Nowy model wypłacania odszkodowań OC

14/05/2014

Obecnie, gdy ktoś wjedzie w nasz samochód, po odszkodowanie z OC zgłaszamy się do Ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Nowy model bezpośredniej likwidacji szkód zakłada natomiast, że w razie wypadku, czy kolizji będziemy zgłaszać się do naszego własnego Ubezpieczyciela i to on wypłaci nam odszkodowanie.

Kierowcy nie powinni spodziewać się w związku z tymi zmianami gwałtownych podwyżek. Różnice cenowe pomiędzy Ubezpieczycielami wciąż będą bardzo wyraźne. Tak jak jest to obecnie, każde przeprowadzone porównanie cen różnych Towarzystw pozwoli kierowcom zaoszczędzić przynajmniej kilkaset złotych.

Postanowienia PIU nie są obligatoryjne i choć większość deklaruje udział w projekcie, to nie ma pewności, że przystąpią do niego wszystkie Towarzystwa.

2014-05-14