2021-12-09

CUK Ubezpieczenia partnerem akcji „Rozbłyśnij rozsądkiem – załóż odblask”

Eksperci CUK Ubezpieczenia ważnym głosem w debacie nad bezpieczeństwem drogowym!

CUK Ubezpieczenia partnerem akcji „Rozbłyśnij rozsądkiem – załóż odblask”

CUK z eksperckim głosem podczas Seminarium Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Bezpieczeństwo na drogach od lat jest przedmiotem szerokiej debaty publicznej. Służby, samorządy oraz organizacje pozarządowe dążą do wypracowania rozwiązań, które mogą wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa użytkowników. Pierwsze Sympozjum o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, które odbyło się w Toruniu, było okazją do podsumowania dotychczasowych działań i wymiany dobrych praktyk. Nie zabrakło w nim także ekspertów CUK Ubezpieczenia.

Pierwsza edycja sympozjum w województwie kujawsko-pomorskim miała na celu znalezienie rozwiązań międzysektorowych, które pomogą szybciej, skuteczniej i bardziej wydajnie znaleźć rozwiązania problemu społecznego, związanego z nadmierną ilością wypadków drogowych (w tym śmiertelnych) w województwie kujawsko-pomorskim.

Zgromadzeni eksperci dyskutowali również nad usprawnieniem współpracy służb i regionalnych organizacji pozarządowych, których celem jest zwiększanie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Dzięki ciekawym przykładom uczestnicy poznali mechanikę działania systemów sterujących ruchem drogowym, co było punktem wyjścia do dyskusji o znalezieniu rozwiązań prewencyjnych i projektowych w przyszłości.

Nie zabrakło także głosu w obszarze ubezpieczeń. Dzięki ekspertom, na co dzień badającym to zagadnienie zostały przedstawione konsekwencje wypadków drogowych, ich skutki na płaszczyźnie rodziny i zakładu pracy. Prezentowana skala kosztów finansowych związanych z likwidacją szkód i powrotu do pełnego zdrowia osób poszkodowanych dała przestrzeń do uzmysłowienia roli, jaką odgrywają ubezpieczenia w zapobieganiu negatywnym konsekwencjom wypadków drogowych.

Cieszymy się, że w czasie seminarium mógł wybrzmieć głos branży ubezpieczeniowej. Dostrzegamy, że świadomość ubezpieczeniowa w naszym społeczeństwie wymaga działań edukacyjnych. Pokutujący mit wysokich cen i barier biurokratycznych skutecznie paraliżuje przed podjęciem racjonalnych decyzji. Chcieliśmy pokazać, że dynamika zmian cyfrowych i obsługowych uprościła te procedury do niezbędnego minimum.

Katarzyna Pokora — ekspertka w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych w CUK Ubezpieczenia

Zdajemy sobie sprawę, że prawie każde zdarzenie drogowe będzie kończyło się poszukiwaniem pomoc wśród ubezpieczycieli. Naszym wystąpieniem chcieliśmy zwrócić uwagę, na fakt, że w relatywnie niskich kosztach możemy zabezpieczyć siebie i bliskich w przypadku długofalowych konsekwencji wypadków.

Marta Lipińska — ekspertka w dziedzinie ubezpieczeń na życie w CUK Ubezpieczenia

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

  • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
  • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku