2018-06-14

Sumy gwarancyjne OC idą w górę!

Ministerstwo Finansów przygotowało nowelizację dotyczącą ubezpieczenia OC. Projekt ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych zakłada podniesienie sum gwarancyjnych w OC. W przypadku szkody na osobie - 5,21 milionów euro, z kolei za szkody w mieniu - 1,05 mln euro.

Ministerstwo Finansów przygotowało nowelizację dotyczącą ubezpieczenia OC. Projekt ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych zakłada podniesienie sum gwarancyjnych w OC. W przypadku szkody na osobie - 5,21 milionów euro, z kolei za szkody w mieniu - 1,05 mln euro.

Czym są sumy gwarancyjne?

Najprościej rzecz ujmując suma gwarancyjna to kwota stanowiąca granicę odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego, u którego sprawca ma wykupione OC. Zgodnie z art. 36 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ,,odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej”.

Nowe kwoty minimalne

Nowela przewiduje podniesienie kwot minimalnych z tytułu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz rolników z 5 mln euro do 5,21 mln euro w przypadku szkód na osobie, a także z 1 mln euro do 1,05 mln euro w przypadku szkód na mieniu.

  • w przypadku szkód na osobie - 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
  • w przypadku szkód w mieniu - 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Sumy gwarancyjne a unijne prawo

W uzasadnieniu Ministerstwo Finansów wskazało, że konieczność nowelizacji ustawy wynika z przepisów unijnych. Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie UE, aby co 5 lat dokonywały przeglądu sum gwarancyjnych z uwzględnieniem wskaźnika cen konsumpcyjnych.

Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2019 roku, z tym, że niektóre regulacje zaczną obowiązywać 31 grudnia 2018 roku, a inne po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

OC dla kierowców

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Brak polisy wiąże się z koniecznością opłaty za straty z własnej kieszeni. Warto wcześniej zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami wybierając najkorzystniejsze rozwiązanie.

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

  • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
  • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku