Ubezpieczenie mieszkania Liberty Direct w ofercie CUK

22/08/2013

Ubezpieczenia mieszkaniowe w Liberty Direct swoją ochroną obejmują wszystkich domowników. W przypadku zaistnienia szkody, możemy liczyć na szybką i pewną wypłatę całej należnej kwoty odszkodowania. Ponadto, otrzymujemy także szeroki dostęp do domowego Assistance.

Pierwszy z oferowanych pakietów obejmuje ubezpieczenie wyposażenia od ognia oraz innych zdarzeń losowych, OC w życiu prywatnym – w związku z posiadaniem i użytkowaniem budynku lub mieszkania, a także ubezpieczenie Assistance, które zapewnia pokrycie kosztów interwencji wielu specjalistów (ślusarz, elektryk, hydraulik, szklarz, specjalista sprzętu RTV/AGD) czy zwrot kosztów pobytu w hotelu w przypadku przymusowej wyprowadzki spowodowanej szkodą.

Drugi wariant zapewnia ochronę murów od ognia i zdarzeń losowych, OC w życiu prywatnym, które chroni nas od szkód wyrządzonych osobom trzecim oraz szeroką gamę domowego Assistance.

Trzeci z pakietów jest najszerszym ubezpieczeniem domu i mieszkania w Liberty Direct. Chroni on zarówno wyposażenie mieszkania, jak i jego mury od zdarzeń losowych, takich jak ogień. Po opłaceniu dodatkowej składki dostajemy możliwość rozszerzenia zakresu o dodatkowe ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, stłuczenia szklanych elementów czy powodzi. OC w życiu prywatnym obowiązuje wszystkie bliskie osoby zamieszkujące ubezpieczoną nieruchomość. Ubezpieczenie to jest dostępne w jednym z dwóch wariantów: na terenie miejsca ubezpieczania lub na terytorium Polski.

Liberty Direct jest obecnie jedną z najszybciej rosnących firm ubezpieczeniowych na rynku. W 2012 roku ubezpieczyciel zebrał składkę przypisaną brutto w wysokości 268,7 mln zł, z czego 63,6 mln zł w IV kwartale. Tym samym przypis firmy był o 32% wyższy niż w 2011. Na sukces firmy duży wpływ miała sprzedaż w kanałach tradycyjnych, z których pochodzi blisko 50% składki zebranej w 2012 r.

Źródło: Liberty Direct

2013-05-08