jakości opieki medycznej. Dzięki temu produktowi możesz zapewnić swoim pracownikom spokój i poczucie bezpieczeństwa, jednocześnie zwiększając ich zaangażowanie i motywację do pracy.

Zadbaj o zdrowie swoich pracowników z ubezpieczeniem zdrowotnym Allianz! Sprawdź, jaki zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje ten produkt i dlaczego warto się na niego zdecydować.

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie Allianz Zdrowie?

Ubezpieczenie zdrowotne od Allianz powstało z myślą o zaspokojeniu różnorodnych potrzeb zdrowotnych pracowników firm, które do niego przystąpią oraz ich najbliższych. Jeśli zdecydujesz się na to ubezpieczenie, Twoi pracownicy będą mogli wybrać jeden z kilku wariantów ubezpieczenia, które opiszemy w dalszej części artykułu.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia zdrowotnego w towarzystwie Allianz? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz analizując pakiety, które będą mieli do wyboru Twoi pracownicy:

 • Pakiet Indywidualny – przeznaczony dla pracownika, który ukończył 18 lat, ale nie ukończył 69 lat;
 • Pakiet Partnerski – przeznaczony dla pracownika oraz jego współmałżonka lub partnera. Tu również wprowadzony jest warunek dotyczący ukończenia przez pracownika i osobę współubezpieczoną 18 lat i nieukończenia 69 lat. W tym pakiecie możliwa jest również konfiguracja – pracownik + jedno dziecko, które nie ukończyło 25 lat;
 • Pakiet Rodzinny – w tym pakiecie ochroną objęty będzie pracownik, jego współmałżonek lub partner oraz ich dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia. Tu również wiek wstępu to 18-68 lat;
 • Pakiet Rodzic – ochroną ubezpieczeniową objęty będzie rodzic pracownika, rodzić współmałżonka lub rodzic partnera Twojego pracownika, który ukończył 45 lat, ale nie ukończył jeszcze 80. roku życia. Co ważne, rodzice pracownika mogą przystąpić do ubezpieczenia tylko jeśli przystępuje również pracownik. Rodzice współmałżonka lub rodzice partnera mogą przystąpić do umowy tylko pod warunkiem, że pracownik przystąpił do umowy w ramach Pakietu Partnerskiego czy Rodzinnego wraz ze swoim partnerem lub współmałżonkiem.

Allianz zdrowie – pakiety ubezpieczeniowe

Allianz zdrowie to program opieki medycznej. Pracownik ma do wyboru 5 wariantów ubezpieczenia, dzięki którym mają oni dostęp do wielu lekarzy specjalistów, badań, wizyt domowych i szczepień w ponad 3100 placówkach medycznych w całej Polsce. Z kolei wariant 6 został stworzony z myślą o rodzicach i teściach pracownika.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres ochrony w ramach poszczególnych pakietów.

Świadczenia zdrowotneDla Ciebie PremiumDla Ciebie KomfortDla Ciebie OptimumDla Ciebie MaximumDla Ciebie Prestige VIPDla Rodzica

Opieka lekarzy POZ internista/lekarz chorób wewnętrznych, lekarz rodzinny/lekarz medyczny rodzinnej, pediatra¹

R

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Opieka specjalistyczna: alergolog, angiolog, chirurg naczyniowy, diabetolog, gastroenterolog, hematolog, hematolog dziecięcy¹, hepatolog, kardiolog, kardiolog dziecięcy¹, ortopeda, ortopeda traumatolog

Tak

R

Tak

Tak

Tak

Tak

Opieka specjalistyczna: chirurg ogólny, chirurg dziecięcy¹, dermatolog, dermatolog wenerolog, ginekolog/ ginekolog-położnik, otolaryngolog/laryngolog, otolaryngolog/laryngolog dziecięcy¹, neurolog, neurolog dziecięcy¹, neurochirurg, okulista, pulmonolog, reumatolog, urolog, urolog dziecięcy¹

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Opieka specjalistyczna: chirurg onkolog, endokrynolog, ginekolog endokrynolog, ginekolog onkolog, hipertensjolog, onkolog, onkolog dziecięcy¹

R

R

R

Tak

Tak

Tak

Opieka specjalistyczna: geriatra

R

R

R

R

Tak

Tak

Opieka specjalistyczna: androlog, dietetyk, lekarza chorób zakaźnych, nefrolog, proktolog, seksuolog

R

R

R

R

Tak

R

Opieka specjalistyczna: lekarz rehabilitant, psychiatra, psychiatra dziecięcy¹, psycholog (limit – po 4 konsultacje w 12-miesięcznych okresach odpowiedzialności Allianz, licząc od dnia objęcia ochroną danego Ubezpieczonego)

R

R

R

R

Tak

R

Konsultacje lekarza dyżurnego internisty, lekarza rodzinnego, pediatry¹ w placówkach medycznych wskazanych za pośrednictwem Infolinii medyczne

R

R

Tak

Tak

Tak

Tak

E-konsultacje: internista, pediatra¹

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

E-konsultacje: chirurg, chirurg dziecięcy¹, dermatolog, ginekolog, laryngolog, laryngolog dziecięcy¹, neurochirurg, neurolog, neurolog dziecięcy¹, pulmonolog, urolog, urolog dziecięcy¹, wenerolog

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

E-konsultacje: alergolog, diabetolog, gastrolog, kardiolog, kardiolog dziecięcy¹, ortopeda

Tak

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

E-konsultacje: endokrynolog

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

Tak

E-konsultacje: dietetyk

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Nie

E-konsultacje: psycholog (limit – 4 konsultacje w 12-miesięcznych okresach odpowiedzialności Allianz, licząc od dnia objęcia ochroną danego Ubezpieczonego)

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Nie

Konsultacje profesorskie przebiegu leczenia

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

Nie

Konsultacje profesorskie

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Nie

Limitowane wizyty domowe: 2 wizyty w 12-miesięcznych okresach odpowiedzialności Allianz, licząc od dnia objęcia ochroną danego Ubezpieczonego

Nie

Nie

Tak

Nie

Nie

Tak

Nielimitowane wizyty domowe

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

Nie

Prowadzenie ciąży

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Szkoła rodzenia

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Nie

¹ dla dzieci ubezpieczonych w Pakiecie Partnerskim/Rodzinnym. Dzieci mogą korzystać również z porad innych specjalistów w ramach posiadanego wariantu ubezpieczenia (nie dotyczy wariantu Dla Rodzica)
R – rabat (10% zniżki od aktualnej ceny obowiązującej w placówce medycznej wskazanej za pośrednictwem Infolinii medycznej dla świadczenia zdrowotnego)

Dla Ciebie PremiumDla Ciebie KomfortDla Ciebie OptimumDla Ciebie MaximumDla Ciebie Prestige VIPDla Rodzica

Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne

42

41

54

55

65

49

Ambulatoryjna opieka pielęgniarska

9

9

9

9

10

9

Diagnostyka laboratoryjna – badania z krwi

24

73

96

138

233

125

Badania bakteriologiczne i mykologiczne

15

R

17

36

36

35

Badania moczu i kału

35

40

42

42

56

41

Badania histopatologiczne

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Badania endoskopowe

R

R

7

11

13

11

Badania radiologiczne – RTG (w tym z kontrastem)

6

122

125

125

126

125

Badania ultrasonograficzne – USG

6

28

31

57

57

56

Tomografia komputerowa (w tym z kontrastem)

R

R

12

38

38

R

Rezonans magnetyczny (w tym z kontrastem)

R

R

12

46

46

R

Badania czynnościowe

4

1

9

19

20

19

Szczepienia

R

1

1

2

6

2

Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia

Nie

7

7

7

17

7

Stomatologia

R

R

R

R

R

R

Świadczenia opiekuńcze (assistance)

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

 Liczby w tabeli określają liczbę dostępnych badań/świadczeń/specjalizacji/zabiegów dla danego wariantu.
R – rabat (10% zniżki od aktualnej ceny obowiązującej w placówce medycznej wskazanej za pośrednictwem Infolinii medycznej dla świadczenia zdrowotnego) 

W ramach świadczeń assistance możesz liczyć na wsparcie w trudnych sytuacjach. Poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres ochrony.

Wybrane świadczenia opiekuńcze (assistance)UbezpieczonyUbezpieczony rodzic

Transport medyczny z miejsca zdarzenia ubezpieczeniowego do zakładu opieki zdrowotnej

1 000 zł

1 000 zł

Transport medyczny z zakładu opieki zdrowotnej do miejsca zamieszkania oraz transport medyczny z zakładu opieki zdrowotnej do zakładu opieki zdrowotnej

1 000 zł

1 000 zł

Transport na 1 wizytę kontrolną¹

Nie

1 000 zł

Transport do i z sanatorium w wybranym przez ubezpieczonego terminie (do 1 roku po zakończeniu hospitalizacji)¹

Nie

1 000 zł

Organizacja procesu rehabilitacyjnego (w domu lub placówce rehabilitacyjnej)

700 zł

700 zł²

Zakup lub wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego oraz transport sprzętu rehabilitacyjnego do domu

500 zł

500 zł²

Opieka pielęgniarki¹

1 500 zł

1 500 zł

Pomoc domowa¹

300 zł

500 zł

Wizyta pielęgniarki po wypadku

500 zł

500 zł

Pomoc psychologa w trudnych sytuacjach losowych wskazanych w OWU

500 zł

500 zł

Dostarczenie do miejsca pobytu leków zaordynowanych przez lekarza

100 zł

250 zł¹

Dostarczenie książek, posiłków¹

Nie

250 zł

Opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi w przypadku hospitalizacji ubezpieczonego trwającej powyżej 3 dni

450 zł maks. 150 zł/dzień

Nie

Pomoc położnej lub pielęgniarki w opiece nad nowo narodzonym dzieckiem

150 zł

Nie

Organizacja prywatnych lekcji ubezpieczonemu dziecku po nieobecności w szkole powyżej 7 dni

200 zł

Nie

Organizacja pobytu opiekuna prawnego w szpitalu w razie hospitalizacji ubezpieczonego dziecka

500 zł

Nie

Opieka nad ubezpieczonym dzieckiem w razie jego zachorowania

200 zł maks. 1 dzień

Nie

Sumy w tabeli to limity na jedno zdarzenie ubezpieczeniowe.
¹ po hospitalizacji trwającej powyżej 5 dni
² po wypadku lub po hospitalizacji trwającej powyżej 5 dni
 

Ubezpieczyciel zapewnia wsparcie także w następującym zakresie:

Wybrane świadczenia opiekuńcze (assistance)UbezpieczonyUbezpieczony rodzic

Zwrot kosztów zakupu biletów autobusowych lub kolejowych 1 klasy dla jednej osoby bliskiej do i ze szpitala w czasie hospitalizacji¹

Nie

1 000 zł

Zwrot kosztów zakupu biletów autobusowych lub kolejowych 1 klasy dla jednej osoby bliskiej do i z miejsca pobytu¹

Nie

1 000 zł

Organizacja i pokrycie kosztów noclegu jednej osoby bliskiej w pobliżu szpitala w czasie hospitalizacji¹

Nie

300 zł maks. 2 noclegi

Organizacja i pokrycie kosztów noclegu jednej osoby bliskiej w hotelu¹

Nie

300 zł maks. 2 noclegi

Infolinia Zdrowe Odżywianie, Infolinia Zdrowotne usługi informacyjne

Bez limitu

Bez limitu

Infolinia Baby Assistance

Bez limitu

Nie

Sumy w tabeli to limity na jedno zdarzenie ubezpieczeniowe.
¹ po hospitalizacji trwającej powyżej 5 dni

Zakres ubezpieczenia Allianz zdrowie jest bardzo szeroki. Przed zawarciem umowy warto zapoznać się z wyłączeniami ochrony oraz informacjami, jakie dokładnie badania objęte są ochroną ubezpieczeniową.

Ubezpieczenie zdrowotne Allianz – najszerszy zakres umów dodatkowych

Decydując się na zakup ubezpieczenia medycznego w Allianz, warto rozważyć dokupienie umów dodatkowych, które zapewnią pracownikowi pełną ochronę i wsparcie w trudnych sytuacjach.

Oto umowy dodatkowe, o które można rozszerzyć podstawowy zakres ochrony:

 • opieka rehabilitacyjna – gwarantuje organizacje i pokrycie kosztów rehabilitacji we współpracujących placówkach;
 • opieka stomatologiczna – gwarantuje organizację i pokrycie kosztów leczenia we współpracujących placówkach lub refundację kosztów leczenia poniesionych w dowolnej placówce w Polsce;
 • zwrot kosztów za leki – Allianz zwraca koszty leków, które przepisał lekarz podczas wypisu ze szpitala;
 • leczenie w szpitalu – otrzymasz wypłatę świadczenia za nieprzerwany pobyt w szpitalu aż do 180 dni pobytu. Wypłata w podwójnej wysokości przy nieprzerwanym pobycie 180 dni w szpitalu;
 • leczenie operacyjne – gwarancja wypłaty, jeśli zajdzie konieczność przeprowadzenia operacji;
 • chirurgia jednego dnia – refundacja kosztów zabiegów z zakresu chirurgii jednego dnia;
 • rekonwalescencja lub pobyt w sanatorium – wypłata świadczenia w przypadku nieprzerwanej 14-dniowej rekonwalescencji, która ma miejsce bezpośrednio po minimum 7-dniowym pobycie w szpitalu lub w przypadku pobytu w sanatorium po leczeniu szpitalnym;
 • leczenie specjalistyczne – wypłata w przypadku m.in. chemioterapii, radioterapii, rozrusznika serca czy wszczepienia defibrylatora;
 • poważne zachorowania – wsparcie finansowe w razie wystąpienia poważnego zachorowania (72 poważne zachorowania);
 • koszty leczenia za granicą – opieka medyczna za granicą – pokrycie kosztów leczenia, zakup niezbędnych lekarstw, pokrycie kosztów transportu;
 • świadczenie opiekuńcze dla współubezpieczonych rodziców – możliwość dokupienia assistance łącznie dla 4 osób – rodziców pracownika i rodziców małżonka lub partnera.

Wszystkie informacje dotyczące sytuacji, w których nie zadziała polisa znajdziesz w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Przed zawarciem polisy koniecznie zapoznaj się z tym dokumentem, by mieć pewność, jakie zdarzenia objęte są ubezpieczeniem. 

Dlaczego warto przystąpić do ubezpieczenia zdrowotnego od Allianz?

Decydując się na przystąpienie do takiego ubezpieczenia, otrzymujesz:

 • 1
  szybki i bezgotówkowy dostęp do placówek medycznych. Do wyboru masz ponad 3 100 placówek medycznych na terenie całej Polski;
 • 2
  wizyty u specjalistów bez skierowania;
 • 3
  dostępność lekarzy POZ w ciągu jednego dnia roboczego, a w przypadku lekarzy specjalistów – w ciągu 5 dni roboczych;
 • 4
  możliwość skorzystania ze świadczeń zdrowotnych na zasadzie refundacji poniesionych kosztów;
 • 5
  w zależności od wariantu otrzymujesz dostęp do:
  • lekarzy specjalistów – aż 48 specjalizacji;
  • podstawowych i specjalistycznych badań;
  • wizyt domowych i szczepień;
  • konsultacji lekarza dyżurnego, konsultacji profesorskich i recepturowych;
  • ponad 60 zabiegów ambulatoryjnych;
  • ponad 280 badań z krwi, moczu i kału;
  • ponad 260 badań tj. USG, RTG, tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny;
  • prowadzenie ciąży oraz zwrot uczestnictwa w szkolenie rodzenia.

Gdzie kupić ubezpieczenie zdrowotne od Allianz?

Allianz zdrowie dla swoich pracowników kupisz w CUK Ubezpieczenia. Przyjdź do jednej z naszych placówek. Nasi doradcy odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

Nie czekaj i już dziś zadbaj o zdrowie swoich pracowników!