2019-10-24

Wiemy, co Polacy myślą o ubezpieczeniach!

Sprawdź, co najbardziej cenimy w ubezpieczeniach!

Znamy wyniki kolejnej edycji badania „Polacy o ubezpieczeniach”

W kolejnej edycji ogólnopolskiego badania ankietowego „Polacy o ubezpieczeniach 2019” wzięliśmy pod lupę posiadane przez Polaków ubezpieczenia komunikacyjne oraz tematy z nimi związane. Na polskim rynku ubezpieczeń ustabilizowały się ceny polis komunikacyjnych. OC jest obowiązkiem każdego posiadacza pojazdu, a nas szczególnie interesowało to co w największym stopniu wpływa na decyzję o jego wyborze. Zależało nam również na zbadaniu styczności respondentów z sytuacją likwidacji szkody oraz na sprawdzeniu jak wygląda ubezpieczanie samochodów leasingowanych.

Jak wybieramy ubezpieczenie OC?

Dla zdecydowanej większości ankietowanych (65,13%), najważniejszym czynnikiem wpływającym na decyzję o kupnie ubezpieczenia OC jest przede wszystkim jego cena. Na kolejnych miejscach znalazły się wszelkiego rodzaju promocje i zniżki, które oferuje ubezpieczyciel oraz możliwość wyboru spośród wielu ofert w jednym miejscu. Najmniejsze znaczenie w decyzji zakupowej respondenci przypisywali możliwości rozłożenia płatności na raty, odległości od miejsca, gdzie mogą kupić polisę oraz renomie towarzystwa ubezpieczeniowego.

Większość naszych respondentów nie musiała korzystać z likwidacji szkody z ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych.

Jakie szkody najczęściej likwidujemy?

Ponad 55% respondentów miało styczności z likwidacją szkody. Najczęstszą przyczyną okazały się uszkodzenia, które powstały nie z winy badanego (59%). Jako drugie w kolejności wskazano stłuczki z winy ankietowanego (39%). Zauważalnie mniej respondentów likwidowało szkodę w związku z kradzieżą pojazdu (9%) lub na skutek uszkodzeń powstałych w wyniku różnych czynników pogodowych (7%).

Likwidacja szkody najczęściej następuje z powodu uszkodzeń nie z winy kierowcy lub stłuczki czy wypadku, który spowodował.

Ubezpieczenie dla auta w leasingu

Wśród badanych, których samochody zostały wzięte w ramach leasingu, 62% zadeklarowało, że leasingodawca przedstawił im kilka ofert ubezpieczenia autocasco i umożliwił samodzielny wybór najkorzystniejszej polisy. Pozostałym 38%, poza zaprezentowaniem ofert polis AC, leasingodawca dał możliwość samodzielnego wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego.

Leasingodawcy w większości przedstawiają ofertę polisy AC, ale zostawiają możliwość wyboru innego ubezpieczyciela.

Jak to zbadaliśmy?

Badanie przeprowadziliśmy w maju 2019 roku na podstawie kwestionariusza internetowego, tzw. metodą CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview). W tegorocznej edycji wzięło udział 325 respondentów.

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

  • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
  • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku