2016-09-06

OC bije kierowcę po kieszeni

Eksperci nie pozostawiają złudzeń: ceny polis obowiązkowego komunikacyjnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rosną i będą rosły.

Eksperci nie pozostawiają złudzeń: ceny polis obowiązkowego komunikacyjnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rosną i będą rosły.

Zależeć to będzie przede wszystkim od przyjętej strategii polityki zabiegania o klienta, która jest odmienna u różnych towarzystw - zauważa z kolei Maciej Kuczwalski, ekspert multiagencji CUK Ubezpieczenia.