2020-05-04

OC – odpowiedzialność cywilna – co to jest?

Nie wiesz czym jest OC odpowiedzialność cywilna? Sprawdź wytłumaczenie w naszym Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.


OC – odpowiedzialność cywilna - typ ubezpieczenia majątkowego, który chroni ubezpieczonego na wypadek szkód wyrządzonych przez niego osobom trzecim w wyniku czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) albo w przypadku niewywiązania się lub błędnego wywiązania się z umowy (odpowiedzialność kontraktowa). Ubezpieczenie OC obowiązuje również wtedy, gdy szkoda powstanie z winy osoby, za którą ubezpieczony odpowiada według przepisów prawa cywilnego. Świadczenie z tytułu polisy odpowiedzialności cywilnej wypłacane jest poszkodowanemu.

Czy wiesz, że...

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej można podzielić na obowiązkowe i dobrowolne. Obowiązkowe OC to np. znane wszystkim ubezpieczenie komunikacyjne - właścicieli pojazdów mechanicznych, ale i OC zawodowe, zawierane np. przez przedstawicieli określonych profesji (lekarzy, prawników, architektów itd.). Do dobrowolnych polis tego typu zalicza się np. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, które można zawrzeć przy okazji polisy mieszkaniowej. Wtedy, kiedy z winy ubezpieczonego dojdzie np. do zalania sąsiadów czy innej szkody spowodowanej nieumyślnie, nie trzeba pokrywać kosztów naprawy szkód z własnej kieszeni. 

Przykładowo, Katarzyna wykupiła polisę OC w życiu prywatnym. Okazała się ona przydatna, kiedy jej 6-letni syn stłukł nieumyślnie sąsiadowi okno, bawiąc się piłką. Poszkodowany zgłosił szkodę ubezpieczycielowi Katarzyny i po postępowaniu otrzymał stosowne świadczenie, dzięki któremu mógł wstawić nową szybę.