Nominacja CUK Ubezpieczenia do nagrody Jakość Roku

22/07/2014

Konkurs organizowany jest przez Fundację QUALITAS Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych i jako jedyny w Polsce uzyskał honorowy patronat European Organization For Quality z siedzibą w Brukseli. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich firm zainteresowanych potwierdzeniem jakości produktów, usług oraz działań na rzecz ekologii i innowacyjności.

Nagrody przyznaje niezależna Kapituła, która w swojej ocenie bierze pod uwagę merytoryczne wskaźniki jakościowe, systemy ISO, wewnętrzne systemy kontroli jakości, certyfikaty i atesty, zaangażowanie pracowników w system kontroli jakości, rolę i miejsce polityki jakościowej w misji i celach rozwojowych przedsiębiorstwa, i inne. Dodatkowo kandydaci muszą pozytywnie przejść audyt, wypełnić ankietę weryfikacyjną oraz dostarczyć zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US.

Laureaci konkursu otrzymują godło JAKOŚĆ ROKU 2014, które można wykorzystywać do oznaczenia produktów i usług. Dodatkową korzyścią jest możliwość zdobyciaCERTYFIKATU RZETELNOŚCI, przyznawanego wspólnie z Polskim Związkiem Windykacji. Na uczestników czekają również nagrody specjalne: Brązowe, Srebrne, Złote i Diamentowe statuetki JAKOŚĆ ROKU.

2014-06-02