W 2015 r. wzrośnie wysokość kar za brak OC

04/12/2014

W przypadku drobnej stłuczki sprawca nieposiadający ubezpieczenia OC musi liczyć się jedynie z pokryciem kosztów naprawy uszkodzonego auta. Bardziej dotkliwe konsekwencje czekają sprawcę poważniejszego wypadku. W takiej sytuacji, oprócz odszkodowania za naprawę samochodu, sprawca będzie musiał zapłacić także za leczenie poszkodowanych, pokryć koszty ewentualnego zadośćuczynienia za kalectwo lub śmierć albo wypłacać dożywotnią rentę. Poszkodowany przez nieubezpieczonego sprawcę nie zostanie bez pomocy. W takim przypadku odszkodowanie wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny a następnie zwróci się o zwrot tego odszkodowania do sprawcy.

Brak OC może zostać nie tylko wykryty w trakcie policyjnej kontroli drogowej. System informatyczny prowadzony przez UFG prócz braku posiadania ubezpieczenia wykrywa także przerwy w ciągłości trwania polisy. Brak opłacenia składki za polisę OC nie powoduje utraty ochrony ubezpieczeniowej, może natomiast skutkować naliczeniem przez towarzystwo kary oraz windykacją zaległości.

2014-12-03