Klienci o rynku ubezpieczeń Assistance

22/08/2013

Wyniki badania pokazują, że Polacy coraz świadomiej poruszają się po rynku ubezpieczeniowym. Aż 50 proc. respondentów wie, czym są ubezpieczenia assistance. Ankietowani łączą assistance głównie z ofertami skierowanymi do kierowców. Oprócz tego usługa ta postrzegana jest jako pomoc i ratunek w razie niespodziewanej sytuacji. Badani wskazali, że assistance to również rodzaj ubezpieczenia, usługa turystyczna oraz medyczna.

Według badania najbardziej świadomymi klientami są osoby w wieku od 30 do 39 lat. Ta grupa respondentów wie, do czego może przydać im się ubezpieczenie assistance i orientuje się w rodzajach produktów dostępnych na rynku. Wśród respondentów, assistance samochodowe okazało się najbardziej wartościową usługą oferowaną w ramach tej gamy produktów. Wskazało na nie 60 proc. respondentów. Na kolejnych miejscach uplasowała się usługa assistance medycznego oraz turystycznego. Odpowiednio 49 proc. i 37 proc. badanych wyróżniło te dwa warianty.

Komentarz Macieja Kuczwalskiego, eksperta CUK Centrum Ubezpieczeń Komunikacyjnych:
Te badania potwierdzają nasze doświadczenie, które pokazuje, że assistance popularne jest głównie wśród kierowców. Usługa ta cieszy się wzięciem szczególnie w miesiącach zimowych, kiedy to z powodu niskich temperatur oraz trudnych warunków panujących na drogach, częściej dochodzi do kolizji i awarii pojazdów. O przydatności tej polisy wie każdy, kto choć raz został przez nią wybawiony z opresji. Dzięki niej w razie wypadku lub niespodziewanej awarii możemy liczyć na natychmiastową pomoc ze strony ubezpieczyciela. Assistance samochodowe pokrywa koszty m.in. skierowania pomocy drogowej, holowania pojazdu, wymiany koła, wynajmu samochodu zastępczego, a nawet wysyłki części zamiennych czy wynajęcia pokoju w hotelu. W zimowe miesiące assistance może okazać się nieocenioną pomocą dla kierowców, którzy np. ugrzęźli w zaspie lub mają problem z akumulatorem, który rozładował się z powodu siarczystego mrozu.  Warto też zwrócić uwagę na to, że polisa assistance nie jest drogim ubezpieczeniem biorąc pod uwagę koszty, które przyszłoby nam zapłacić w przypadku kolizji lub awarii pojazdu. Cena polisy assistance jest zależna od jej zakresu. Wersja podstawowa w wielu Towarzystwach jest darmowo dodawana do OC lub AC, u pozostałych ubezpieczycieli jej cena waha się od 10 do 35 zł. Wtedy polisa obejmuje wyłącznie holowanie auta do najbliższego zakładu naprawczego albo pomoc na miejscu. Jeżeli chcemy mieć wysoki zakres assistance i pewność, że w każdej sytuacji możemy liczyć na wsparcie ze strony ubezpieczyciela, musimy kupić je niezależnie. Wtedy ceny będą oscylować w przedziale od 45 do 150 zł.

opracowała:
Iwona Wójcicka
specjalista ds ubezpieczeń