2020-09-09

NNW w szkole? Tak, ale koniecznie z wysoką sumą ubezpieczenia!

Czy warto kupić ubezpieczenie NNW w szkole?

NNW w szkole? Tak, ale koniecznie z wysoką sumą ubezpieczenia!

Często słyszy się, że dostępne w szkołach grupowe ubezpieczenia NNW nie chronią dzieci w wystarczającym stopniu. Na niektóre produkty faktycznie trzeba uważać, ale na rynku można znaleźć również bardzo dobre ubezpieczenia. Jak powinna być skonstruowana taka ochrona?

Ubezpieczenie w szkole

Od kilku lat coraz donośniejsze są głosy krytyki pod adresem grupowych ubezpieczeń szkolnych NNW. Tych w „starym stylu” – z jedną, niską składką i również niską sumą ubezpieczenia. Jak reagują ubezpieczyciele na te sygnały? Różnie. Jedni zostają przy „klasycznych” ofertach, inni zmieniają produkty. Robią to w odpowiedzi na sygnały od rodziców, których ubezpieczeniowa świadomość – warto to podkreślić – jest z roku na rok coraz większa. W rezultacie rynek polis szkolnych ewoluuje. Dziś nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybrać bardzo dobre, dopasowane do potrzeb, ubezpieczenie NNW.  

Jak powinien wyglądać taki produkt? Pokażemy to na przykładzie oferty towarzystwa ubezpieczeń Compensa.

Szkolne NNW Compensy. Co zawiera ochrona?

Ubezpieczenie NNW dla dzieci w Compensie wyróżnia się sumą ubezpieczenia, czyli wartością maksymalnego świadczenia, które po nieszczęśliwym wypadku wypłaci ubezpieczyciel. Świadczenie za trwały uszczerbek na zdrowiu może sięgnąć nawet 60 tys. zł, a w przypadku śmierci dziecka aż 100 tys. zł. To kwoty o wiele wyższe w porównaniu z dostępnymi zazwyczaj w szkole polisami NNW!

Co ważne, te elementy Compensa uzupełnia o szereg innych, realnie przydatnych ryzyk. Takich jak świadczenie po zgonie rodzica. Warto przypomnieć, że do niedawna w polisach szkolnych wynosiło ono często tylko 1 tys. zł i było przez to słusznie krytykowane. Tymczasem w Compensie jest to aż 10 tys. zł!

Warto również zwrócić uwagę na to, że ubezpieczyciel rozdziela świadczenia na leczenie od świadczeń na rehabilitację, co zapewnia szersze wsparcie po nieszczęśliwym wypadku dziecka. Trzeba na to zwrócić uwagę wybierając polisę. Z innych ważnych elementów, Compensa pokrywa m.in. koszty korepetycji niezbędnych po nieszczęśliwym wypadku (do 500 zł).

Oprócz tego w polisie znajduje się opcja „dziecko w sieci”, w ramach której rodzice mogą skorzystać z pomocy informatyków: weryfikacji zabezpieczenia komputerów, laptopów, tabletów. Ubezpieczyciel pomaga też w instalacji ograniczeń rodzicielskich czy czasowych oraz blokuje dostęp do wybranych stron, np. pornograficznych. Dzięki temu rodzice nie są w rozmowie z dziećmi zdani jedynie na siebie.

W tabeli poniżej znajduje się prezentacja zakresu jednego z kilku dostępnych wariantów ochrony w ramach grupowego ubezpieczenia szkolnego NNW, oferowanego przez Compensę. Oto zdarzenia i sumy ubezpieczenia (limity ubezpieczenia).

 • Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku - 60 000 zł
 • Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru - 30 000 zł
 • Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku - 100 000 zł
 • Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów terroru - 50 000 zł
 • Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia - 200 zł
 • Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w przypadku gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu - 150 zł
 • Zwrot kosztów zaleconej przez lekarza operacji plastycznej będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku - 10 000 zł
 • Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku - 500 zł
 • Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwego wypadku - 500 zł
 • Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią Ubezpieczonego dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku - 200 zł

A także:

 • Zwrot kosztów leczenia - 8000 zł
 • Jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek nieszczęśliwego wypadku - 3000 zł
 • Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego - 5000 zł
 • Zwrot kosztów rehabilitacji - 8000 zł
 • Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku - 10 000 zł
 • Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby - 35 zł/dzień (limit 2000 zł)
 • Dziecko w sieci - 2 zgłoszenia
 • Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia - 5000 zł
 • Pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia ubezpieczonego dziecka - 1 zgłoszenie

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku