2018-06-04

W drogę bez dokumentów? Jeszcze nie!

Dziś jeszcze za brak każdego z dokumentów kierowca zapłaci karę 50 zł, nie więcej jednak niż 250 zł. Zgodnie z uchwaloną przez Sejm nowelizacją ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, 4 czerwca miały wejść w życie przepisy, znoszące obowiązek posiadania przy sobie papierowych wersji dowodu rejestracyjnego oraz ubezpieczenia OC.

Dziś jeszcze za brak każdego z dokumentów kierowca zapłaci  karę 50 zł, nie więcej jednak niż 250 zł. 

Nowelizacja przepisów o ruchu drogowym. Nie wszystko jest takie oczywiste.

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm nowelizacją ustawy „Prawo o ruchu drogowym, 4 czerwca miały wejść w życie przepisy, znoszące obowiązek posiadania przy sobie papierowych wersji dowodu rejestracyjnego oraz ubezpieczenia OC. Na to jednak będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

Obowiązek posiadania dokumentów nadal obowiązuje

Faktem jest, że będziemy mogli jeździć bez posiadania przy sobie wszystkich dokumentów. Jednak na ten moment musimy jeszcze trochę poczekać. Nowe przepisy pozwalają na jazdę bez dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia zakupu polisy OC, ale kiedy wejdą w życie zależeć będzie od tego, kiedy gotowość potwierdzą  wszystkie służby, które mogą kontrolować auta na drogach. Po uzyskaniu takiego potwierdzenia, zostanie wydany specjalny komunikat w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji, a same zmiany wejdą w życie 3 miesiące po opublikowaniu tej informacji. Brak jednak jeszcze żadnej konkretnej daty.

Kontrola pojazdów i kierowców

Kontrolą kierowców w naszym kraju zajmuje się policja, Inspektorat Transportu Drogowego oraz straż graniczna. Po zmianach służby te będą mogły wirtualnie sprawdzić dane pojazdu w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 2.0. Niezbędne jest jednak wprowadzenie odpowiednich rozwiązań technicznych, które stanowią przyczynę opóźnienia się stosowania tych przepisów.

Docelowo w CEPiK policjant będzie mógł nie tylko sprawdzić, ale i zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu.  W takim przypadku, kierowca otrzyma pokwitowanie, a w bazie danych pojawi się odpowiednia informacja. Zwrot dokumentu także nastąpi wirtualnie – przez wymazanie z bazy informacji o zatrzymaniu dokumentu.

Kary za brak dokumentów

Brak odpowiednich dokumentów nadal może więc skutkować mandatem. Jednak nie zawsze wykroczenie to musi skończyć się karą finansową. Ponieważ nie dotyczy ono bezpieczeństwa w ruchu drogowym, policjant może kierowcę jedynie pouczyć, że obowiązek posiadania dokumentów nadal istnienie. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami, taki kierowca nie może ponownie wsiąść za kierownicę do póki nie będzie miał przy sobie dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia zawarcia polisy OC.

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

  • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
  • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku