Ubezpieczenia nagrobków w CUK Ubezpieczenia

25/10/2013

Polisa obejmuje ochroną szkody, które powstały w nagrobku lub grobowcu na skutek losowych zdarzeń. Dlatego odszkodowanie otrzymamy gdy zniszczone zostaną tablice, rzeźby czy wazony, które przymocowane są do nagrobka na stałe.

Rekompensata będzie nam również przysługiwała w przypadku szkód powstałych na skutek działania zjawisk atmosferycznych takich jak powódź, huragan czy deszcz, w wyniku kradzieży i przede wszystkim dewastacji.

Ubezpieczyciel nie wypłaci nam jednak odszkodowania za niszczenie nagrobka, które wynika z upływu czasu, a także za kradzieże kwiatów, wieńców czy wazonów, które nie były na stałe przytwierdzone do pomnika.

Koszt ubezpieczenia nagrobka o wartości 5000 zł wynosi 75 zł rocznie.

Źródło: Concordia

2013-10-24