Specjalna zniżka na OC od Proama

15/04/2015

5% zniżki na OC otrzyma klient, który podczas zawarcia obowiązkowego OC kupi również ubezpieczenie Wsparcie Dziecka lub NNW. Zniżka obowiązuje dla nowozawartych polis i nie sumuje się - jeżeli klient kupi zarówno Wsparcie Dziecka jak i NNW, to procent zniżki pozostaje bez zmian.

Ubezpieczenie Wsparcie Dziecka to idealne rozwiązanie dla wszystkich kierowców, którzy są rodzicami. Zapewnia wsparcie materialne dla dziecka, które w wyniku wypadku komunikacyjnego utraci jednego lub dwoje rodziców. Chroni na terytorium Polski i państw europejskich i obejmuje życie głównego posiadacza pojazdu, na który jest wystawiona polisa komunikacyjna. Może również obejmować życie jego współmałżonka lub partnera. Odszkodowanie jest wypłacane w ramach miesięcznej renty w okresie 10 lat od uzyskania prawa do tej renty.

NNW Komunikacyjne to ochrona życia i zdrowia kierowcy wskazanego w umowie ubezpieczenia oraz pasażerów tego pojazdu. Suma ubezpieczenia wynosi 20 tys. zł na ubezpieczonego. Obejmuje trwały uszczerbek na zdrowiu oraz śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Chroni na terytorium Polski oraz większości państw europejskich.

2015-04-17