Ubezpieczenie mieszkania w Allianz

Ubezpieczenie mieszkania w Allianz może mieć różny zakres ochrony, w zależności od potrzeb. Sprawdź, czym wyróżnia się ta oferta.

Polisa nieruchomości to dobrowolne ubezpieczenie, które chronić może zarówno mieszkanie, dom, jak i lokale gospodarcze, domki letniskowe czy obiekty małej architektury. Zabezpieczyć możesz zarówno mury, jak i to, co znajduje się wewnątrz, czyli wyposażenie. Jak działa ubezpieczenie mieszkania w Allianz?

Mój Dom, czyli ubezpieczenie mieszkania z Allianz

Ubezpieczenie mieszkania w Allianz może mieć różny zakres ochrony, w zależności od konkretnego pakietu. Do wyboru masz trzy warianty: Komfort, Plus oraz Max. Każdy z nich chroni Twoją nieruchomość w razie pożaru i innych zdarzeń losowych oraz ryzyk katastroficznych. Jeśli dojdzie do poważnych zniszczeń, możesz przeznaczyć odszkodowanie na naprawę szkód. Poza tym, nawet w podstawowym pakiecie Komfort, masz do dyspozycji assistance, OC w życiu prywatnym oraz wsparcie po szkodzie. Takie rozwiązania gwarantują komfort, a także dodatkowe zabezpieczenie. Przykładowo, z assistance możesz skorzystać wtedy, kiedy dojdzie do awarii sprzętu RTV i AGD, bez obaw o dodatkowe koszty. Tego typu dodatek chroni także np. jeśli w Twoim mieszkaniu zalęgną się owady i pasożyty i konieczna będzie deratyzacja czy dezynsekcja oraz w momencie, kiedy konieczna będzie pomoc medyczna po nieszczęśliwym wypadku.

Ubezpieczenie mieszkanie w Allianz chroni także w momencie zalania, stłuczenia przedmiotów szklanych, dewastacji, przepięcia oraz kradzieży. Warto jednak zapoznać się z OWU firmy, aby dowiedzieć się, jakie są wyłączenia odpowiedzialności. 

OC w życiu prywatnym - przydatne i dostępne w każdym pakiecie

Tak jak wspominaliśmy, ubezpieczenie mieszkania w Allianz obejmuje OC w życiu prywatnym. Oznacza to, że jeśli wyrządzisz szkodę osobie trzeciej, np. stłuczesz sąsiadowi szybę, będziesz mógł liczyć na wsparcie finansowe. Odszkodowanie w Allianz jest wypłacane zarówno, kiedy szkoda jest wyrządzona nieumyślnie, jak i na skutek rażącego niedbalstwa.