Ubezpieczony – kim jest?

Ubezpieczony - osoba wskazana w umowie ubezpieczenia, której majątek, zdrowie, życie lub zdolność do pracy objęte jest ochroną ubezpieczeniową. Ubezpieczonemu w momencie wystąpienia szkody na jego osobie lub mieniu przysługuje świadczenie, chyba że wskazana została inna osoba uposażona w razie śmierci ubezpieczonego. 

Uwaga! Ubezpieczony i ubezpieczający to nie zawsze ta sama osoba! Ubezpieczający to ten, który zawiera umowę i zobowiązuje się do płacenia składek. Może być ubezpieczonym, ale nie musi. W przypadku ubezpieczeń NNW dzieci, to one będą osobami ubezpieczonymi, a rodzice czy prawni opiekunowie ubezpieczającymi. W tej sytuacji, polisa może być rozwiązana zazwyczaj tylko na wniosek osoby ubezpieczającej. Co ważne, jeśli chodzi o wybór osoby uposażonej przez ubezpieczającego, musi się on odbyć za zgodą ubezpieczonego. W momencie śmierci ubezpieczającego, ubezpieczony może skontaktować się z towarzystwem i sam opłacać dalsze składki. W przeciwnym razie polisa ulegnie rozwiązaniu. 

Czy wiesz, że…

W przypadku ubezpieczenia NNW komunikacyjnego, chociaż składkę opłaca właściciel samochodu, ubezpieczonym jest każdy, kto w chwili wypadku kieruje tym pojazdem oraz wszyscy współpasażerowie. W umowie ubezpieczenia NNW komunikacyjnego nie wpisuje się nazwisk ubezpieczonych. Wynika to z tego, że jest one przypisane do pojazdu, a nie do osoby. To, kto jest ubezpieczonym, konkretyzuje się dopiero w momencie wystąpienia zdarzenia, objętego ochroną ubezpieczeniową. Jest to jeden z przypadków, kiedy ubezpieczający nie musi być ubezpieczonym.