2016-01-12

Czego można się spodziewać, korzystając z BLS

W listopadzie ostatnie z 8 towarzystw, które w marcu zobowiązały się do wprowadzenia systemu bezpośredniej likwidacji szkód, wdrożyło tę usługę dla swoich klientów.

W listopadzie ostatnie z 8 towarzystw, które w marcu zobowiązały się do wprowadzenia systemu bezpośredniej likwidacji szkód, wdrożyło tę usługę dla swoich klientów.

Do niedawna sugerowano się zasadą, że OC pojazdu "kupuje się dla wroga". Obecnie OC można kupić także dla siebie. Myślą przewodniu BLS jest przede wszystkim uproszczenie i przyspieszenie likwidacji szkody. Poszkodowany w kolizji może likwidować szkodę bezpośrednio u swojego ubezpieczyciela, który wypłaci odszkodowanie, a następnie wystąpi o zwrot wypłaconej kwoty do zakładu ubezpieczeń sprawcy. W ten sposób towarzystwa konkurują między sobą już nie tylko niską ceną, ale także jakością obsługi przy likwidacji szkody, zdejmując ten często uciążliwy obowiązek z barków klienta - wyjaśnia Maciej Kuczwalski, ekspert CUK Ubezpieczenia.