Wzrosła liczba odszkodowań za kierowców bez ważnej polisy OC

22/08/2013

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, zarówno za szkody materialne jak i osobowe wypłacił w 2012 roku świadczenia o wartości ponad 69 mln złotych. Kwota ta jest o 12 mln złotych wyższa niż wypłacona rok wcześniej. Najbardziej dynamicznie rosną koszty szkód osobowych. W 2012 roku poszkodowani w wypadkach spowodowanych przez kierowców bez ważnego ubezpieczenia OC otrzymali za odniesione szkody o ponad 10 mln złotych więcej niż w roku 2011.

Dynamicznie rośnie także liczba spraw z bardzo wysokimi odszkodowaniami, które jednostkowo przekraczają 50 tys. złotych. Podczas gdy w 2011 roku UFG wypłacił takie świadczenia w 96 sprawach, tak w 2012 roku ich liczba wzrosła do 157. Jeszcze bardziej wzrosła całkowita wartość tych najwyższych odszkodowań osobowych. W porównaniu z 2011 rokiem wzrosła z 9,4 mln zł do aż 18 mln zł.

Według szacunków UFG, po polskich drogach wciąż porusza się około 250 tysięcy pojazdów bez wykupionego obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Źródło: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny