Od 2014 roku wzrosną kary za brak OC

08/11/2013

W zależności od długości okresu, w jakim kierowca nie będzie posiadać aktualnego OC, kary będą różnić się wysokością. Jeśli nie przekroczymy 3 dni, do zapłaty będziemy mieć 20 proc. maksymalnej kwoty. Jeśli nie przekroczymy 14 dni, nasza kara będzie wynosić 50 proc. pełnej stawki. Po 14 dniach, będziemy musieli zapłacić 100 proc. kary.

Kary za brak ubezpieczenia ustalane są na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podstawą kary dla samochodu osobowego jest dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, zaś dla pojazdów ciężarowych to trzykrotność minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku, kary będą wyższe przeciętnie o pięć procent niż w 2013 r.

Stawki kar, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.

UFG, tylko w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku otrzymał przeszło 50 tysięcy zawiadomień o kierowcach, nie posiadających ważnego OC. W tym samym czasie, do zapłaty kary wezwano blisko 34 tysiące właścicieli pojazdów – w analogicznym okresie poprzedniego roku, wezwania otrzymało 20 tysięcy właścicieli.

Blisko 70 proc. wszystkich zawiadomień o braku posiadania obowiązkowej polisy było wynikiem kontroli prowadzonych przez zewnętrzne instytucje, takie jak Policja czy urzędy rejestracji pojazdów. Pozostała część została wykryta przez UFG dzięki informacjom zawartych w bazie polis komunikacyjnych.

Mając na uwadze konsekwencje wynikające z braku ważnej polisy OC, warto skontaktować się doradcą CUK Ubezpieczenia, który szybko i w łatwy sposób porówna ceny w 30 Towarzystwach oraz pomoże wybrać najkorzystniejszą ofertę. Dzięki CUK nie będziemy musieli martwić się o ewentualne skutki spowodowania kolizji, a co najważniejsze – zaoszczędzimy także czas oraz pieniądze.

Źródło: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

2013-11-07