Formularz Reklamacyjny

Dane kontaktowe
Osobowość prawna
Dane sprawy
Rodzaj ubezpieczenia
Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Informujemy, że wszystkie reklamacje dotyczące ochrony ubezpieczeniowej będą rozpatrywane bezpośrednio przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Dodaj kolejny plik

Prosimy o załączenie skanów lub zdjęć wszystkich dokumentów związanych ze sprawą, np. potwierdzenie złożenia wypowiedzenia, otrzymane wezwanie do zapłaty, korespondencja, umowa kupna, umowa darowizny itp.