2020-03-03

Jak skonstruowane jest indywidualne NNW w Compensie?

Zobacz więcej szczegółów na temat NNW.

„Mnie na pewno nic się nie stanie…” – naprawdę łatwo złapać się na takim myśleniu. Błędnym, dodajmy, bo nikt (dosłownie!) nie jest wolny do ryzyka wypadku! I dlatego warto wykupić indywidualne ubezpieczenie NNW. W jaki sposób skonstruowana jest ochrona oferowana przez towarzystwo ubezpieczeń Compensa?

„Wypadek” nie bez powodu rymuje się z „przypadek”. To sytuacja losowa, czyli niemożliwa do przewidzenia. Choć to oczywiste, to i tak często dopada nas myślenie o sobie w kategoriach nietykalności. „Czuję się dobrze, nic mi nie będzie”. Szpitale pełne są „zdziwionych” pacjentów, a ulice gipsów na rękach „zdziwionych” przechodniów, którym przecież nic nie mogło się stać!

Kiedy i jak działa polisa?

Niewiele trzeba, żeby poślizgnąć się na pasach, potknąć o krawężnik czy skręcić kostkę na boisku. W tych sytuacjach można jeszcze jakoś zareagować – uważać na każdy krok lub zamortyzować upadek. Ale reakcja jest przecież niemożliwa, gdy potrąci nas rowerzysta, czy w czasie wichury uderzy w nas spadająca z drzewa gałąź.

Na czas po kontuzji warto się przygotować. Jak? Ubezpieczając się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) powstałych w Polsce i za granicą. Ochroną mogą zostać objęci zarówno dorośli, jak i dzieci, dla których indywidualne NNW  może być dodatkowym zabezpieczeniem do ubezpieczenia szkolnego. 

Dzięki ubezpieczeniu w Compensie możliwa jest wypłata świadczenia w związku z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią. NNW zawierane jest na sumę ubezpieczenia indywidualnie ustalaną z klientem.

Do ochrony mogą zostać włączone dodatkowe ryzyka m.in.:

  • assistance (m.in. dostęp do infolinii medycznej czy dostarczenie leków),
  • zwrot kosztów leczenia,
  • dzienne świadczenie szpitalne,
  • zwrot kosztów rehabilitacji,
  • zwrot kosztów operacji plastycznych,
  • zwrot kosztów dostosowania mieszkania lub domu do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Wsparcie w chorobie nowotworowej

Posiadacze indywidualnego NNW w Compensie mogą rozszerzyć ochronę także o ryzyko zachorowania na raka. Nie muszą w tym celu wypełniać szczegółowej ankiety medycznej czy poddawać się dodatkowym badaniom. Wystarczy, że w momencie zakupu polisy rozszerzy zakresu ubezpieczenia o ryzyko Onkopensę i odpowie na jedno krótkie pytanie czy aktualnie nie czeka na wyniki badań z podejrzeniem wystąpienia nowotworu. Polisa zapewnia świadczenia w wysokości do 50 tys. zł, 100 tys. zł lub 150 tys. zł, które można wydać na dowolny cel po zdiagnozowaniu nowotworu złośliwego w stadium inwazyjnym. 

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

  • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
  • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku