Zmiany w OC dla klientów PZU

04/04/2014

Wprowadzając bezpośrednią likwidację szkód, największy polski ubezpieczyciel chce poprawić zarówno jakość prowadzonych przez siebie usług, jak i znacząco podnieść zaufanie do zakładów ubezpieczeń.

Dzięki nowej opcji, poszkodowani kierowcy nie będą musieli kontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy. Skrócona zostanie droga do zgłoszenia szkody, przez co skróci się również całkowity czas likwidacji szkody.

Co istotne, usługa oferowana przez PZU nie wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów. Do tej pory z bezpośredniej likwidacji szkód mogli skorzystać posiadacze ubezpieczenia OC w Warcie, przy odszkodowaniu nie przekraczającym kwoty 5 tys. zł oraz odpłatnie w InterRisk.

Źródło: PZU

2014-04-04